miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Právní rozbory / Rychlost v obci a rozhodnutí NSS...co Vy na to?
. 1 . 2 . >>
Autor Zpráva
e policeman
Člen
# Zasláno: 8 Dub 2013 16:10
Odpovědět 


URL

pan_x
Člen
# Zasláno: 8 Dub 2013 23:21 - Změnil/a: pan_x
Odpovědět 


Zákon o provozu na pozemních komunikacích definuje obec jasně: obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují. Nedomnívám se, že by bylo možné na základě tohoto rozsudku jakkoliv paušalizovat.

Každopádně už vidím ta rozzářená očíčka strážníčků, kterak hořečnatě hledají v katastru své obce místa, kde se kolem silnice vyskytuje shluk domu a komunikace v těch místech není osazena dopravními značkami či tyto značky ještě nestihly být přemístěny do polí, aby zde s radarem dohlíželi na bezpečnost a zejména na tok výnosů z pokut.

Ale aby nadrženost strážníku nebyla zhacena. Ono se to dá vykládat i opačně - kde není zástavba, tam není obec. Tedy konec zabukaření v polích, kam se operativně přemístilo dopravní značení vyznačující začátek, resp. konec obce. Konec měření v úsecích, kde není zástavba. Titulek by pak byl: "Řidič musí poznat i bez značky, že není v obci".

Každopádně by to chtělo odkaz na onen rozsudek, co v něm skutečně je psáno. Novinářské výklady čehokoliv, natož rozsudků, jsou leckdy hodně mimo.

tix0575
Člen
# Zasláno: 9 Dub 2013 00:12
Odpovědět 


myslím, že páni soudci v tom dělají akorát chaos! Začíná se vytrácet zdravý rozum. Ovšem je docela možné, že pisálkové vytáhli jenom část odůvodnění...tak jako vždy

e policeman
Člen
# Zasláno: 9 Dub 2013 11:15 - Změnil/a: e policeman
Odpovědět 


tix0575
Ano, rozsudek prinejmensim diskutabilni.
Co se pana-x tyce,nezklamal.Nedomniva se, ze na zaklade rozsudku lze pausalizovat.On vsak pausalizuje a tvrdi jak vsichni straznicci s rozzarenyma ocima budou merit v mistech, kde neni obec osazena znackami Zacatek obce...
Usmevne

pan_x
Člen
# Zasláno: 9 Dub 2013 17:51
Odpovědět 


Budu citovat ze svého příspěvku: Každopádně už vidím ta rozzářená očíčka strážníčků, kterak...

Nikde ve svém příspěvku neuvádím vsichni, jak tvrdíte vy a jak se mi snažíte podsouvat. Nelze tedy hovořit o paušalizovaní, věta má odlišný význam. Stejným způsobem manipulujete i s výpověďmi ve své praxi strážníka? V záhlaví diskusního vlákna píšete co Vy na to?, tak jsem vyjádřil svůj názor, co já na to. Byť ovšem nevím, zda onou jedinou osobou, které jste se ptal, jsem právě já.

Ruku na srdce. Jestliže by byl vynesen rozsudek vyjadřující, že obcí, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h, je i zastavěná oblast neoznačená dopravním značkou "Obec", chcete tvrdit, že by se toho strážníci okamžitě nechopili a nevydali se do takových míst měřit rychlost, neboť výskyt přestupců by zde byl téměř 100% do doby, než by se tato praxe rozkřikla?

Zeptám se i já - co vy na to? Co vy na možný výklad, který jsem v předchozím příspěvku naznačil. Je-li tedy obcí zastavěné území bez označení příslušnou dopravní značkou, pak nezastavěné území, byť označené značkou "Obec", není obcí a neplatí zde tak nejvyšší povolená rychlost 50 km/h. Co vy na to?

