miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Stalo se Vám / Zasněžený žlutý pruh a odtažené vozidlo
<< . 1 . 2 .
Autor Zpráva
dedek
Člen
# Zasláno: 21 Led 2008 21:55
Odpovědět 


Dle mého názoru, pokud bude rozhodnuto, že přestupek spáchán nebyl, tak peníze za odtah vozidla získáte zpět občanskoprávním sporem s firmou, které jste zaplatil za odtah. ta by si to měla potom vymáhat od MP. nevím, je to můj názor.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 21 Led 2008 22:11
Odpovědět 


pane dědo, neni to tak .
Je tu odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci.
Poté mu stát musí uhradit VĚŠKERÉ náklady.

osobne
Člen
# Zasláno: 22 Led 2008 00:34 - Změnil/a: osobne
Odpovědět 


I když bude rozhodnuto, že přestupek nebyl spáchán, tak bylo o odtahu rozhodnuto v souladu se zákonem. Policista při rozhodování o odtahu neřeší, jestli byl spáchán přestupek nebo ne, řeší pouze to, jestli vozidlo nestojí tam, kde nemá stát a tím ohrožuje BESIP. Případný přestupek (pokud se nějaký stal) se řeší až následně v přestupkovém řízení, ale to už nemá s odtahem nic společného. Náklady za odtah vozidla hradí provozovatel vozidla a ne řidič (případný pachatel přestupku).

§ 45/4 zák. č. 361/2000 Sb.
Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

dedek
Člen
# Zasláno: 22 Led 2008 03:50 - Změnil/a: dedek
Odpovědět 


milancokrar: jak může stát odpovídat za chyby strážníka, když MP je zřizována obcí či městem. tady si nesmíme plést Policii ČR a MP. Stát přece v tuto chvíli nehraje žádnou roli ne? stát neodpovídá za neoprávněný odtah vozidla a tudíž ani nemůže uhradit veškeré náklady, to je hloupost. Nebo snad ne? nechám se poučit.
zde je výňatek ze zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb.:
1) Obec odpovídá za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanoveným tímto zákonem; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.

dedek
Člen
# Zasláno: 22 Led 2008 03:55
Odpovědět 


osobne: s tím souhlasím, ovšem mi řešíme, když bude odtah vozidla neopráněný, od koho požadovat náhrady za vzniklou škodu.

osobne
Člen
# Zasláno: 22 Led 2008 07:58 - Změnil/a: osobne
Odpovědět 


dedek: Ne, tady se řeší, jestli má zakladatel threadu šanci získat zpět peníze, které zaplatil za odtah. Já říkám že ne, protože vozidlo stálo v době rozhodnutí o odtahu na zákazu zastavení, to znamená, že ohrožovalo BESIP a tím tvořilo překážku silničního provozu. Policajt tedy rozhodl v souladu se zákonem, dle § 45/4 zák. č. 361/2000 Sb, že vozidlo bude na náklady jeho provozovatele odstraněno. Policajt se nemohl dopustit nesprávného úředního postupu, protože jednal přesně dle oprávnění, které mu dává zákon. Řidič nemá šanci získat peníze zpět, nanejvíš se řidič o ně může soudit s provozovatelem vozidla (pokud řidič a provozovatel není jedna a tatáž osoba), protože dle zákona bylo vozidlo odstraněno z pozemní komunikace na náklady jeho provozovatele a řidič se dobrovolně rozhodl za provozovatele vozidla tyto náklady zaplatit.

dedek
Člen
# Zasláno: 22 Led 2008 12:35
Odpovědět 


ano, to máte pravdu.

String
Člen
# Zasláno: 22 Led 2008 16:26 - Změnil/a: String
Odpovědět 


Tak zatím žádné předvolání ke správnímu nepřišlo, ale můj právník je tohoto názoru: Pokud je jakákoliv dopravní značka poškozena, nečitelná (a to i z části), nebo je jinak znemožněn její jasný výklad pak NEPLATÍ. Ovšem v mém případě to budu muset právě dokázat, což bude problém. :-( (žádní svědci ani kamery). Takže mi radí jít na dohodu s MP - neplatit pokutu, ale nechtít peníze za odtah zpět.

