miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Právní rozbory / 3 náměty
Autor Zpráva
Anonymní
# Zasláno: 4 Kvě 2007 13:02
Odpovědět 


Čau,

dobrý web, jen bych rád podal 3 náměty/dotazy:

1) pokud jde o osobu blízkou, je možná ještě lepší ustanovení občanského zákoníku, kde myslím není ani nic o příbuznosti, jen o tom, že byste pociťovali jeho újmu jako svou vlastní :-)

2) Má někdo nějakou zkušenost, jak na odtahovku. U nás často jezdí i bez policisty a v noci prostě vybere nějaký auto, který stojí blíž než 5 m od křižovatky, a odveze ho.

3) Někde na netu jsem četl, že auto z chodníku nesmí odtáhnout, že se na něj nevztahuje silniční zákon. Moc se mi to nezdá, tak se ptám, jestli je to pravda.

díky za odpovědi

Admin
Administrátor
# Zasláno: 4 Kvě 2007 14:27 - Změnil/a: Admin
Odpovědět 


Děkujeme.

ad 1) I přímo v ustanovení zákona o obecní polici se toto přesně píše, nicméně dle našeho názoru není vhodné se odvolávat na jednotlivou položku, jako spíše na celý odstavec.

(3) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

ad 2) O odtahu vozidla rozhoduje výhradně policista a nebo strážník, viz citace zákona 361/2000 Sb., §45 Překážka provozu na pozemních komunikacích:

(4) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

ad 3) Z hlediska zákona je překážkou provozu na pozemní komunikaci neoprávněně zanechané vozidlo (§45, odst. 1. zákona 361/2000 Sb. ). Jediné kritériem, které je nutno posuzovat je oprávněnost či neoprávněnost umístění tohoto vozidla. Je naprosto jedno, zdali vozidlo někomu fakticky překáží nebo ne. Vámi podaná myšlenka je to opravdu zajímavá, nicméně toto řeší §53, odst. 2:

(2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.


# Zasláno: 15 Čen 2007 10:42
Odpovědět 


Jen stručně doplním:
Ad 2) - Ráno nenajdu auto? Volám PČR, oznamuji podezření ze spáchání trestného činu odcizení. Pokud mi policie sdělí, že auto je na parkovišti odtahovky, chci vědět, kdo a na základě čeho rozhodl o odtahu. Pokud dodělají např. poskoci protokoly dodatečně, mám smůlu.
Ad 3) - Silniční zákon možná ne, ale Zákon o provozu na pozemních komunikacích ano. Máte-li řidičák, máte z něj i zkoušku... Dále viz Zasláno: 4 Kvě 2007 14:27 - Změnil/a: Admin ...

Petr PP
Člen
# Zasláno: 15 Čen 2007 20:34
Odpovědět 


To Anonymní, to Admin:

K bodu 3) bych ještě akorát doplnil, že chodník je buď součást pozemní komunikace nebo samost. pozemní komunikací. Čili vámi míněný "silniční zákon" se na něj vztahuje.

To Já:

Pokud dodělají např. poskoci protokoly dodatečně, mám smůlu.

Nechápu tuto věku. Proč by OP dělala protokoly dodatečně. Pokud si OP nějaké auto k dotahu vyhlídne, tak ho prostě odtáhne a do protokolu to napíše tak, aby to sedělo. A ten protokol určitě udělají hned. Proč až potom? Na co by jako měli čekat?

tm
# Zasláno: 18 Čen 2007 16:44
Odpovědět 


ad 3) Z hlediska zákona je překážkou provozu na pozemní komunikaci neoprávněně zanechané vozidlo (§45, odst. 1. zákona 361/2000 Sb. ). Jediné kritériem, které je nutno posuzovat je oprávněnost či neoprávněnost umístění tohoto vozidla. Je naprosto jedno, zdali vozidlo někomu fakticky překáží nebo ne. Vámi podaná myšlenka je to opravdu zajímavá, nicméně toto řeší §54, odst. 2:

nechci se prit, ale tuto je hloupost.
a) §45 361/2000 ve zneni pozd. predpisu rika, ze odtahnout lze jen vozidlo, jenz cini prekazku v silnicnim provozu

co je prekazka silnicniho provozu definuje §2 pism ee), a to takto:
"ee) překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit
bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například
náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní
komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace,"

pak je tedy otazka, zda vozidlo zanechane na chodniku, vyhrazenem parkovisti atd muze ohrozit bezpecnost a plynulost silnicniho provozu. Myslim, ze ne, a ze odtah _neni_ umerny prestupku. Navic je zde dalsi vec - a to, pokud nekdo na stejnem miste stoji, a ma 'povoleni', pak nemuzete ani vy ohrozit bezpecnost a plynulost silnicniho provozu, a z toho titulu nemuze byt institut odtahu naplnen.

Proc? protoze §77 pism 5) 361/2000, ktery rika, ze "Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje ten orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost
nebo plynulost silničního provozu." ...