Jinak debata je ryze hypotetická, realita plynoucí ze zmíněného rozsudku je poněkud odlišná od mediální prezentace. Pro zájemce - jde o rozsudek 1 As 183/2012 - 50. A rozhodně není diskutabilní. Kvízová otázka však zůstává (řidič musí i bez značení poznat, že není v obci).

e policeman
Člen
# Zasláno: 10 Dub 2013 09:05
Odpovědět 


pan_x
A já na to... Nic.Také vyjádření názoru.
Hezký den

tix0575
Člen
# Zasláno: 10 Dub 2013 10:01
Odpovědět 


asi by bylo nejlepší si přečíst odůvodnění NSS...jsou tam velmi zajímavé věci, které pochopí i průměrný člověk, který vlastní ŘP.
Např. tam je, že když jedu ke známému a znám to tam,protože bydlím 17 km od města, tak se nemohu vymluvit na značku, která tam ani být nemusí :P

pan_x
Člen
# Zasláno: 11 Dub 2013 00:32
Odpovědět 


Zákony zde strážníci umí citovat obstojně, což o to, ale dojde-li k názorové konfrontaci, reakce bývají arogantně úhybné či rovnou mlčení. Přitom při povolání strážníka lze názorové střety očekávat s velkou pravděpodobností. E policemane, pokud bych byl vámi zastaven kvůli překročení nejvyšší povolené rychlosti 50 km/h dejme tomu v ulici Lesní či Palackého u řeky a argumentoval, že okolo není zástavba, tudíž nejsem v obci, která je definována jako zastavěné území, a proto nemusím dodržovat omezení rychlosti na 50 km/h, tak vy na to... Nic. Budete tam stát jak tvrdé y a zírat do prázdna? Vím, že byste mi odpověděl, že byste neměl potřebu se se mnou bavit, vše sepsal a poslal do správního řízení. Pak ovšem povolání strážníka může vykonávat i cvičená opice, která se naučí nazpaměť několik zákonů a vypsat formulář.

e policeman
Člen
# Zasláno: 11 Dub 2013 18:45
Odpovědět 


pan_x
Přesně tak.Oznámení o přestupku, úřední záznam, k tomu i audio popřípadě videozáznam.Přeci se nebudu hádat?Ano, možná by povolání strážníka mohla dělat i cvičená opice :-)
Nicméně dodržovat omezení rychlosti jste povinen dodržovat i ve Vámi daných lokalitách našeho krásného města.
Hezký den.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 11 Dub 2013 21:00
Odpovědět 


pokud někdo viděl rozsudek, určitě zjistí, že novináři si upravuji text podle svých potřeb.

pan_x
Člen
# Zasláno: 11 Dub 2013 21:51
Odpovědět 


E policemane, ono to ale není hádání se, ono je to argumentování a obhájení si svého postoje, který by měl být něčím podepřen. Jestliže nejste schopen argumentovat, považujete to za hádání se a omezujete se na pouhé sepsání záznamu, nedivte se, že autorita strážníků je nulová. Pak jste opravdu na úrovni cvičených opic, kterým se řekne, kde mají stát s radarem, od jakého čísla zobrazeného na radaru mají zastavovat auta, kolik za to mají vybrat a když někdo bude nesouhlasit, tak mlčet, s nikým se nebavit, sepsat záznam a pokračovat v měření. Další přestupky dtto.

Mimochodem, stále jsem se od vás nedočkal odpovědi za dříve položenou otázku. Podotknul jste, že u vás bych byl zastaven a řešen za překročení nejvyšší povolené rychlosti až od rychlosti 62 km/h. Ptal jsem se a ptám se znovu, jak je to možné? V obci je jasně daná nejvyšší povolená rychlost 50 km/h, její překročení je tedy přeci přestupek. Jak je tedy možné, že přehlížíte přestupky v podobě porušování nejvyšší povolené rychlosti, proč je ona hranice právě 62 km/h a kdo a na základě čeho ji určil?

Milane, a vás to překvapuje? Není to poprvé a bohužel ani naposled.

tix0575
Člen
# Zasláno: 12 Dub 2013 08:16
Odpovědět 


pan X. naházím trochu hrachu na Vaši zeď ;) V blokovém řízení na místě oznamujete přestupci spáchání přestupku včetně právní kvalifikace a on se k tomu může vyjádřit. Je to tedy zjednodušená obdoba ústního řízení před správním orgánem a tedy se zde NEPROVÁDÍ DOKAZOVÁNÍ. Přestupce buď souhlasí a uzná svoji chybu a pak je na místě řešit způsob zaplacení pokuty (BP nebo BPMN). Pokud nesouhlasí, tak se věc postoupí správnímu orgánu, které se podpoří všemi důvody a důkazy. Správní orgán na základě svého uvážení buď věc zahájí, nebo odloží. Pokud se tedy musíte dostavit, tak Vám musí skutek prokázat, tedy řádně odůvodnit svoje rozhodnutí, což se děje jak Vaší výpovědí, tak i svědecky, či dalšími důkazy (foto, video, znalecký posudek atd).
Teď mi, prosím, ukažte, kde je v tomto postupu místo pro to, aby strážník objajoval před přestupcem na místě své počínání?? Chápu, že by jste si rád v té situaci vyměnil role, ale jak praví klasik "Zde se ptáme my!" :D

