miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Právní rozbory / povinnost odstranit botičku
. 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Autor Zpráva
Pupyl
# Zasláno: 2 Kvě 2007 11:30
Odpovědět 


Pokud zavolám příslušníky MP, aby mi sundali botičku a místo podání vysvětlení jim řeknu jen: "nezlobte se, ale odvolávám se na zákon o obecní policii, paragraf 11, odstavec 3 a více nemám, co bych k tomu dodal", jsou mi povinni botičku sundat, nebo ji tam mohou ponechat (a jak dlouho)? Podle jaké vyhlášky(zákona) se toto řeší - o co v zákonech se mohu opřít, pokud chci botičku sundat i bez podání vysvětlení? Díky za případnou odpověď.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 2 Kvě 2007 11:46 - Změnil/a: Admin
Odpovědět 


Z hlediska zákona jsou botičky technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (dle § 17a, odstavce 1 zákona, o obecní policii). Tyto lze použít tehdy, jen jsou-li zajištěny nepřetržitě podmínky pro jejich bezodkladné odstranění - viz. ostavec 2 téhož paragrafu:

2) Technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 použít, jen jsou-li zajištěny nepřetržitě podmínky pro jejich bezodkladné odstranění.

Jakmile tedy zavoláte strážníky a oni přijedou, aby daný přestupek projednali, můžete tvdit, že jste majitel vozidla, nikoliv pachatel přestupku, tj. přestupce a že nenesete odpovědnost za to, že tam vozidlo stojí. Strážníci Vás nemohou pokutovat za něco, co jste neudělali a musí botičku sundat a nechat Vás odjet. Odpovědnost má řidič (přestupce), nikoli majitel auta.

Strážníci obvykle "prudí" a zkouší cokoliv, typicky ono podání vysvětlení. Na to lze opáčit, že samozřejmě víte, kdo s vozidlem jel, ale odvoláte se na §11, odstavec 3 zákona o obecní policii. Samozřejmě lze dodat, že Vás strážník nepoučil, což můžete požadovat zaprotokolovat.

Z hlediska času (kdy mají botičku odstranit) hovoří zákon také v §17a, odstavci 3, zákona o obecní policii:

(3) Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po případném projednání přestupku v blokovém řízení nebo po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, nebo po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby.

To, že nikoho nezjistí neznamená, že nemusí botičku odstranit, protože již přece provedli služební úkony - podání vysvětlení a proto musí botičku bez zbytečných průtahů odstranit.

jirka_dc
Člen
# Zasláno: 2 Kvě 2007 20:14
Odpovědět 


Ano, je to tak. Zjednodušeně se dá říci, že botičku musí MP sundat ihned, zpravidla po prokázání vaší totožnosti.
Tzn., dát jim občanku a ihned požadovat sundání botičky. Někteří to zkoušej s jakýmsi vydíráním, že pokud jim nezaplatíte, nepodepíšete složenku, nebo neřeknete kdo tam auto zaparkoval, botičku nesundají. Tím pochopitelně překračují pravomoce a dá se říci, že se dopouští zneužití.
Tak tedy... předložit OP, odvolat se na §11, odst. 3 a požadovat sundání botičky.

Anonymní
# Zasláno: 3 Kvě 2007 11:24
Odpovědět 


Dan:
Mám dotaz jak se to s odtažením vozidla. Lze v tomto případě postupovat stejně jako s nasazením botičky? Tzn. požadovat vydání odtaženého vozu bez uhrady pokuty + ceny odtahu. Jako majiteli vozidla mi přece nesmí být můj majetek zadržen pokud míra přestuppku je diametrálně odlišná od hodnoty zadržené věci. Odtah by tedy měla "zaplatit" rovněž ososba le ostavce 3 §11 o obecní policii.

Předem děkuji za odpověď :)

Admin
Administrátor
# Zasláno: 3 Kvě 2007 11:34 - Změnil/a: Admin
Odpovědět 


Bohužel, v případě odtahu za vozidlo zodpovídá provozovatel.