Edit: Ještě by mě zajímalo, jakou jsem tvořil překážku, když jsem stál na bývalém vyhrazeném místě pro kontejnery. Kontejnery jsou dávno jinde, ale žluté čáry zůstaly.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 22 Led 2008 17:41
Odpovědět 


osobně:
naposledy, vozidlo nezaparkovalo v zákazu, páč dopravní značení nebylo vidět. To je jako když po zasněžené vozovce přejedete z pruhu do pruhu a policista bude tvrdit že pod sněhem je plná čára.
Přeci řidič není blbec a nezastaví když ví, že je tam zákaz, nebo pak drží hubu.

Jestliže přijde policista po roztání sněhu, správně potrestá řidiče, tak jak mu ukládá zákon.

potud se shodneme?

Poté se ale řidič cítí poškozen a má právo se bránit, všemy dostupnými prostředky, samozřejmě i lží.


Jiná situace: policista poruší zákon a mě dojde újma. Mám právo na nápravu?

pepek
Člen
# Zasláno: 22 Led 2008 17:46
Odpovědět 


to String: Vždyť v obdobném smyslu jsem vám poslal první příspěvek - důkazní břemeno leží na vás. Pokud to prokážete (zasněžení a nečitelnost dopravního značení v době vašeho zastavení), pak jste v pohodě a veškeré vámi vynaložené náklady dostanete časem (i s úroky) zpět. Pokud si neseženete důkazy, pak je lepší odmítnout cokoliv vypovídat a na nějakou dohodu nejít, protože v tomto případě navíc přiznáváte to, že jste zastavil tam, kde jste neměl a ačkoliv značení dle vás nebylo vidět, tak jste to žádným důkazním prostředkem nepodpořil a případné správní řízení může dopadnout ve váš neprospěch, protože vaše možná výpověď (podání vysvětlení) bude bráno jako účelové. Takže toto sdělte svému právnímu zástupci a nenechte se od něj zbytečně zavést do dalšího jednání se správním orgánem které je jen pokusem z vaší strany se na něčem zkusit dohodnout. Váš právník zjevně není plně kovaný ve správním a přestupkovém právu.

osobne
Člen
# Zasláno: 22 Led 2008 20:46
Odpovědět 


milancukrar: Vozidlo stálo jasně v zákazu zastavení, zakladatel threadu píše v úvodním příspěvku úplně jasně, že se mu povedlo za hustého sněžení zaparkovat auto na zákazu zastavení vyznačeném žlutým pruhem u obrubníku. Při rozhodnutí o odtahu není podstatné, jestli řidič viděl nebo neviděl dopravní značku v době parkování. Podstatné je to, jestli byla dopravní značka vidět v době, kdy policista rozhodl o odtahu vozidla. Policista při rozhodování o odtahu vozidla zkoumá pouze to, zda vozidlo tvoří překážku provozu na PK, nezkoumá to, jestli řidič spáchal nebo nespáchal dopravní přestupek.

String: Překážka provozu na PK je definována zákonem.

§ 2/ee) zák. č. 361/2000 Sb.
překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo
ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích,
například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na
pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace,

Stání vozidla na místě kde je to zakázáno dopravní značkou zákaz zastavení, je porušením dopravních předpisů a každé takové porušení dopravních předpisů přímo ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu na PK, tzn. vozidlo tvoří překážku provozu na PK.

String
Člen
# Zasláno: 23 Led 2008 09:33
Odpovědět 


Pepek: Děkuji, právník je můj klient a je pravda, že jeho oblast působení je trochu jinde... Jen jsem ho porosil o pomoc.