pan_x
Člen
# Zasláno: 17 Dub 2013 19:02
Odpovědět 


Tixi0575, svým příspěvkem jste, zřejmě bezděčně, jen potvrdil pasování strážníků do role cvičených opic, které bezmyšlenkovitě plní zadané úkoly. Výstupy konání jsou dva - uložení pokuty bez argumentace, v případě nutnosti argumentovat sepsání záznamu a podstoupení věci do správního řízení. Pan velitel řekl, když na radaru bude číslo větší než 50, má se řidič zastavit a pokutovat. Neptat se proč a když se bude ptát zastavený řidič, neodpovídat a poslat to do správního.

Tixi0575, opětovně zde poukazuji na neschopnost argumentovat a obhájit své počínání ze strany strážníků, které tu vy i e policeman svými výstupy rovněž opakovaně jen potvrzujete. Bez těchto schopností bude strážník jen onucí bez autority, se kterou každý vytře. Strážníci mají dohlížet na dodržování zákonů a v případě jejich porušování jejich dodržování vynucovat. Proto musí být nejen znalý zákonů, ale musí být s to tyto zákony aplikovat v praxi, nikoliv jen odcitovat, a na základě těchto zákonu si obhájit a odargumentovat své počínání. V předešlých příspěvcích byly zmíněny přestupky v podobě překročení nejvyšší povolené rychlosti. Ale jsou to snad jediné přestupky, jediné situace, které obecní policie řeší? Nedostávají se snad strážníci do situací, kdy dochází k názorovým konfrontacím stran zákonnosti či nezákonnosti strážníky řešeného jednání? To by pak vždy, když občan vyjádří nesouhlas se strážníkovým názorem na nezákonnost svého počínání a bude chtít nějaký argument, strážníkova jediná reakce bude sepsání záznamu a odeslání na úřad, neboť se "nebude hádat"? Bude-li se někdo dopouštět výtržností, rušení nočního klidu či podobné činnosti, u které je žádoucí, aby bylo zamezeno v jejím pokračování, pak se strážník "nebude hádat", mlčky sepíše záznam pro správní řízení a ponechá daného jedince pokračovat ve svém jednání, když mu tento jedinec bude oponovat, že se ničeho nezákonného nedopouští? Zábor veřejného prostranství dtto.

A jiný pohled na věc - ve vedlejším vlákně poukázal Lukáš Basista na pokutu za parkování na vlastním pozemku, resp. pozemku svých rodičů. Strážník by řešil porušení zákazu zatavení/stání, když by majitel vozidla argumentoval, že pozemek je jeho soukromý, dle vašeho postupu "nehádat se", tedy nekomunikovat, strážník namísto udělení blokové pokuty sepíše záznam a věc postoupí do správního řízení. Kde věc bude samozřejmě odložena, neboť k porušení zákona nedošlo. Pak by ovšem úřady byly zavaleny množstvím správních řízení, neboť strážník umí jen dvě věci - bloková pokuta nebo odeslání do správního řízení.

V konkrétním vašem případě, tixi0575, jsem se stále nedozvěděl, jak byste řešil odstavení vozidla na cizí soukromé zahradě. Holedbal jste se, že byste to řešil jako zábor veřejného prostranství. A to byste jak odargumentoval? Majitel vozidla by s vámi nesouhlasil, neboť nejde o veřejné prostranství, ale soukromou zahradu, není to tedy zábor veřejného prostranství. Jak byste argumentoval? Nebo byste mlčel a poslal to do správního řízení? Kde by ovšem konstatovali totéž, co majitel vozidla - soukromá zahrada není veřejné prostranství.

