miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Právní rozbory / povinnost odstranit botičku
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Autor Zpráva
Admin
Administrátor
# Zasláno: 11 Čen 2007 11:08
Odpovědět 


Mischance: když myslíte, hodně štěstí.

Mischance
Člen
# Zasláno: 11 Čen 2007 15:09
Odpovědět 


Admin

Díky. Kdo ví,třeba nás souhra náhod jednou svede dohromady a mrkneme se na jádro pudla v praxi.

pepek
Člen
# Zasláno: 11 Čen 2007 15:38
Odpovědět 


to admin: Věřím, že dotyčná obec má dostatek volných financí na náhradu škody a že nebudete muset uhánět exekutora na obstavení majetku dané obce.

Petr PP
# Zasláno: 12 Čen 2007 21:59
Odpovědět 


To Admin:

Bílá čepice je jistě nesprávná, vinil bych u toho primátoia Brna, který jistě podepsal příslušnou normu a také zastupitelstvo resp. radu města, ci ji předtím schválila.

STOPka na vozidlech. Podle mého být může, nic tomu zřejmě nebrání, její použití není protizákonné, ale zároveň řidič ji nemusí respektovat, prostě může jet dále. Strážníci ani obecní úřad nemůžou nerespektování stopky nijak sankcionovat.

Mimochodem zde je opět vidět práce politiků. Nechápu, proč stopku nemůžou strážníci používat. Bylo by to lepší pro všechny, už z toho důvodu, že takto zastavuje auta i policie a tak by to bylo aspoň max. jednotný.

Zároveň se ovšem domnívám, jak jsem již uvedl, že jejím použitím strážník nijak neporušuje předpisy ani nepřekračuje svoji pravomoc. Prostě dává pokyn, kterým se řidič nemusí řídit.

JOZ: Nevím, proč by nějaká skupina strážníků zřejmě přichystaná na větší rváče měla být protizákonná. Samozřejmě pokud si nenárokuje pravomoci větší, než mají běžní strážníci.

Lístečky za stěrači: Hodně se tady o tom diskutovalo. Já si myslím, že je to v podstatě žádost strážníků, aby se přestupce dostavil, aby s ním mohl být přestupek vařízen blokově, příp. jen domluvou. Což by mělo být pro přestupce příznivější. Protože blok. řízení má institut domluvy, které správní řízení již nemá. I pokuty v blok. řízení jsou zpravidla menší. Podle mého řidič není povinen tento lísteček respektovat, konec konců se ani o něm nemusel dozvědět přece. Pokud se řidič nedostaví, strážníci pak přestupek předávají obci s rozšířenou působností a ta na základě jejich oznámení pak zahajuje klasické přestupkové řízení. Čili lístečky jsou snahou o zjednodušení administartivy.

Petr PP
# Zasláno: 12 Čen 2007 22:03
Odpovědět 


Aště dodávám ještě jednou. Řidiči se nemusí lístečkem řídit. Nikdo je za to nemůže sankcionovat. Ale zároveň umístění této výzvy za stěrač není ničím protizákonným. Protizákonným by bylo vyvozovat z nerespektování lístečku nějaké sankce proti řidiči.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 12 Čen 2007 22:34 - Změnil/a: Admin
Odpovědět 


Petr PP: Vaše příbuznost se strážníky naprosto vyplývá z textů, které jste zde dříve psal. O to víc nás překvapuje, že Vaším příspěvkem naprosto v konečném důsledku potvrzujete naše právní rozbory.

Petr PP
# Zasláno: 12 Čen 2007 23:28
Odpovědět 


Ano, je tam určitá příbuznost s obecní policií resp. s problémy, které řeší. V poho ...

Jde mi o to, rozlišit jednání protizákonné, čili jdoucí proti zákonu, které je rovnou přestupkem či dokonce trestným činem,
a jednání (použiju terminus technicus) mimozákonné, které nemá oporu v zákoně, kterým se osoba, do jejichž práv by se mělo zasahovat, nemusí řídit a které zároveň ale nepředstavuje ani přestupek či trestný čin.

K prvnímu bude patřit např. použití donuc. prostředků proti osobě v případech, kdy to zákon neumožňuje.

Ke druhému možná zmíněné lístečky za stěračem. Možná jsou zcela legální, možná jak jsem uvedl jsou mimozákonným činem. Ale rozhodně nejsou činem protizákonným (za předpokladu, že z nedostavení se řidiče nebude policie resp. obec vyvozovat nějakou sankci).