Zákon 361/2000 Sb., §45 Překážka provozu na pozemních komunikacích:
(4) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

Kenny
Člen
# Zasláno: 4 Kvě 2007 00:02
Odpovědět 


hmmm mě to například stálo 1600 za odtah...
a pak na mě koc vybalila že ještě 100,- pokutu za špatný parkování.... to už mě fakt nasrala a poslal jsem ji k šípku s odvoláním na 11§ s tím, ať si to pošle třeba až na ministerstvo dopravy... zatím žádný správní řízení nedošlo... je to necelej rok

Admin
Administrátor
# Zasláno: 4 Kvě 2007 07:20
Odpovědět 


I v případě odtahu je možnost napadnutí, záleží na lokalitě, respektive na tom, zdali záchytné parkoviště provozují strážníci či přímo vlastník komunikace (zpravidla orgán obce) nebo soukromá firma. Pokud se jedná o soukromou firmu, je možné podat stížnost, protože vlastník komunikace není oprávněn výkon této pravomoce přenést na soukromou firmu tak, aby byl provozovatel vozidla nucen s nimi jednat.

Typická situace kdy Vám odtáhnou vozidlo, přijdete si pro něj na soukromé parkoviště a pokud nechcete zaplatit, tak Vám hlídač řekne "Jó milej zlatej, mě je to úplně jestli jestli jste tam stál špatně nebo nestál. Vy mi prostě zaplatíte za odtah + každý den za umístění auta a hádejte se třeba na magistrátu". Tohoto si byli moc dobře vědomi páni radní v Praze a proto třeba od 1.1.2006 již neprodloužili smlouvu Technickým službám, které pro ně zajišťovali odtahy a umístění vozidel (více informací v příslušném článku)

Majkl
# Zasláno: 5 Kvě 2007 10:43
Odpovědět 


§ 17a odst. 3 si bohužel vykládáte nesprávně. Vzhledem k tomu, že si mi podobná situace vlastní hloupostí stala (v Brně), strávil jsem hodně času možnými interpretacemi tohoto odstavce a konzultacemi o tom, jak jej lze použít.
Hovořil jsem jak s několika právníky, tak se zástupci městské policie v Brně, tak i s lidmi s Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu v Brně. Po pečlivém zvážení všech výkladových stanovisek jsem došel k závěru, že zákon dává možnost strážníkům odstranit botičku opravdu až po provedení úkonů, vedoucích ke zjištění totožnosti řidiče, ketrý vozidlo na místě ponechal. Tato doba není ničím stanovena a může trvat de facto neomezeně dlouhou dobu - jedinou podmínkou je, aby v průběhu této doby opravdu strážníci tyto úkony prokazatelně prováděli.
Přijdete k vozidlu s botičkou. Zavoláte strážníky. Ti s vámi začnou projednávat po poučení o možnosti odepřít vysvětlení přestupek, kterého jste se dopustil tím, že jste vozidlo zaparkoval tam, kde to není dovoleno případ. je zakázáno. Vy s odvoláním na §11 odst. 3 uvedete, že přestupce znáte, ale jeho jméno nesdělíte. Vy jste to ale nebyl.
V té chvíli ovšem přestáváte být pro strážníky dle zákona o obecní policii přestupcem, slušně vám řeknou nashledanou a mohou odejít nebo odjet provádět úkony, vedoucí ke zjištění totožnosti osoby, která přestupek spáchala - dotaz např. v obchodech okolo, vytěžení záznamů z kamerových systému, atd, atd...
Vy tam zůstanete stát s otevřenou pusou a budete tam stát do té doby, než vám dojde, že možná bylo praktičtější přestupek projednat v blokovém řízení.

Majkl
# Zasláno: 5 Kvě 2007 11:04
Odpovědět 


Jen pro lepší pochopení
3) Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po případném projednání přestupku v blokovém řízení ( přestupek nemoh být projednán, protože není přestupce, vy sdělíte sami, že jím nejste) nebo po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala,(nebyla zjištěna, vy jste to nebyl a odmítl jste ji uvést) nebo po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby.(není uvedeno jaké a jak dlouho mohou trvat, viz. výše)
Botičku jsou strážníci povinni odstranit bez zbytečných průtahů - ale až po provedení některých úkonů, které jsou v tomto odtavci uvedeny a odděleny spojkou NEBO.

