miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Právní rozbory / Vrácení řidičáku po půl roce - 12 bodů
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Autor Zpráva
petrpetr
Člen
# Zasláno: 20 Lis 2009 07:21
Odpovědět 


Tak snad ta plná je před a za přechodem tak se dá těžko předjed jinak. To je jasné že na šířce přechodu není.Jinak je to uplně běžné. A když už teda ten řidičák odevzdá tak mu ho nikdo pu půlce nevrátí jak píšete. Když se vyboduje tak se to nedá zkrátit na půlku.

Ale pravdu máte řidičák odevzdá za to předjetí na přechodu ne přes plnou.

Je ale nesmysl jak zde píšete že za předjetí přes plnou nic nehrozí.

antimp
Člen
# Zasláno: 20 Lis 2009 07:55
Odpovědět 


Rozlišuj už jednou diametrální rozdíl mezi přejetím a přeDjetím. I ti obecní strážníci to většinou již pochopili

~CENSORED~

milancukrar
Člen
# Zasláno: 23 Lis 2009 17:54
Odpovědět 


petře podsouváte mě neco co jsem nenapsal!!!
"Je ale nesmysl jak zde píšete že za předjetí přes plnou nic nehrozí" kdepak jsem toto napsal?
Děkuji

petrpetr
Člen
# Zasláno: 27 Lis 2009 06:31
Odpovědět 


,,Ale teď již oba víte, že předjíždění na plné čáře NENÍ zakázáno!!!!!!!!
a můžete to vysvětlovat ostatním.,, nenapsal jste ?

milancukrar
Člen
# Zasláno: 30 Lis 2009 15:27
Odpovědět 


vy jste ale popleta, není předjíždění zakázáno je jedna věc a ta drujhá přestupek za přejetí plné čáry.
Vidíte ten obrovský rozdíl?
Pokud ne, tak musíte více studovat

petrpetr
Člen
# Zasláno: 30 Lis 2009 16:10
Odpovědět 


Nejsem popleta přeJetí plné je za pokutu, předjetí jiného vozidla vaším na plné např u přechodu nebo kolejí je na řidičák. Tak to pořád myslím a tak to také správní řeší.Samozřejmě jak kde. Já ten rozdíl vidím jen se asi nemůžem nějak domluvit. Ale to co jsem citoval jste psal y.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 30 Lis 2009 17:41
Odpovědět 


.......vaším na plné např u přechodu nebo kolejí je na řidičák
vidíte špatně!!
už jmse si vyjasnili, že na přechodu ani na přejezdu není plná čára. Souhlas?

řídičák Vám seberou za předjíždění kde je to zákonem zakázané. UF a naposledy, na čáře není zakázáno předjíždět

Jasný?

petrpetr
Člen
# Zasláno: 30 Lis 2009 18:05
Odpovědět 


No to je jasný že není končí a začíná asi metr před a zaa jestli nemáte letadlo tak ji určitě přejedete. A naposledy na co je tam teda plná když na ní není zakázáno předjíždět.K čemu ta čára je ?

milancukrar
Člen
# Zasláno: 30 Lis 2009 20:05
Odpovědět 


takže když podle Vás pojedu na motocyklu a předjedu cyklistu na přejezdu, ale nepřejedu tu čáru tak co bude?


" K čemu ta čára je " ale to neřešíme, neutíkejte od odběru řidičáku...... čáru můžeme řešit až pak .....

petrpetr
Člen
# Zasláno: 30 Lis 2009 23:10
Odpovědět 


NO když pojedete na motorce a předjedete kolo tak pokud dodržíte bezpečnou vzdálenost, která není nikde definována tak teoreticky NIC. Když Vás uvidí dopravák tak je to neb.předjíždění a oznamuje Vás. A u správního jste bez ŘO za nebezpečné pŘedjíždění

samozřejmě se bavím o přechodu a kolejích.

Kevin2
Člen
# Zasláno: 7 Pro 2009 01:39 - Změnil/a: Kevin2
Odpovědět 


§22 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacícha) řídí vozidlo
1. na němž v rozporu se zvláštním právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (registrační značky) nebo je umístěna jiná tabulka státní poznávací značky (registrační značky), než která byla vozidlu přidělena,
2. jehož tabulka státní poznávací značky (registrační značky) je zakryta, nečitelná nebo upravena či umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,
3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích 3d) tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,

b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,

c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

d) se přes výzvu podle zvláštního právního předpisu 3f) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

e) řídí motorové vozidlo a
1. není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
2. byl mu zadržen řidičský průkaz 3f),
3. není držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 3g),
4. nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti podle zvláštního právního předpisu 3f),
5. pozbyl jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky,