Ke druhému může patřit např. výzva vylepená na vrak auta pro majitele tohoto autovraku, aby své vozidlo odstranil z ulice. Děje se to běžně a je to účinná forma upozornění, byť zákon ji obcím nepřikazuje. Čili je to věk (jak já jsme to nazval) mimozákonná. Nikoliv ale protizákonná. Zákon nařizuje upozornění pro majitele autovraku pověsit na úřední desku obce. Kde by si ji sotva někdo přečetl. Proto obce lepí na auta uvedená upozornění, kterých si spíše majitel či někdo z jeho okolí všimne, čili z praktických důvodů Ale jak znovu opakuji, zákon to nenařizuje, zákon to neřeší, takže to je věc mimozákonná. Ale ne protizákonná. Stejně jako ty parkovačky, ale to už bych se opakoval.

Tak asi takto to cítím.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 13 Čen 2007 09:15
Odpovědět 


Petr PP: a kam byste dle svého výkladu zařadil onu ústrojovou kázeň, kterou jste nějak přešel bez povšimnutí. Případně STOPku u MP Brno?

qqq
Člen
# Zasláno: 13 Čen 2007 10:01 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


Petr PP: Vaše příbuznost se strážníky naprosto vyplývá z textů, které jste zde dříve psal. O to víc nás překvapuje, že Vaším příspěvkem naprosto v konečném důsledku potvrzujete naše právní rozbory.

Petr PP se netají ani svými dotazy os kutečnosti, že je strážníkem. Pochopil jsem to již v otázkách na CHYBY V PRÁVNÍCH ROZBORECH NA STÁŽNÍCI.com

Admine, rovněž zde se trochu mílíte, protože Váš právní názor od samoho počátku je prezentovaný jako, že strážníci dávají lístečky protiprávně. Sám jsem se snažil Vám vysvětlit, že toto protiprávní není a současně jsem do odpovědí zahrnul i fakt, že pokud tento lísteček zahodíte a nikam nepůjdete, tak se Vám z tohoto titulu nic nemůže stát.

O tomto celém je systmatika řízeí o přestupcích
- velmi neformální je domluva, kde strážník (policista atp...) domluví osobě, aby podobný skutek již nepáchala. Jedná se spíše o morálně-výchovný efekt při velmi bagatelních činech. Zde strážník uplatňuje zásady slušného chování s úředním vystupováním (je nutné si uvědomit, že de iure přestupek je protiprávní skutek se společneskou nebezpečností nepatrnou!).
- částečně zformalizované, kde jsou uplatňovány úřední postupy dané správním řádem a zákonem o přestupcích, ovšem s ohledem na skutečnost, že osoba se k činu doznává, není nutné provádět další důkazní řízení ve smyslu procesní stránky správního řízení trestního - zákon to ani nevyžaduje
- formální - řízení příkazní, kdy správní orgán provede tzv. zkrácené řízení, kdy z podkladů dodané strážníkem či policistou (ale např. i vlastním šetřením v tzv. podaném vysvětlení osob či podkladů dalších) a vydá příkaz o uložení sankce či napomenutí (napomenutí od domluvy je formou přestupkového ukončení, které se zaznamenává do tzv. rejstříku přestupků u konkrétního správního orgánu
- fromální - "klasické řízení", které jde striktně dle zákona o přestupcích a správního řádu. V současně době s ohledem na zákon 500/2004 Sb., se jedná o obdobu vyšetřováíní soudního řízení v trestních věcech
- formální - soudní, způsob domáhání se soudní ochrany daný mezinárodními smlouvamy, zde je řízení stanoveno soudním řádem správním a má za úkol prověřit rozhodnutí správního orgánu, jakož i rozhodnutí odvolacích orgánů po vyčerpání všech možností v standardním odvolacím postupu a to z hmotně-právního i procesně-právního hlediska.