Že jste vlastníkem vozidla, není v té chvíli relevantní a opravdu není důvod, proč by se strážníci měli s vámi dále v takové chvíli bavit a o něčem diskutovat. Jako analogie může posloužit odtažené vozidlo - než zaplatíte, tak vám ho prostě nevydají a nevydají a nevydají, přestože je to váš majetek a stojí metr před vámi za plotem...

Admin
Administrátor
# Zasláno: 5 Kvě 2007 17:08 - Změnil/a: Admin
Odpovědět 


Majkl: samozřejmě zde vítáme i zástupce MP (evidentně MP Brno). Ano, takovéto a podobné argumenty strážníci obvykle používají. Nicméně nic jim nebrání zadokumentovat místo, odstranit botičku a to "dohledání pachatele po obchodech okolo" provést poté. Všimněte si prosím slovního spojení "bez zbytečných průtahů" a dále "po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti dané osoby" (tj. pachatele). To, že pachatele nezjistí jim neznamená, že nebyly provedeny zákonem předepsané úkony botička musí být odstraněna.

Opravdu jste si tak pevně jist v kramflecích, až budete muset písemně odůvodnit své "úkony" a taky se vyjádřit k tomu, proč jste uvedenou osobu nepoučil?

PS: Vaše analogie s nevydáním odtaženého vozidla trošičku pokulhává, protože zrovna v Brně vydají vozidlo i na složenku, takže zaplatit není třeba vůbec nic.

Miluna
# Zasláno: 7 Kvě 2007 14:07
Odpovědět 


Nejlepší je botičku sundat, hodit do roští a odjet! čuměli jak puci!

volkswagen
Člen
# Zasláno: 7 Kvě 2007 15:36
Odpovědět 


Majkle to dohledávání pachatele si můžete vesele zkusit. Pojedete od obecní policie zpátky k hovnocucům až se vám bude za patama prášit... :-)

Co si o sobě někteří strážníci myslí je skutečně s podivem...

Admin
Administrátor
# Zasláno: 7 Kvě 2007 16:18
Odpovědět 


Přesně tak, on si totiž vůbec neuvědomuje, že jsou strážníci povinni vyplatit náklady, jak se tomu píše v §11, odstavci :

(6) Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku (dále jen "náhrada"). Náhradu poskytuje obec. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání anebo ten, kdo má nárok na náhradu podle zvláštních předpisů.9).

Majkl
# Zasláno: 7 Kvě 2007 20:41
Odpovědět 


Domníval jsem se, že to z kontextu mého příspěvku vyplývá celkem jednoznačně, ale vidím, že tomu tak není, takže vás chci ubezpečit, že nejsem zaměstnanec Městské policie Brno. A mimochodem, ani po důkladném, opakovaném přečtení toho, co jsem napsal, nechápu, z čeho někteří z vás tuto skutečnost vydedukovali.
Dále chci říct, že mě nemile překvapila úroveň některých reakcí. Ovšem co chce kdo o sobě svým příspěvkem říci, je jen a jen jeho věc..
Ale zpět k meritu věci - mohu vás ujistit, administrátore, že jsem měl několik dnů poté, co mi botičku strážníci MP Brno odmítli odstranit, úplně stejně bojovnou náladu. Ta pramenila z toho, že se mi po hodině absurdního dohadování omluvili a já měl pocit, že došlo k naprosto flagrantnímu zneužití jejich pravomocí.
Jak jsem již uvedl dříve, opravdu jsem věnoval několik dní sběrem názorů a výkladových stanovisek k § 17a odst. 3 zákona o obecní policii a došel jsem k tomu, co jsem již uvedl výše.
Více polopaticky to již vysvětlit neumím, takže už jen poslední pokus. Ano, strážnící mají zákonem stanovenou povinnost botičku odstranit bez zbytečných průtahů PO - a nyní jsou uvedeny tři různé alternativy oddělené slovem nebo, což z právního hlediska znamená, že je nutné, aby jedna z nich byla naplněna. Poslední "alternativou" (pouze z hlediska posloupnosti toho, jak je zákon napsán, nikoliv významového!) je "provedení úkonů, vedoucích ke zjištění totožnosti takové osoby".
Doporučuji si povšimnout si plurálu slova "úkon", ten je docela zásadní. Pokud by tvůrce zákona předpokládal a chtěl, aby naplněním této části odstavce 3 bylo již samotné odmítnutí sdělení totožnosti přestupce s odkazem na § 11 odst. 3, požil by zcela jistě jednotné číslo. Dalším důležitým a zásadním faktem je neuvedení časového horizontu na provedení takovýchto "úkonů", což opět z právního hlediska znamená ab absurdum možnost provádět takové úkony třeba půl roku.
Lépe a srozumitelněji to již vysvětlit neumím. Rád sem po času opět zavítám a doufám, že mě ušetříte takových hloupých a žlučovitých reakcí, jak se to některým z vás povedlo výše. Dále chci uvést, že disponuji právním vzděláním a proto tak trochu vím, o čem hovořím. Doufám tudíž, že administrátor se tak hluboce nemýlí i v některých dalších bodech tohoto serveru, jako v tomto. Na to, abych toto zkoumal, nemám bohužel čas. Rád bych se ovšem dozvěděl, z čeho jeho ráznost a jistota pramení - titul, škola,druh vzdělání, okruh odborných konzultací, pramney, atd.
Je-li někdo schopen kvalitní oponentury na § 17a odst. 3 zmiňovaného zákona, sem s ní.