No a správní řízení, to je odpověď na vaši otázku, tixi0575. Správní řízení je místo, kde strážník musí obhajovat své počínání před přestupcem. Když si bude strážník hrát na místě na spící pannu, může se stát, že bude pozván do správního řízení jako svědek a zde konfrontován a dotazován domnělým přestupcem. Pak bude nadále zarytě mlčet a civět do zdi či arogantně se vyhýbat odpovědím? Zde se teprve naplno projeví komunikační neschopnost, jako v případě odpovědi, byť tedy policistů, na dotaz na počasí v okamžiku měření, kdy odpověděli, že bylo hezké počasí, jinak by neměřili.

tix0575
Člen
# Zasláno: 18 Dub 2013 10:49
Odpovědět 


vám to člověk stejně nevysvětlí, tak nač se unavovat nějakou argumentací, která není povinná?? :P To si raději pokecám s někým rozumným...třeba s nějakou cvičenou opicí za volantem, které ovšem zapomněli v autoškole říct, že v obci se jezdí 50 km/h a když píší 50, tak tím i myslí 50 :P

pan_x
Člen
# Zasláno: 7 Kvě 2013 00:04
Odpovědět 


Jedna z nejčastějších a nutno podotknout, že i z nejprůhlednějších a nejtrapnějších výmluv, když chybí argumenty. No alespoň něco z vás leze. E policeman se vyzvrací a ke svým blitkům se již nehlásí.

Modus "cvičená opice" je přijatelný v činnostech, které jsou monotónní, nevyžadují operativnost a nutnost vyvíjet byť i minimální mozkovou aktivitu. Profese strážníka, ale ani řízení vozidla však takovými činnostmi nejsou.

Když nejste s to reagovat na předchozí, zkusím to jinak, pohledem z jiné strany. Občan vás zavolá kvůli porušování zákona či vyhlášky, jehož je svědkem či kvůli jednání, které cítí jako újmu. Na místě však zjistíte, že dané jednání, byť by mohlo i být oznamujícím občanem vnímáno jako újma, není nikterak protiprávní. S domnělými přestupci na místě se, jak již víme, nebavíte a své jednání neobhajujete. Jak je to v případě oznamujícího občana, který se bude dožadovat sjednání nápravy, byť není co napravovat, neboť dané jednání není protiprávní? S tímto oznamujícím občanem se rovněž nebudete bavit, nebudete mu vysvětlovat a argumentovat, že oznamované jednání není protiprávní? Budete opět zarytě mlčet či prohodíte několik žoviálních frází a odjedete? Zde je další prostor pro komunikační dovednosti, které postrádáte. A tohle vypsáním oznámení a odesláním do správního nevyřešíte.

Jiná situace - správní řízení, kam budete jakožto "měřící" strážník pozván jako svědek. Klasická situace - omezení nejvyšší povolené rychlosti u školy na 30 km/h, změřený řidič jedoucí závratnou rychlostí 45 km/h. Výskyt chodců a dětí v době měření nulový. Ve správním řízení budete vystupovat jako svědek, kterého se bude řidič dotazovat. Co budete dělat? Budete zírat do stropu a mlčet, protože přeci nemusíte nic obhajovat a s nikým se bavit? Řidič se vás zeptá, z jakého důvodu je v místě snížena nejvyšší povolená rychlost na 30 km/h. Možná se vzmůžete na odpověď, že je to kvůli škole a tím i zvýšenému výskytu dětí. Pak řidič dokáže, např. záznamem z palubní kamery, že dané místo je přehledné a že v inkriminovanou chvíli se v okolí nevyskytoval žádný chodec, natož dítě. Následovat bude otázka na vás, na strážníka, který v daný moment měřil rychlost, koho jízdou rychlostí 45 km/h, což je pod limitem nejvyšší povolené rychlosti v obci, ohrozil. Tedy naplnění materiálního aspektu. Co mu odpovíte?

Reagovat může na výše napsané i e policeman, který s občany nekomunikuje, protože přeci "se nehádá".

tix0575
Člen
# Zasláno: 7 Kvě 2013 08:15
Odpovědět 


situace A) oznamovateli nesděluji čeho se dopustil a že mu ukládám BP a také zda s tím souhlasí. Jelikož ve vaší modelové situaci chybí přestupce, tak s ním se bavit opravdu nemusím :) Oznamovateli normálně vysvětlím jeho situaci, že nikdo se ničeho nedopustil a nabídnu mu nějaké alternativní řešení jeho situace, která by mu pomohla žít ve větším klidu a vyhnout se potížím.

situace B) Pokud jsem v roli svědka, tak pouze dosvědčuji situaci které jsem byl přítomen a nepřísluší mi hodnoti proč je kde snížená rychlost. To ať si dosvědčí silniční úřad. Stejně tak nebudu hodnotit naplnění materiálního znaku přestupku, to je úkolem správního orgánu. Pokud on usoudí, že se přestupek nestal, tak ať to zdůvodní a já s tím problém nemám.