f) při řízení vozidla
1. drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 40 km.h -1 a více nebo mimo obec o 50 km.h -1 a více,
3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 km.h -1 a více nebo mimo obec o 30 km.h -1 a více,
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km.h -1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h -1,
5. nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního právního předpisu 3f) nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu podle zvláštního právního předpisu 3f),
6. neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinen tak učinit podle zvláštního právního předpisu 3f), nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
7. předjíždí vozidlo v případech, ve kterých je to podle zvláštního právního předpisu 3f) zakázáno,
8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě podle zvláštního právního předpisu 3f),
9. vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to podle zvláštního právního předpisu 3f) zakázáno,
10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle zvláštního právního předpisu 3f),
11. neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené označením O 1 nebo neoprávněně použije označení vozidla O 1 při stání nebo při jízdě,

g) poruší omezení jízdy některých vozidel podle zvláštního právního předpisu 3f),

h) porušením zvláštního právního předpisu 3f) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví,

i) porušením zvláštního právního předpisu 3f) způsobí dopravní nehodu, při které je způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda převyšující zřejmě částku 100 000 Kč,

j) při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí pouze hmotná škoda 100 000 Kč a nižší nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodleně nezastaví vozidlo a neprokáže totožnost navzájem včetně sdělení údajů o vozidle, nebo odmítne sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody,

k) při dopravní nehodě podle písmene i) se dopustí jednání uvedeného v písmenu j),

l) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až k), poruší zvláštní právní předpis 3f).

(2) Přestupku se dále dopustí ten, kdo jako provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení.

(3) Přestupku se dopustí učitel autoškoly, který

a) požil alkoholický nápoj nebo užil návykovou látku během provádění výcviku ve výcvikovém vozidle,

b) prováděl výcvik ve výcvikovém vozidle bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem,

c) prováděl výcvik ve výcvikovém vozidle, jestliže je jeho schopnost k vykonání učitele autoškoly snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,

d) se přes výzvu podle zvláštního právního předpisu 3f) odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

(4) Pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h).

(5) Pokuta od 10 000 Kč do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 3.

(6) Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč se uloží za přestupek podle odstavce 2 a podle odstavce 1 písm. f) bodu 11.

(7) Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. e) bodů 2 až 4, písm. f) bodů 2, 7, 10.

(8) Pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm. g), i), j) a k); pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se uloží tomu, kdo tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát.

(9) Pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm. l).

(10) V blokovém řízení

1. lze uložit pokutu do 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. l),

2. se uloží pokuta 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,

3. se uloží pokuta 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g),

4. se uloží pokuta 3 000 Kč za přestupek podle odstavce 2.

(11) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat v blokovém řízení.

(12) Od uložení sankce podle odstavců 4 až 11, s výjimkou odstavce 10 bodu 1, nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.§ 17 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Předjíždění


(1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

(2) Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

(3) Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel.

(4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

(5) Řidič nesmí předjíždět
a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

d) na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním,

e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí
1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,
2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,
3. na hlavní pozemní komunikaci,
4. na křižovatce s řízeným provozem.

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním
.


milancukrar
Člen
# Zasláno: 7 Pro 2009 19:51
Odpovědět 


Petře, ale to snad nemyslíte vážně "jste bez ŘO za nebezpečné pŘedjíždění"


Koukněte na dlouhý příspěvek Kevina, a najděte mi, za co mě zadrží řidičák.

petrpetr
Člen
# Zasláno: 7 Pro 2009 20:28
Odpovědět 


NO přece za předjíždění na kolejích a nebo na přechodu, kde může být ta plná , o které jsme diskutovali. A že takových přejezdů a přechodů je. Samozřejmě bez řo budete za ty koleje a přechod néé plnou.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 7 Pro 2009 20:33
Odpovědět 


za předjíždění na kolejích a přechodu ANO, +
ale za: "nebezpečné pŘedjíždění a kde může být ta plná" NIKOLIV-

petrpetr
Člen
# Zasláno: 9 Pro 2009 16:46
Odpovědět 


když tedy přeDjedu jiné vozidlo tam kde je plná čára, co mi hrozí ?

milancukrar
Člen
# Zasláno: 9 Pro 2009 17:21
Odpovědět 


pokuta max 2 500Kč!

petrpetr
Člen
# Zasláno: 9 Pro 2009 18:18
Odpovědět 


Souhlaas, jen mě udivilo jak jste někde napsal že za přeJetí plné čáry nic nehrozí. Samozřejmě jsem myslel , že bezdůvodně ji nepřejedete pokud nejste an mol, tak ji přejíždíte jen při předjíždění což se nemůže, nebo objíždění překážky atd... což se samozřejmě může.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 9 Pro 2009 19:22
Odpovědět 


to si musíte text po mě přečíst celý!!!!
Jsem rád, že jsme se dohodli, že za čáru se nebere řidičák.

petrpetr
Člen
# Zasláno: 9 Pro 2009 20:41
Odpovědět 


zastávám názor , že slušní lidi se dohodnou.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 9 Pro 2009 21:35
Odpovědět 


Petře já prosazuji, aby se slušní domluvili, proto na internetu nenajdete ode mě nikde urážku, nebo osočení kohokoliv. A že těch webů je!!