Naprosto chápu, že pokud ze strany strážníka (ale i policisty) dochází až k šikaně, tak zde není něco v pořádku, ovšem nelze toto paušalizovat.
Sám jsem se stal před několika lety akterém šikany ze strany strážníků, kteří nevěděli kdo jsem a chtěl jsem si vyzkoušet, jak dotyčná MP pracuje. Následující den stačila návštěva u velitele MP daného obvodu, který byl mimochodem mým spolužákem a strážníci v poledne opouštěli řady MP na vlastní žádost.
Na druhou stranu jsem svědkem případů, kdy policisté i strážníci jsou napadáni ze strany povinivších, kteří místo aby doznali zcela jasně nezpochybnitelnou chybu, tak řvali něco o černém moru, nedoučencích majících moc atp.
A svého času jsem v jistém městě vydal rozkaz k odklizení motorových vozdel překážejících příjezdu požárních vozidel a sanitky k hořící vysokopodalžní budově - toto odklizení 42 vozidel (to číslo nikdy nezapomenu, protože současně paradoxně bylo číslem k zodopězení otázky Života Vesmíru a vůbec v knize, kterou jsem tehdy četl) bylo provedeno buldozerem z blízké stavby tak, že se rozjel a rozrazl řady stojících vozidel s odhozením do stran. Potom mohla projet požární technika... Kdo v internetu zapátrá tak se dozví více, ale i když jsem s tím měl mnoho nepříjemností, tak bych to nechal udělat zase, protože znalecký posudek potvrdil, že tento rozkaz zachránil několik lidských životů. A navíc, při jednáních s pojišťovnami jsem se dozvěděl, že nikdo ze 42 majitelů těchto vozidel nedostalo od pojišťoven ani korunu, protože porušovaly doparvní předpisy.
A mimochodem dodnes mám telefonní číslo řidiče toho buldozeru, který mi jej následně dal se slovy "Šéfe na tuhle bžundu nikdy nezapomenu, kdyby bylo zapotřebí rozrazit někdy plechy až k Práglu do parlamentu, tak jdu do toho klidně - i o půlnoci".
(takže někteří z Vás asi vědí, kdo sem píše, ale prosím o ponechání si informací o mé osobě sobě).

JINAK TOTO JE NAPROSTO VÝSTIŽNÉ:

Lístečky za stěrači: Hodně se tady o tom diskutovalo. Já si myslím, že je to v podstatě žádost strážníků, aby se přestupce dostavil, aby s ním mohl být přestupek vařízen blokově, příp. jen domluvou. Což by mělo být pro přestupce příznivější. Protože blok. řízení má institut domluvy, které správní řízení již nemá. I pokuty v blok. řízení jsou zpravidla menší. Podle mého řidič není povinen tento lísteček respektovat, konec konců se ani o něm nemusel dozvědět přece. Pokud se řidič nedostaví, strážníci pak přestupek předávají obci s rozšířenou působností a ta na základě jejich oznámení pak zahajuje klasické přestupkové řízení. Čili lístečky jsou snahou o zjednodušení administartivy.


S tím, že já si pod zjednodušením administrativy představuji spíše naplnění zásady správního řízení o co nejmenším zásahu státu do práv jednotlivců s odkazem právě na maximalistickou neformálnost řízení.

A mimochodem, co vím, tak MP dávají dostavšímu pachateli při prvním porušení domluvu, max. 100,- Kč a teprve následně se přitvrzuje. Co jsem se informoval, tak jsou experti, které ani strážníci nechtějí řešit blokově a předávají je rovnou na správní, kde je ani nechtějí řešit tzv. příkazem, ale dělají klasické řízení: Existuje jeden Maurphyho zákon: Nad byrokracií může zvítězi jedině byrokracie... a on si človíček dvakrát rozmyslí, jestli se nechat pokutovat za pár stovek, nebo absolvovat klasické řízení, kde jen náklady řízení mohou v případě znaleckých posudků dosáhnout výše až 6.000,- Kč + pokuta + další. Nezaplatíte, zavítají k Vám v lepším případě celníci nebo daňová exekuce (jedno a totéž) a v horším případě soudní exekutoři, kde navíc platíte i jeho úkony ve zvýšené míře.
Znám ze svého okolí pracovní činnosti, že jeden šprajc za dopravní přestupek "frajera" stál asi 30.000,- Kč a tři roky tahanic...


Ještě k ústrojové kázni: Jak jsem napsal, já nekázeň v tomto směru tvrdě trestám a moji lidé jsou jak ze škatulky. Co se týká STOPky u MP Brno, tak zde s Vámi souhlasím, ovšem pokud půjdu do opravného výkladu (jak jsem se zmínil v diskusi na CHYBY V PRÁVNÍCH ROZBORECH NA STÁŽNÍCI.com), tak s ohledem na skutečnost, že MP měla toto oprávnění od 1.11.1995 do 31.12.2002 v § 17b zákona 553/1991 Sb., a toto oprávnění zcela prokazatelně s ohledem na záznam z projednávání Poslanecké sněmovny a Subkomise pro otázky obecní policie Branného a Bezpečnostního výboru PSP, bylo opomenuto do novely zákona o pozemních komunikacích, zakomponovat, tak být vámi, tak bych si tak jistý nezákoností nebyl.
Navíc, pokud Vás MP zastavuje STOPkou a současně strážník vysune ruku a zastaví Vás kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem, tak jste až druhý :-) Dalo by se diskutovat o umístění světla mimo povinné osvětlení, ale to není diskuse mezi Vámi a strážníky, ale diskuse mezi majitelem vozidla (obcí) a STK. Pkud mají stopku zakomponovanou v majáku, tak není co řešit, protože součástí povolení k majáku je nutnost mít maják homologovaný a ten ze stopkou 100% je:-) a pokud MP používá homologované světlo povolené k použití na vozidle, tak opravdui není co řešit:-))))