Podobně řeší i PČR alkohol do 0,25 promile ... věc oznámí a správní ji odloží pokud dojde k tomu, že nejsou naplněny všechny znaky přestupku.

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 7 Kvě 2013 08:35
Odpovědět 


pan_x - pozadujes neco, co neni mozne "dodat". Termin cvicena opice jsi trefil celkem presne. Podivej se na konec fora "Jízda na červenou v jiném pruhu" je tam polozeno k posouzeni par prikladu kde se k jejich vyhodnoceni pozaduje zdravy rozum a soudnost a ejhe, to jsou reakce :D

pan_x
Člen
# Zasláno: 7 Kvě 2013 20:25 - Změnil/a: pan_x
Odpovědět 


Tixi0575, situace s oznamovatelem, resp. jednání s ním, je, co se komunikačních schopností týče, složitější a náročnější než situace s odporujícím přestupcem. Jestliže se přestupce bude dožadovat argumentace, můžete setrvat v modu "cvičená opice" a bez potřeby vyvinutí mozkové aktivity jen stereotypně vypsat oznámení a nutnost argumentace přenést na úředníka ve správním řízení. Kdežto občana pociťujícího na sobě újmu v důsledku domnělého protiprávního jednání sepsáním oznámení a odesláním do správního řízení se nezbavíte. A věřte, že leckdy normální vysvětlení, nota bene v intencích toho, co zde v komunikaci a svých znalostech předvádíte, rozhořčeného občana neuspokojí a bude se dožadovat sjednání nápravy a nebude přístupný faktu, že jednání, které pociťuje jako újmu, není protiprávní. Tím chci říci, že jednání s oznamovatelem může být mnohem více konfrontační než jednání s přestupcem při řešení dopravního přestupku a z tohoto jednání se nemůže strážník lehce vyvléknout odesláním do správního řízení. Jak budete tedy postupovat v případě oznamovatele, který nebude s to pochopit, že se neděje nic protiprávního a bude se dožadovat sjednání nápravy? Který vás bude osočovat z neschopnosti a neochoty? Který se bude cítit zrazen nečinností (obecní) policie? Jak se vypořádáte s takovou situací? Jak ji odargumentujete? Jste na takové situace vůbec připravování? Obávám se, že nikoliv. A svým vystupováním zde na fóru své komunikační (ne)schopnosti jen potvrzujete.

Jste-li předvolán do správního řízení jako svědek, jsou vám kladeny otázky, a to i ze strany domnělého přestupce. Jak budete tedy reagovat na otázky domnělého přestupce? To budete na každou položenou otázku reagovat mlčením či opět dle zavedeného modu "cvičená opice" odkazovat na jiné a na ně delegovat odpovědnost za své jednání? Z vašeho vyjádření plyne, že vy vlastně za nic neodpovídáte. Dopravní značku umisťuje silniční správní úřad (mimochodem, v případě místních komunikacích a silnic II. a III. tříd je silničním správním úřadem obecní úřad, resp. obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy ten stejný obecní úřad, který zřizuje i obecní policii; úředníci silničního správního úřadu a strážníci jsou tedy de facto kolegové) a vy jakožto strážník vůbec neřešíte, proč je kde která značka umístěna. Vy jen v úseku osazeném značkou omezují nejvyšší povolenou rychlost měříte rychlost bez ohledu na jakékoliv další okolnosti, jako je důvod umístění této značky či aktuální provoz na komunikaci. Gratuluji, atribut "cvičené opice" jako z učebnice. Dále zmiňujete, že nehodnotíte naplnění materiálního aspektu přestupku. Tixi0575, vy jste strážník. Jakožto strážník máte pravomoc řešit některé přestupky. Jednání je přestupkem, jestliže mimo jiné naplňuje jak formální, tak i materiální aspekt přestupku. Jak pak můžete vyhodnotit jednání jako přestupek a následně tento přestupek řešit a sankciovat, když nejste s to vyhodnotit naplnění materiálního aspektu přestupku? To si odporuje, nemyslíte?