Plastic
Člen
# Zasláno: 22 Pro 2009 08:34
Odpovědět 


Nemám řidičák,protože mi ho vzali a jezdím dál...Ti co tady na tomto fóru odsuzují ty co mají ubrané nějaké body,tak zrovna ti by měli držet tu svoji prochcanou hubu...Protože zrovna ti co mají plný počet bodů jsou ti nejhorší řidiči kteří způsobujou jen nehody...Já v kartě nemám žádnou nehodu kde by byl někdo zraněn nebo nedejbože usmrcen a nikdy jsem nebyl ani účastníkem nehody jen prostě nechci u svého baráku parkovat mé vozidlo někde,kde na něho nevidím a tak parkuju na místě pro invalidy které je na určitou spz...Auto pro které je místo určené přijede max 1 týdně...Takže mi vzali řidičák ne za řízení ani za rychlost,ale za parkování,protože jsem přečerpal 12 bodu...Tak tohle přímo vzkazuji členům Krisotek a straznikMP...Jste hovada tupé a kdybych vas někde potkal,nachlustám vám do těch prasečích ksychtů protože jen čuráci jako jste vy dva zbytečně zabírají místo na téhle planetě...

petrpetr
Člen
# Zasláno: 22 Pro 2009 08:42
Odpovědět 


Nojsi hovado co Ti na to říct.

petrpetr
Člen
# Zasláno: 22 Pro 2009 08:44
Odpovědět 


V noci chrápeš a nehledíš z okna na auto tak je jedno kde stojíš.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 22 Pro 2009 08:52
Odpovědět 


Za parkování nasbíral 12 bodů?.....Ha ha ha
Prosím neurážejte mě, nesuďte mě podle někoho jiného.

Mám plná počet bodů, přesněji nemám ještě žádný. Nejsem ten nejlepší šofér, mám jen naježděno trošku pře s milion km.
Jestliže parkujete na místě pro invalidy, ani bych neměl na Vás reagovat. Nežli se do mě pustíte, aby jste mi vyčinil, dovoluji si Vám popřát klidné vánoce a aby Vás nezastavili a nestrčili do basy.

e policeman
Člen
# Zasláno: 24 Pro 2009 15:39
Odpovědět 


Plastic
Pane, vy jste akle opravdu duševní mrzák.A navíc hloupý.Za neoprávněné stání / vjezd na místo pro invalidu žádné body nejsou.Takže pohádky vykládejte někde jinde,třeba v mateřské škole.A ještě jednu věc.Podle toho co a jak píšete zabíráte místo leda Vy a nikoli Krisotek či straznik MP.Mimochodem jsem také strážník.Co s tím uděláte?Asi nic že ? :-)
Hezké Vánoce a v novém roce mnoho spokojených kilometrů :-))

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 29 Pro 2009 17:11
Odpovědět 


straznikMP - jsem tu novy, ale po precteni Vasich prispevku je mi jasne, proc vznikl tento web :) Ano, je to presne kvuli straznikum, jako vy...
Mimochodem a tim 'co bz clovek udelal, kdyby' by jste jako straznik prave problem mit nemel... A pokud nosite zbran, tak to uz dvojnasob ne....

antonin
Člen
# Zasláno: 2 Led 2010 18:18
Odpovědět 


dobryden ja bych se chtěl zeptat jestli mi vratěj řidičak vzalimi kvuli 12 bodu uzjeto dva roky měl sem delat přeskoušeni děkuji

petrpetr
Člen
# Zasláno: 2 Led 2010 18:50
Odpovědět 


Vrácení je po roku a po přezkoušení

nana
Člen
# Zasláno: 15 Led 2010 23:28
Odpovědět 


ahoj mam dotaz mam 12 bodu za řidičak za přestupky mam zakaz a kdy mi ho vrati žadnej dopis my neposlali ješte přišla sem oněj asi před měsicem a řikaly že my pošlou dopis a nic diky

kdiž dete na přeskouseni kuly 12 bodu sčeho je za jizdy i za test diky

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 16 Led 2010 08:03
Odpovědět 


nana - ja bych to videl i na prezkouseni z jazyka ceskeho. :)
To kulytomu, abys kdiz pises beil/a za pytomce :D

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je nula krát jedna?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás web forum software miniBB™ © 2001-2020, Strážníci