Majkl
# Zasláno: 7 Kvě 2007 21:03
Odpovědět 


CITACE ADMINISTRÁTORA : "Nicméně nic jim nebrání zadokumentovat místo, odstranit botičku a to "dohledání pachatele po obchodech okolo" provést poté."
(ANO, máte pravdu nic jim v tom nebrání..ale zkuste mi říci jediný rozumný důvod, proč by měli takovému přestupci takto vycházet vstříc a dělat ze sebe hlupáky...myslím, že na nic nepřijdete)

CITACE ADMINISTRÁTORA : "Všimněte si prosím slovního spojení "bez zbytečných průtahů" a dále "po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti dané osoby" (tj. pachatele). To, že pachatele nezjistí jim neznamená, že nebyly provedeny zákonem předepsané úkony botička musí být odstraněna."
VAŠE poslední věta poněkud postrádá logiku, ale chápu ji jako tvrzení, kterým se snažíte říci, že jestliže ani prováděním úkonů, vedoucích ke zjištění totožnosti takové osoby není taková osoba zjištěna, existuje povinnost TPZO odstranit. Bohužel, striktní výklad práva říká, že nikoliv. Taková povinnost prostě neexistuje. Zároveň ovšem není vyloučena!
Sousloví "bez zbytečných průtahů" se vztahuje v gramatické stavbě větě k času, kdy je naplněna některá z NÁSLEDUJÍCÍCH, uvedených podmínek, oddělených spojkou NEBO...viz. výše. Její význam z hlediska výkonů vlastnických práv přestupce spočívá v právu na pokud možno co nejkratší lhůtu od napnění některé z podmínek, uvedených v § 17a odst.3 k odstranění TPZO. Tím jsme zase v jazykovém, resp. gramatickém výkladu právních norem. Doporučuji nastudovat.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 7 Kvě 2007 22:55
Odpovědět 


Majkl: asi by bylo vhodné to rozebrat od začátku. Takže pokud to již máte detailně rozebráno, napište zde taxativně prosím, co spadá pod "nezbytné úkony", respektive zákonem předepsané úkony.

Majkl
# Zasláno: 7 Kvě 2007 23:05
Odpovědět 


Uhodil jste hřebíček na hlavičku. Pointa je právě v tom, že tyto úkony nejsou taxativně určeny!!!

Admin
Administrátor
# Zasláno: 7 Kvě 2007 23:14 - Změnil/a: Admin
Odpovědět 


Majkl: a to je ono jádro pudla. Strážníci mohou činit výhradně to, co jim zákon výslovně povoluje. Pokud jim toto zákon neumožňuje, nemohou nikoho bezdůvodně zdržovat (a opětovně jsme u toho, zdali jsou schopni si to následně písemně odůvodnit). Sám musíte uznat, že bývalý vyučený kuchař tohoto schopen zjevně nebude a tím pádem v 99,999% případů botičku sundá a odjede. Ono totiž bohužel zatím platí to, že jeden vyhádaný přestupek je na dalších 30 bezproblémově zaplacených, takže proč by si dělal zbytečné potíže.