Ano, Policie ČR posílá "alkohol" do správního řízení. A to z prostého důvodu - tyto přestupky, u nichž se ukládá zákaz činnosti, nelze projednat v blokovém řízení. V případě Policie ČR se tedy nejedná o zbavování se odpovědnosti, policisté zkrátka jinou možnost nemají.

e policeman
Člen
# Zasláno: 12 Kvě 2013 07:56
Odpovědět 


PetrVesely
Někdy mě napadá, jak je to se zdravým rozumem u Vás, pane.
pan_x
Co se zvracení a blitků týče, být Vámi, raději"mlčím".Urážet ovšem umíte, jen co je pravda.

pan_x
Člen
# Zasláno: 12 Kvě 2013 12:26
Odpovědět 


E policemane, neurážím. Berte to jako vyjádření smíšených pocitů, jež mě zmítají, když vidím, jací lidé zastávají pozice strážníků, tedy pozice, ve kterých dostávají do rukou moc, do čehož ovšem morálně ani vědomostmi nedorostli. A vy jste kdo? Z jakého titulu mi říkáte, abych mlčel. A když nebudu mlčet, tak co?

pan_x
Člen
# Zasláno: 12 Kvě 2013 12:28
Odpovědět 


E policemane, neurážím. Berte to jako vyjádření smíšených pocitů, jež mě zmítají, když vidím, jací lidé zastávají pozice strážníků, tedy pozice, ve kterých dostávají do rukou moc, do čehož ovšem morálně ani vědomostmi nedorostli. A vy jste kdo? Z jakého titulu mi říkáte, abych mlčel. A když nebudu mlčet, tak co?

e policeman
Člen
# Zasláno: 12 Kvě 2013 12:46
Odpovědět 


pan_x
Můžu vám říkat(psát), cokoli mne napadne.Stejně jako to děláte Vy.Je svoboda slova, ne? :-)

pan_x
Člen
# Zasláno: 12 Kvě 2013 13:10
Odpovědět 


Může se psát v podstatě cokoliv, protože je svoboda slova. A proto s odůvodněním svobodou slova mi píšete, ať mlčím...

tix0575
Člen
# Zasláno: 12 Kvě 2013 20:21
Odpovědět 


pan X: ani kněz nekáže dvakrát! Tedy oznamovateli věc vysvětlím a on se s tím musí porovnat. Buď to pochopí, což učiní většina, nebo bude stejně zatvrzelý jako vy a pak se s tím stejně nic nedá dělat. Vy chcete totiž slyšet jen tu svoji pravdu a jiná neexistuje. Podle vás jsou všichni ostatní neschopní blbci a nemá cenu jim to vyvracet, neboť je to jen házení hrachu na zeď. Ne všechny cvičené opice byly vycvičeny podle vašich představ :)

pan_x
Člen
# Zasláno: 12 Kvě 2013 22:37
Odpovědět 


Nikoliv, tixi0575, nejsou podle mě všichni ostatní neschopní blbci a nechci slyšet jen tu svoji pravdu. Já chci slyšet odpovědi na své otázky, věcné reakce a až na základě toho si vytvořím o dotyčném úsudek. Co si však myslet, když se namísto toho od vás dočkám jen trapných pokusů odvést pozornost jiným směrem ve snaze vyhnout se odpovědím? Tixi0575, jsem-li dle vás zatvrzelý, pak má zatvrzelost spočívá v tom, že trvám na argumentaci a zodpovězení dotazů, jakožto na přirozené součásti diskuze. Jste dospělý, svéprávný člověk, navíc pracující jako strážník, měl byste tedy být schopný vést diskuzi, byť je vám oponováno. Vy to však nedokážete, ke všemu ještě prokazujete neznalosti a nepochopení zákonů. Nemyslím si, že jste blbec, no jsem vámi neustále přesvědčován, že jste špatný strážník. A s ohledem na vaše vyjádření, kdy jste bez skrupulí připustil střelbu do lidí bez ohledu na okolnosti, jen s odkazem na existenci zákona, který by to dovoloval, jste dle mého i morální krypl.