Admin
Administrátor
# Zasláno: 13 Čen 2007 11:29 - Změnil/a: Admin
Odpovědět 


qqq: pokud strážníci činí něco, co není v souladu s právem, činí tak logicky proti právu, to znamená protiprávně. Je od Vás pěkné, že této diskuzi věnujete spoustu času, což je jasné dle rozsahu Vašich slohových 'cvičení'. Nicméně činíte toto ve svém volném čase a nebo za peníze daňových poplatníků? Také jsme přesvědčeni, že co jste napsal se dá vcelku bez obtíží napsat stručně do dvou řádků.

Důležitým věcem, jako například ústrojové kázní věnujete pouze jednu větu a nepodstatným tématům, které obecně o něčem hovoří věnujete tři odstavce. Hovoříte o opomenutí v zakomponování používání STOP světla, ovšem jak vysvětlíte, že toto, dle Vás 'opomenutí' bylo výslovně zákonem 311/2002 Sb. zrušeno:

19. § 17b včetně poznámek pod čarou č. 15b) a 15c) se zrušuje.

Pokud strážník použije STOP v kombinaci s rukou, je pochopitelné, že je nutno zastavit. Ovšem na samotné STOP světlo nemusí řidič vůbec reagovat.

Petr PP
Člen
# Zasláno: 13 Čen 2007 13:50
Odpovědět 


To Admin:

Na bílou čepici u MP jsem odpovídal již někde. Ve stručnosti, je to chyba a poháněl bych k zodpovědnosti starostu a členy zastupitelstva Brna, kteří takovou to výstroj svojí vyhláškou zavedli.

Ke STOPce jsems e také vyjadřoval. Ve stručnosti, její použití je mimozákonné. Řidič ji nemusí respektovat, ale zároveň její použití neporušuje zákon. Prsotě to je neplatný signál k zastavení. Asi jako když oprávněná osoba instaluje např. přenosnou značku, která nesplňuje parametry. Nespáchala žádný protiprávní čin, pouze umístila značku, kterou se řididči nemusí řídit.

qqq
Člen
# Zasláno: 13 Čen 2007 14:17 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


qqq: pokud strážníci činí něco, co není v souladu s právem, činí tak logicky proti právu, to znamená protiprávně. Je od Vás pěkné, že této diskuzi věnujete spoustu času, což je jasné dle rozsahu Vašich slohových 'cvičení'. Nicméně činíte toto ve svém volném čase a nebo za peníze daňových poplatníků? Také jsme přesvědčeni, že co jste napsal se dá vcelku bez obtíží napsat stručně do dvou řádků.

"Slohová cvičení" jsou velmi nutnou podmínkou právní praxe, protože napsáno do dvou řádků nemusí nutně vystihovat všechny podstaty věci a tedy může býti špatně interpretováno - a i výrok může být zneužit proti pisateli samotnému.

Jo, sedím v parku kousek od Prahy a na notebooku na dovolené k přípravě na vypracování dokrtorské práce a sbírám zde podklady pro tuto moji práci - i vše zde napsané může být tímto podkladem:-) a nebojte uvedu Vás v užité literatuře a internetových stránkách, takže neporuším autorský zákon:-)))
Že jsem připojen na wi-fi a že si jej platím Vám snad nemusím prokazovat:-)

Důležitým věcem, jako například ústrojové kázní věnujete pouze jednu větu a nepodstatným tématům, které obecně o něčem hovoří věnujete tři odstavce. Hovoříte o opomenutí v zakomponování používání STOP světla, ovšem jak vysvětlíte, že toto, dle Vás 'opomenutí' bylo výslovně zákonem 311/2002 Sb. zrušeno:

19. § 17b včetně poznámek pod čarou č. 15b) a 15c) se zrušuje.


Ústrojová nekázeň
1) jsem se již zde několikrát vyjádřil i k meritu věci, viz problematika vztahu vyhlášky MVČR a vyhlášky obce, kde je výklad opravdu velmi nejednoznačný
2) Co byste chtěl odemne, abych dokazoval, když s Vámi obecně ohledně ústrojové nekázni souhlasím.