Majkl
# Zasláno: 7 Kvě 2007 23:27
Odpovědět 


A - ano, vyučený kuchař vám ji v 99 % sundá. Já ovšem říká, že nemusí, pokud by byl dostatečně fundovaný.
B - to, že mohou strážnící činit výhradně to, co jim zákon povoluje, je pravda. ALE strážníci a také policisté konají celou řadu služebních úkonů, které jsou popsány v právních normách nižší síly, než je zákon a jsou v pořádku, protože se zákonem nekolidují. Pro vysvětlení - zákon nemůže být doslovný, nemůže v něm být napsáno, že např. úkonem je zeptání se Marušky v obchodě s květinami, jestli Franta Novák tu zelenou Fábii nechal na rohu v křižovatce nebo ne...zákon řekne, že strážník "provádí úkony, vedoucí ke zjištění totožnostu takové osoby"..chápete to?
C - v případě, že vám TPZO neodstaní, VÁS NEOMEZUJÍ NA SVOBODĚ ANI vás nezadržují, ani nezdržují, jak poněkud laicky uvádíte. Právě naopak, tvrdím, že by se s vámi vůbec neměli vybavovat, vy můžete klusat na nejbližší zastávku MHD, aby jste stíhal. Jejich úkolem je v dané chvíli "provádět úkony, vedoucí...". A s těmi vy, jako osoba, která se přestupku nedopustila, nemáte opravdu niv společného.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 7 Kvě 2007 23:38
Odpovědět 


Majkl: samozřejmě můžete tvrdit co chcete, co člověk to názor. Ovšem jestli tu budeme řešit dle Vašeho "právního" názoru 0,0001% případů, které se stejně reálně nestanou, je to dle našeho názoru naprostá ztráta času.

A to vůbec nezohledňujeme další věci, při kterých i samotný strážník je rád, že se to nebude řešit papírově (ústrojová kázeň, nepoučení předem, atd.), čímž se ono procento případů snižuje na naprosto zanedbatelnou úroveň.

Máte-li zájem pomoci, pomáhejte tam, kde je tomu třeba a nezabývejte se nepodstatnými a nic neovlivňujícími detaily.

Majkl
# Zasláno: 7 Kvě 2007 23:51
Odpovědět 


Připustíme-li jako premisu to, že 99,9 % strážníků městských či obecních policií nezná zákon či s ním neumí pracovat, potom máte naprostou pravdu.
Jako dodatek chci uvést fakk, že městské strážníky opravdu, ale opravdu nemám rád - právě pro jejich nevzdělanost.
Stejně tak ovšem nemám rád lidi, kteří obchází zákon.
Možná proto si trošku nerozumíme.
Někdy zase nashledanou.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 8 Kvě 2007 00:04
Odpovědět 


Majkl: nezlobte se, ale působíte naopak jako člověk z vedení MP Brno či jeho kontrolního odboru.

Majkl
# Zasláno: 8 Kvě 2007 00:22
Odpovědět 


Nutíte mě, abych se opakoval - nemám nic společného z Městskou Policií v Brně ani kdekoliv jinde.

Nezlobím se na vás, ale znovu opakuji, že tomu tak není.

volkswagen
Člen
# Zasláno: 9 Kvě 2007 10:22
Odpovědět 


Ač se to strážníkům nelíbí, jejich povinností je odstranit botičku v podstatě ihned. Pro zjišťování totožnosti pachatele přestupku rozhodně není nutné blokovat vozidlo. V případě pátrání po pachateli TČ by to bylo něco jiného. Strážníci si prostě jenom chtějí honit triko ať už je to v Brně nebo Horšovském Týně. Triky typu - a my vám tu botičku tady necháme třeba týden jsou součástí jejich běžného psychologického nátlaku. K tomu jsou školeni a tlačeni. Nicméně pes který štěká, nekouše. Ono si každý dobře uvědomí že neodstranit botičku někomu kdo je schopen vyjádřit hodinovou sazbu své práce čtyřmístnou sumou a je schopen to po MP vymáhat není moc taktické.