Admin
Administrátor
# Zasláno: 18 Čen 2007 18:37
Odpovědět 


§77 nemá žádné písmeno 5.

pepek
Člen
# Zasláno: 18 Čen 2007 19:22
Odpovědět 


odst. 5

Petr PP
Člen
# Zasláno: 18 Čen 2007 20:28
Odpovědět 


To tm:

§45 361/2000 ve zneni pozd. predpisu rika, ze odtahnout lze jen vozidlo, jenz cini prekazku v silnicnim provozu

Ta citace není přesná. Není tam sousloví o překážce sil. provozu ale o překážce provozu na pozem. komunikaci. Pozemní komunikací je i chodník, a to buď samostatnou PK anebo součást jiné PK (paralelně vedené komunikace. Pokud auto stojí na chodníku tak, že dle uvážení policisty/strážníka ohrožuje bezpečnost provozu na chodníku (např. chodci musejí vstupovat do vozovky, ale auto obešli) nebo plynulost provozu na chodníku (zúžené místo tak, že třeba by se chodci museli mačkat, kočárek nebo vozík by projel jen s obtížemi), tak je jako překážka odstraněno odtahem. Naopak, na takto postavené vozidlo by se neměla dávat autobotička (pokud by se nejednalo o použití AB jako donuc. prostředku).

Samozřejmě, pokud je na chodníku vyhrazené místo pro parkování vozidla, pak takové vozidlo tam nestojí neoprávněně ažádný postih možný není, tedy ani ne zmíněný odtah.

Úměrnost odtahu k charakteru přestupku zákon nezná, buď odtáhnout je možno, nebo není. Odtah není sankce z hlediska přestupk. zákona. Odtah je sankcí z hlediska prakt. života ... :-)

Odtah je možný u překážky provozu na PK, u neoprávněného parkování na vyhraz. parkovišti a v případech, kdy policista může použít institutu tzv. zabránění v jízdě.

Alespoň takto to podle mého platí.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 18 Čen 2007 21:03
Odpovědět 


pepek: §77 nemá ani žádný odstavec 5.

pepek
Člen
# Zasláno: 18 Čen 2007 21:33
Odpovědět 


odst. 5 byl přidán novelou od 1.7.2006
§77
Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví
a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
b) na dálnici1) a rychlostní silnici1) ministerstvo po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra,
c) na silnici II. a III. třídy1) a na místní komunikaci1) obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.
(2) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.
(3) Užití dopravních značek "Železniční přejezd se závorami", "Železniční přejezd bez závor", "Návěstní deska", "Tramvaj", "Dej přednost v jízdě tramvaji!" a užití dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!", má-li být umístěna před železničním přejezdem, stanoví na silnici I. třídy1) místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci1) místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie a po projednání s příslušným drážním úřadem.11)
(4) Užití dopravních značek "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" a "Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný", světelného signálu "Signál pro zabezpečení železničního přejezdu" a signálů pro tramvaje stanoví příslušný drážní úřad11) po projednání s příslušným krajským úřadem, pokud jde o užití těchto značek na silnicích I. třídy1) nebo s místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud jde o užití těchto značek na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci,1) vždy po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.
(5) Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje ten orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 18 Čen 2007 21:40
Odpovědět 


Aha, v tom případě se omlouváme. Máme zde starší vydání.

e policeman
Člen
# Zasláno: 19 Čen 2007 22:34
Odpovědět 


Admin
Nikdo není dokonalý.

Hezký den :-)

tm
# Zasláno: 19 Čen 2007 23:51
Odpovědět 


Petr PP

361/2001 je zvlastni v tom, ze pokud clovek bude stat na tramvajovem pasu (kolejiste), tak podle 361/2001 par 27, pism. p) se dopousti prestupku, ale podle 13/1997 par 14, odst. 2 pism c) tramvajovy pas (kolejiste) do pozemnich komunikaci nepatri...

Petr PP
Člen
# Zasláno: 20 Čen 2007 00:29
Odpovědět 


To tm:

No to je dobrá psina. Nějaký právní purista by mohl poslat zákon o provozu na PK k úst. soudu z důvodu, jak se může vyjadřovat zákon o provozu na PK k tramvaj. pásu (stanovovat na něm režim = zákaz zast. a stání), když tento není PK :-) .

Ale našel jsem ještě větší perličku. PK není např. ani nástupní ostrůvek na tramvaj (viz písmeno c)). A na nástup. ostrůvku zastavení a stání § 27 zakázáno není. Je zakázáno u zastávky BEZ nástup. ostrůvku. To je psina tedy. No ale nejásejme, nástup. ostrůvek bude určitě veřej. prostranstvím. Pak auto zaparkované na nástup. ostrůvku by tedy představovalo neoprávněný zábor. S možností použít autobotičku. A také odtah, nikoliv ale podel zákona o provozu na PK.

No to jsou radosti na tom světe ... :-)

Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je čtyři krát dva?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás discussion forum software miniBB™ © 2001-2017, Strážníci