STOP - A zde je jádro problému, protože záměrem sněmovny nebylo toto oprávnění odejmout, protože se zde zrušilo opravnění odvozené od oprávnění policistů a následně při přípravě zákona došlo k opomenutí k napsání tohto oprávnění. Z jednání polsanecké sněmovny zcela prokazatelně vyplývá (jednání si můžete vyhledat v archivu PSP), že bylo několikrát opakováno, že se nejedná o zrušení cewlkového oprávnění,ale o sladění právních norem v rámci plánu na jednotnost terminologie práva v ČR a je zde dokonce i rozšíření pravomocí strážníků v jiných normách, tak pokud někdo si najde čas na opravdu erudovaný opravný výklad, který následně obhájí např. před soudem, nebo postačí, že jej vezmou za své profesoři "policejního práva" a tak potom i bez tohoto výslovného oprávnění se bude právo řídit tímto výkladem, protože v okamžiku, kdy si soud zažádá o znalecký posudek např. Policejní akademii či právnickou fakultu, kde budou mít takovýto výklad, tak s tím nepohne ani ruka boha:-)))

A jen tak na okraj: Opravný výklad zákona o OP již nejméně jednou existuje a je uplatňován v kombinaci měření strážníky, kdy dle doslovného znění gramaticky vyplynulo, že měření má být přítomen i policista. Právníci se shodli, že je to blbost a je uplatňován opravný výklad tohoto ustanovení právě znaleckými ústavy jako je PAČR, od kterých je přebírají i správní orgány a dokonce i soudy.


Pokud strážník použije STOP v kombinaci s rukou, je pochopitelné, že je nutno zastavit. Ovšem na samotné STOP světlo nemusí řidič vůbec reagovat.

No vidíte, a jsme v praxi - zastavuje vás STOPkou a rukou v černém rukávu bundy s nasazenou rukavicí (je noc a zima, tak může mít rukavici, že). Vy si té ruky nevšimnete, budete rebelovat, nezastavíte a hned máte na krku přestupek. Strážníci třeba Vás chtěli zastavit nikoli z důvodu uvedených v § 79 odst. 1 písm. c) zákona 361/2000 Sb., ale třeba z důvodu uplatnění § 76 odst. 2 trestního řádu, kdy ovšem došlo ke skutkovému omylu (není trestný) záměny osob a hned máte ovšem "na krku" frajery z pistolí - zrovna nyní byl v Praze zastřelen nebo se tři lidé utopili při útěku, případně v lepším případě má "na krku" útok ne veřejného činitele jako v Plzni (to jsou příklady z posledních týdnů).

Moji žraloci jsou společně s vlčáky z naší MP sobě náípomocni i když v některých prípadech se snaží býti sobě konkurencí a jistá řevnivost zde je. Musím říci, že řevnivost je více než dobrá věc, pokud se udrží v mezích. OVŠEM pokud se strážníkovi nebo policistovi byť jen zkřiví vlásek, tak "si pište", že se sjedou všichni dokola a budete mít proti sobě jenom smečku nadržených četníků, kteří Vám ukáží zač je toho loket. Už třeba maličkostí, že rozdělí Vaše přestupky a rozešlou je tak, že budete běhat ve svém volném čase a za své peníze po správních orgánech a u každého vedle pokuty budete platit i náklady řízení. Neuposlechnutí výzyv dělá přestupoková komise města 1.000 + 1.000, dopravu dělá odbor dopravy pokuty jak prase a ještě + 1.000 a v případě znaleckých posudků až 6.000 Kč k tomu..., předložíte byť náznak poškozeného dokladu a hned se odejme pro neplatnost a věc se postupuje dalším správním orgánům - všude se dělají znalecké posudky, tedy + až 6.000 k pokutě a předtím na místě dostanete obuchem od strážníků a strávíte 24 hodin na CPZ při zajištění.

Takový je život přílišného vzpurňáka.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 13 Čen 2007 14:33
Odpovědět 


Onen život, dle Vašich slov 'přílišného vzpurňáka' může vypadat v naprosto opačném extrému, který jste zde podal. Nicméně každý víme svoje a o vědomostech strážníků na ulici si snad nemusíme dělat iluze.

qqq
Člen
# Zasláno: 13 Čen 2007 15:20 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


Jejich právní vědomosti potřebné k výkou práce strážníka jsou každé tři roky ověřovány před komisí složené z členů MVČR, policejních škol a odborníků z praxe (zejména státních zástupců, soudců a učitelů právnických škol) a pokud je jim vydáno osvědčení, tak dle jejich mínění je jejich znalost dostatečná pro výkon strážníka. Nic více, nic méně.