Anonymní
# Zasláno: 9 Kvě 2007 10:36
Odpovědět 


Pletete si dojmy s pojmy. § 11 odst. 6 se týká úplně jiné situace.
V případě "neodtranění TPZO" z důvodů provádění úkonů dle odst. 3 § 17a jejich pozdějších řádném zdokladování ( v případě stížnosti na nesprávný postup správního orgánu) vám nárok na žádnou kompenzaci nevzniká, i kdyby jste byl schopen vyjádřit hodinovou sazbu své práce třeba pětimístnou sumou:-)
Dále mám drobné upřesnění k dané problematice. V některém z předchozích příspěvků jsem uvedl, že ab absurdum by provádění těchto úkonů mohlo trvat neomězeně dlouho. V tomto bodě oprava - maximum je 60 dní dle § 66 odst. 3 písm. g ) z.č. 200/1990 o přestupcích.
Šedesátý první den vám strážníci MUSÍ TPZO odstranit i bez zjištěného přestupce.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 9 Kvě 2007 10:43 - Změnil/a: Admin
Odpovědět 


Zdravíme "anonyma" do Střední policejní školy v Brně. Vítejte mezi námi.

dopravka
Člen
# Zasláno: 16 Kvě 2007 15:29
Odpovědět 


Jak je vidět je tady vcelku jednoduché působení - čím více toho napliveme na policii tím lépe. Měl jsem dojem, že zde bude možná seriózní debata, ale jak vidím věcná argumentace zde nikoho nezajímá a nepodložené kličky, které zde zcela účelově byly popsány, jsou brány za stěžejní. Případ, který zde uvedl "Majkl" znám, jsem člověk, který se dopravní problematice u MP Brno věnuje dvanáct let a pokud jsem měl možnost tento problém diskutovat s "Majklem" byl jsem překvapen jeho právním vědomím a snahou dopátrat se k zákonnému závěru. Skutečnost, že vše konzultoval na Ústavním soudě hovoří za vše.

pepek
Člen
# Zasláno: 16 Kvě 2007 15:48
Odpovědět 


to dopravka: Pokud se tedy zabýváte "dopravní problematikou u MP Brno", tak mi zkuste logicky a právně zdůvodnit bílé čepice MP nesplňující jednotící prvky ústroje MP?
btw. Tohle není plivání na policii, ale zarovnání "ozbrojené pěsti starostů" do její povolené kategorie a nedovolení jí, aby překračovala zákonná ustanovení a oprávnění.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 16 Kvě 2007 16:01 - Změnil/a: Admin
Odpovědět 


pepek: pěkně napsáno. Konkrétně MP Brno má těch sporných věcí trošičku více (bílé čepice, STOPka na vozidlech, Jednotka operativního zásahu, lístečky za stírači,...). Ale k tomu se určitě dotyčný strážník raději nevyjádří.

Navíc pan strážník si plete policii a obecní policii. Ono je to pochopitelné, každý strážník chtěl být přece policistou...

pepek
Člen
# Zasláno: 16 Kvě 2007 16:20 - Změnil/a: pepek
Odpovědět 


to admin: Nechtěl jsem zbytečně dráždit ego dotyčného "specialisty", když bych ho upozornil na to, co říkáte vy - že, to není policie, ale jen jakási nahrážka (odvar, bez pořádného zákonného vymezení, pracující pod zákoníkem práce) , která chrání zájmy starosty a hrstky jeho známých a oblíbenců bez špetky logického uvažování. Kdo viděl v TV reportáž o okradených invalidech http://www.nova.cz/zpravy/?83c=%7Edomaci%7E&83e=DO 11940&ex11940=domov-postizenych-z-prazskych-rep-za da-policie-o-pomoc-neuspel a odpověď "yntelygentního" velitele oddělení MP na žádost invalidů o větší zajištění bezpečnosti, tak mu musí být úplně jasné, že tomu černému zbytečnému poskoku nejde i nic víc a nic miň, než jen o peníze vyrvané z lidí při "dohledu nad plynulostí a bezpečnostní dopravy". Nejde mu o to základní - zajištění bezpečnosti a zdraví invalidních spoluobčanů odkázaných na vozík. Tomuto "yntelygentovy" bych osobně nakopal "backside" a poslal ho s lopatou a koštětem uklízet ulice od hov..n po psech - také jeden ze základních úkolů černých poskoků.

. 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je tři krát jedna?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás bulletin board script miniBB™ © 2001-2023, Strážníci