tix0575
Člen
# Zasláno: 13 Kvě 2013 07:14
Odpovědět 


pan x: Základní policejní pravidlo je, že policista nediskutuje. On rozhoduje a koná. Pokud při zákroku připustíte diskuzi, tak máte o problém víc, protože jsou takoví chytráci, kteří nechápou, že ne každá životní situace musí nutně být podle jejich chutí a neuznávají žádné argumenty. Situace se pak jenom vyhrocuje a může skončit použitím DP, nebo i zbraně, když místo argumentům se uchýlí k používání urážek a pak i fyzické podpory svého názoru. A vaše zatvrzelost ukazuje, že vy jste přesně ten adept, který jednou narazí na opravdu labilnějšího policistu a skončí v tom lepším případě v poutech ...

pan_x
Člen
# Zasláno: 13 Kvě 2013 10:00 - Změnil/a: pan_x
Odpovědět 


Aha, tixi0575, tak vy zde, na diskuzním fóru, svými příspěvky provádíte zákrok, proto nediskutujete. Celý váš život je vlastně jeden nepřetržitý zákrok, proto nikdy nediskutujete.

Tixi0575, asi vás nikdy nenapadlo, že mohou nastat situace, kdy právě nediskutování může situaci naopak vyhrotit ještě více. Podotýkám diskuze vedená strážníkem cvičeným v komunikačních dovednostech.

Tixi0575, podstata tkví ve vašem vyjádření on (strážník) rozhoduje a koná. A to je právě ono - jak jsme svědky i v tomto diskuzním fóru, někteří strážníci morálně nedorostli a nemají ani dostatečné znalosti, aby měli tu moc "rozhodovat a konat". A pak jejich "konání" vyvolává patřičné reakce.

vy jste přesně ten adept, který jednou narazí na opravdu labilnějšího policistu a skončí v tom lepším případě v poutech ...
A v tom horším případě skončím jak? Bude použita vaše oblíbená střelba do lidí? A je dle vás v pořádku, že mezi strážníky jsou labilní lidé, kteří opojeni mocí a s nedostatkem sebevědomí tento komplex léčí použitím síly?

Tixi0575, poznámka na závěr. Ve svém posledním příspěvku používáte opakovaně slovo "policista". Já se ale nebavím o policistech, já se bavím o strážnících, to je setsakra rozdíl.

tix0575
Člen
# Zasláno: 13 Kvě 2013 12:39
Odpovědět 


pan x: k diskuzi je potřeba minimálně dvou, že? Jelikož já se s Vámi bavit nehodlám, tak si najděte někoho jiného. Jelikož zde neprovádím žádný zákrok ani úkon, tak je jen na mně s kým se tu budu bavit, tedy diskutovat. Děkuji za pochopení.

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 13 Kvě 2013 14:15
Odpovědět 


Aha, tixi0575, tak vy zde, na diskuzním fóru, svými příspěvky provádíte zákrok, proto nediskutujete. Celý váš život je vlastně jeden nepřetržitý zákrok, proto nikdy nediskutujete.

Ono k doskutovani to chce znalost problemu a argumenty... Otazka je co dotycnemu schazi, rozhodne ten zakrok musi byt zazitek...

pan_x
Člen
# Zasláno: 14 Kvě 2013 00:27
Odpovědět 


Víte tixi0575, toto zde se nazývá diskuzní fórum, od slova diskuze. Lidé přicházejí, sdělují své názory a dojmy, jiní na ně reagují, přednášejí své argumenty a názory, které jsou opětovány protiargumenty. To je podstata diskuze, resp. diskuzních fór. No jsou tací, kteří zavítají na diskuzní fórum, sdělí své názory, ale na oponenturu reagují tím, že nehodlají diskutovat. Pak možná bude lepší navštívit stránky typu Zpovědnice či uzavřenou místnost na chatu, kde sobě rovní si budou navzájem přitakávat.

V pořádku tixi0575, nikdo vás nemůže nutit bavit se se mnou a reagovat na mé příspěvky. Pak se ovšem nedivte, že vás mám za špatného strážníka, když tu předvádíte to, co předvádíte - směsici neznalostí, arogance a neschopnosti. Bohužel tím vytváříte vizitku obecní policii jako celku a všem strážníkům, na které pak chtě nechtě nahlížím optikou, kterou vidím vás. Ale nepředpokládám, že byste si z to něco vzal k srdci a jakkoliv to vůbec chápal.

. 1 . 2 . >>
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je jedna děleno jedna?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás community script miniBB™ © 2001-2021, Strážníci