A ke vzpurňákovi - jsou mi známi spíše mnou uváděné příklady, než opačné, protože pokud budete vystupovat proti strážníkovi, tak stojíte proti veřejným činitelům obecně a můžete si po Sisyfofském snažení nakonec vykoledovat třeba poškozování cizích práv či křivé obvinění. A potom Vám garantuji, že již nikdy nikdo v životě Vám neuvěří ani slovo, i kdyby jste nakrásně zrovna měl křiš´tálovou pravdu - viz nedávno ukazované příklady lidí zahrnující státní instituce různými podněty a žádostmi.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 13 Čen 2007 15:44
Odpovědět 


qqq: každý máme asi jiné zdroje a jiné lidi kolem sebe.

qqq
Člen
# Zasláno: 13 Čen 2007 15:59
Odpovědět 


Mým zdrojem jsou zejména soudní rozsudky, které jsou ze zákona veřejné a tedy dohledatelné. Nejsem příjemcem zpráv JPP.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 13 Čen 2007 16:01
Odpovědět 


Kde berete jistotu, že některé z případů došly až k soudu, aby o nich mohl být nějaký rozsudek? Díváte se na svět moc černobíle.

qqq
Člen
# Zasláno: 13 Čen 2007 16:04
Odpovědět 


To Vám nikdo nebere, ale vy zde moc paušalizujete, na což jsem zde již upozornil - ano jsou excesy ze strany strážníků, jako jsou excesy ze strany policistů a mnohých dalších. Ovšem nelze tyto jednotlivé případy vzít jako obecnou normu chování v dané množině, což se zde bohužel děje.

gumidos
# Zasláno: 20 Čen 2007 13:22
Odpovědět 


Je tu vedena diskuse o povinnosti či nepovinnosti strážníka MP odstarnit botičku v případě, že je mu námitkováno "řidičem" že dopravní přestupek nespáchal, potažmo že on to vozidlo neparkoval. Nemám právní vzdělání a třeba se budu ptát jako hlupák. Onoho "řidiče" jsem dal do uvozovek schválně. Mohl by to totiž být majitel vozul ale taky nemusel. Může tedy regulérně dojít k případu, kdy např. můj syn zaparkuje moje auto, doma mi dá klíčky a já na autě najdu botu. Strážníkům naprosto regulérně odpovím, že nejsem povinen označit osobu blízkou a pravdivě odpovím, že nejsem ani řidič, který přestupek spáchal. Nějak si nedokážu představit, že by měl oporu v zákoně postup MP, kdy by řekli naschle a odjeli bez sundání botičky. Já jako majitel jsem byl zjištěn, vysvětlení jsem poskytl a nepochybně se jedná o můj majetek. V poměru k vážnosti přestupku se nedomnívám, že by MP byla oprávněna mě jako vlastníka nějak omezovat v nakládání s mým majetkem, nota bene když jsem nic neporušil a vysvětlení nepodal ze zákonného důvodu. Automobil v dalším projednávání ani nemůže posloužit jako předmět doličný, nemůže být otevřen, prohlížen ani jinak zkoumán. Proto si myslím, že je povinností strážníka botičku neprodleně odstranit, neboť její neodstranění nijak zjišťování nepomůže. Jedná se de facto o zabavení věci, resp. zbavení práva s věcí nakládat, což si myslím, že nemá oporu v zákoně.

Anonymní
# Zasláno: 20 Čen 2007 13:32
Odpovědět 


To je stejné zneužívání zákona, jako provádějí odtahovky. Na složenku auto nevydají. V tomto případě je to o to horší a smutnější, že takto zákon zneužívá a obchází zákon strážník

qqq
Člen
# Zasláno: 20 Čen 2007 15:49
Odpovědět 


Trocha osvěty ve zdejších právních temných vodách:

Botička - strážník má za povinnost odstranit "botičku", stejně jako policista, ovšem soukromá firma nikoli.
V případě, že TPZOV "přikládá a odstraňuje" přímo obecní policie, tak se postupuje při vymáhání v souladu se zákonem o správě daní a poplatků, protože takový poplatek je poplatkem, který je v režimu tohoto zákona. Pokud ovšem TPZOV "přikládá a odstraňuje" obec mimo režim přenesené působnosti (zpravidla "technická zpráva", nebo dokonce firma ve vlastnictví města /v Praze to byl např. SEZAM či TSK) nebo dokonce externí smluvní firma, tak se vymáhání tohoto poplatku řídí občanskoprávními předpisy (viz poslední odstavec).
Pokud tedy pachatel se dozná a je ochoten zaplatit pokutu v blokovém řízení, nebo je věc vyřešena domluvou a odmítne zaplatit tzv. manipulační poplatek, tak v prvém případě se jeho vymáhání děje dle zákona jako vymáhání daně a poplatku bez ovlivnění možnosti věc vyřešit blokově nebo domluvou; ovšem v druhém případě nelze provést blokové řízení, protože součástí správního řízení trestního je i projednání náhrady škody. Pokud by věc byla přesto v blokovém řízení projednána, tak nadřízený správní orgán je povinnen, pokud se o tom dozví, ve zkráceném přezkumném řízení dle § 98 správního řádu, zrušit napadené rozhodnutí dle § 97 odst. 3 správního řádu, protože je vydáno v rozporu s právními předpisy (v blokovém řízení nelze projednat náhradu škody).


Automobil v dalším projednávání ani nemůže posloužit jako předmět doličný, nemůže být otevřen, prohlížen ani jinak zkoumán. Zde mi přišel na mysl postup o provedení důkazu ohledáním dle § 54 správního řádu, kdy by se např. mohly sejmout otisky z volantu a řadící páky za účelem zjištění řidiče. Dokonce bych zde viděl i nebezpečí z prodlení a tak by správní orgán mohl volit postup dle § 138 správního řádu, samozřejmě ohledání může být odepřeno z důvodů, pro které nesmí být vyslechnut svěděk ovšem dle § 55 správního řádu v odst. 4 se píše: Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt - o přestupku ani slovo:-))) Navíc v postupu dle § 138 správního řádu není svolení osoby zapotřebí:-))) a důkaz je získán legálně. Trochu bych též v postupu viděl problém získání srovávacího materiálu, ale legálním způsobem lze postupovat i tak, jak bylo mnohokrát viděno i v seriálech "C.S.I něco" :-)))

Co se týká zadržení vozidla při odtahu nebo za použití botičky, tak zde opět v případě, že "botičku nasadila" či "vozidlo odtáhla" obecní policie se postupuje dle správního řádu, zákona o přestupcích a daňových předpisů a pokud "botičku nasadila" či "vozidlo odtáhla" obec mimo režim přenesené působnosti (daně), tak se může řídit ustanovením § 175 až 180 občanského zákona (občanského zákoníka), kde je velmi benevolentní ustanovení, které je mnohkrát judikováno, takže připomínky ve smyslu § 176 jsou v tomto případě irelevantní a soud k nim nepřihlédne.

Anonymní
# Zasláno: 20 Čen 2007 15:59
Odpovědět 


A můžete mi tedy sdělit, na základě čeho dá botičku soukromá firma? V zákoně je to někde upraveno?

qqq
Člen
# Zasláno: 20 Čen 2007 17:01 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


Na základě pokynu strážníka nebo policisty dle jejich předpisů. Rozdíl je jen ve způsobu ukončení - strážník je povinnen botičku odstranit vždy, ale soukromá firma nikoli, pokud má vůči osobě pohledávku. Pohledávka vzniká okamžikem provedení úkonů na základě pokynu strážníka a je zpravidla ve výši 300,- Kč za TPZOV u osobního vozidla a 500,- Kč za TPZOV u nákladního vozidla a nevím kolik za odtah vozidla (posledně to bylo kolem 1.800,-). Ceny jsou stanoveny státem jako ceny maximální a upravují se (tuším) nařízením obce.

Je to absolutně shodné se situací, kdy například exekutor otevírá byt a osoba byt fyzicky otevírající (odvrtávání zámků atp.) je podnikatelem. Potom má pohledávku vůči dlužníkovi. Ovšem s ohledem na skutečnost, že exekutor může uplatňovat i pohledávky nové, pokud vznikly při exekuci (tedy např. to oteevírání dveří), tak zpravidla pohjledávku uplatňuje tak, že ji platí oprávněný (věřitel) a ten jí následně vymáhá po povinném (dlužníku v exekuci), resp. tato pohledávka je součástí již vykonávané exekuce, což je výhoda v rychlosti vymáhání, ale počáteční princip je naprosto shodný.


Navíc potvrzení o odstraněníé TPZOV i odtahu vozidla je daňově odečitatelný výdaj, takže pokud je vozidlo psáno na firmu či je tak legitimně používáno... :-)

Anonymní
# Zasláno: 20 Čen 2007 17:09
Odpovědět 


A který zákon dává strážníkovi oprávnění příkázat firmě (soukromé) aby dala botičku na auto? V předchozím příspěvku jste psal něco o tom, že ji přikládá obec v přenesené působnosti..... Nezdá se Vám, že se trochu zaplétáte? Citujte tu přesně znění zákona, kde je umožněno obci , aby dávala botičku a kde je toto umožněno, aby to soukromá firma udělal za strážníka? Podložte to rozhodnutím soudu v této věci.

miluna
# Zasláno: 20 Čen 2007 18:10
Odpovědět 


Vy to neznáte?? hever pod auto, upustit kolo, vyvlíknout vypáčit prostě sundat a zahodit, můžete ještě dle libosti po... odvážnější po.... . A hurá na pumpu dofouknout kolo a pryč. Nic ,opravdu nic mne v životě tak nenamíchlo jako ta bota na mém autě. Grrrrrrr.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 20 Čen 2007 18:57
Odpovědět 


qqq: "technická zpráva"? A co tato zpráva zpravuje?

Ke zbytku snad jenom citace JUDr. Berana:
Vrácení vozidla ovšem projednává jeho vlastník pouze s vlastníkem komunikace(zpravidla příslušným orgánem obce) a nikoli, jak je častou praxí, se soukromým subjektem, který byl najat na převoz vozidla.Vlastník komunikace nemůže jednostranně přenést výkon této pravomoci na soukromý subjekt tak, aby vlastník(provozovatel) nebo držitel vozidla byl nucen jednat s tímto soukromým subjektem a jemu něco platit.Vztahy mezi vlastníkem pozemní komunikace a na převoz najatým soukromým subjektem jsou soukromoprávními vztahy mezi těmito subjekty a vlastníka vozidla se nemohou nijak dotýkat.Vlastník vozidla proto nemusí nijak vejít v kontakt s obcí najatým soukromým subjektem, který zajistil převoz vozidla.Je smutné, že právě toto se v našich městech děje.

tm
# Zasláno: 20 Čen 2007 21:23
Odpovědět 


Admin

co se odtahu tyce - velka mesta jiz maji svoji vlastni organizaci - napr. spravu verejneho statku mesta, ktera odtahy provadi. Tzn. ze zadne prevadeni pravomoci na soukromy subjekt se nekona, a navic, na odtazene auto tato organizace (bohuze i soukromnici) aplikuji retencni pravo (pravo zadrzovaci), tzn, ze bez zaplaceni nebude vydano. Ovsem, proc mesta nepripousti (i kdyz myslim, ze protizakonne) platbu i jinym zpusobem nez hotovosti (napr. slozenkou), je mi zahadou.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 20 Čen 2007 21:34
Odpovědět 


tm: jak které město. MP Brno provozuje vlastní odtahové parkoviště a dávají i na složenku.

tm
# Zasláno: 20 Čen 2007 23:27
Odpovědět 


Admin

Tak to je asi (hodne) svetla vyjimka...

Petr PP
Člen
# Zasláno: 21 Čen 2007 02:11
Odpovědět 


To gumidos:

Strážník má oprávnění ponechat autobotičku na autě do doby, než:

a) je zjištěna totožnost osoby, která přestupek spáchala

b) jsou provedeny (neúspěšné) úkony ke zjištění totožnosti osoby, která ...

Těmi úkony se myslí např. dotazy strážníků po okolí, prohlídnutí záběrů z kamer. systému ap. Strážníci tyto úkony nedělají předem. Spoléhají, že se přestupce zjistí při projednávání přestupku u auta. Pokud se nezjisté, začínají teprve uvedené úkony provádět. Samozřejmě, můžou se vymluvit, že obdobné úkony musí ještě provést u jiných 3 aut před vámi, takže skutečně můžou naprosto natvrdo odjet. Též z toho důvodu, aby se šli mrknout na ty kamrery případně. Takže tam můžete zůstat stát jako tvrdý y a nic s tím nenaděláte.

Jak dlouho to může trvat? Domnívám se, že by to mělo být v řádu několika půlhodin. Čistě teoreticky by to mohlo být i 60 dnů, což je max. doba kdy v rámci přestupkového řízení správní orgán hledá přestupce a pokud ho do té doby nenajde, případ odkládá ad acta (a vydává pokyn k odstranění botičky). To je alespoň můj názor.

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je osm děleno čtyři?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás discussion forum software miniBB™ © 2001-2023, Strážníci