Osobne: Sorry, tohle je přesně to, co mě dokáže fakt vytočit. Vaše odpověď přesně odpovídá tomu, co by se stalo, kdyby mě na místě chytil strážník: Vysvětlím mu, že ty čáry jsou tam z doby, kdy tam stály kontejnery, ale ty už mají místo kousek dál. Takže jaká jsem překážka provozu na PK? Určitě bych dostal stejnou odpověď jako jste mi poskytl Vy.
Další příklad: V neděli dopoledne jedu po Libeňském mostě a v místě, kde není žádná zastávka, přechod nic měří MP. Každý den jezdím na Skalce kolem školy, kde je v nepřehledném místě přechod a rychlost 30. Každou chvíli mě tam nějaký idiot předjíždí kdoví jak rychle. Že by tam někdy MP měřila? Ne.
Další: Nějaký blbec mi jednou večer zaparkoval před garáží tak, že jsem tam nemohl zajet. Volám MP, přijeli za hodinu a dali mu lísteček za stěrač. Ptám se proč ho neodtáhnou, potřebuju tam zajet. Odpověď "Odtahujeme jen ráno"...
A mohl bych pokračovat...
S tímhle přístupem ať jdou fakt do hajzlu.

pepek
Člen
# Zasláno: 23 Led 2008 11:19
Odpovědět 


to String: Tak tady jasně vidíte, že obecní zřízenci lžou a jsou jen na obtíž. Ta odtahovka je na 100% v provozu celých 24hodin - stačí se občas podívat na Vinohrady a centrum města a tam se natahuje celou noc. Tohle by zjevně pro ty budižkničemu byla práce navíc a zbytečný prostoj, protože bydlíte od centra relativně daleko a není jistota, že než by k vám dojeli, tak by dotyčný třeba odjel a nebyl by "vejvar" do obecní pokladny.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 23 Led 2008 19:02
Odpovědět 


Máte opět pravdu, pepku, dokonce oni mají ve výběrovém řízení vybránu firmu na odtah po celých 24 hodin.

osobne
Člen
# Zasláno: 23 Led 2008 20:00 - Změnil/a: osobne
Odpovědět 


String: Dopravní značka platí, protože je někde umístěna, ne protože někde jsou nebo nejsou kontejnery. Tobě nepřísluší rozhodovat o tom, jestli tam ta dopravní značka má nebo nemá být, ty jsi podle zákona povinen to dopravní značení akorát dodržovat.

Vždycky se musím smát tomu, jak by chtěl každý policajtům radit, kde mají měřit, jak mají měřit. O tom si prostě poldové rozhodují sami, řidiči jim do toho nemají co mluvit.

O odtahu vozidla rozhoduje strážník nebo policista, nikoliv osoba, které brání vozidlo ve vjezdu do garáže. Policista nebo strážník má zákonné oprávnění rozhodnout o odtahu vozidla, ale nemá žádnou povinnost rozhodnout, že vozidlo bude odtaženo. Je to pouze na něm.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 23 Led 2008 20:24
Odpovědět 


Jsou lidi, kteří nežijí s námi, ale na jiném světě.

osobne
Člen
# Zasláno: 23 Led 2008 21:19
Odpovědět 


Jo, jsou to poslanci a senátoři, kteří nám tvoří zákony, které pak musíme dodržovat. Oni mají imunitu, oni je dodržovat nemusí, žijí v úplně jiném světě.

milancukrar
Člen
# Zasláno: 23 Led 2008 21:43
Odpovědět 


Jak to bude, když se policista mílý.

String
Člen
# Zasláno: 23 Led 2008 21:54 - Změnil/a: String
Odpovědět 


osobne: Myslím, že jste právě přesně vystihl důvod, proč existuje tento web.
Edit: Polda je bůh a já jen tupá ovce, že?

osobne
Člen
# Zasláno: 23 Led 2008 22:48
Odpovědět 


Policajt pouze dělá svoji práci. Využívá k tomu svých zákonných oprávnění, které mu dává zákon.

dedek
Člen
# Zasláno: 24 Led 2008 09:09
Odpovědět 


string: Jedná-li se o vjezd do garáže, strážník ani policista nemá právo rozhodnout o odtažení vozidla, neboť tuto situaci zákon o provozu na pozemních komunikacích nijak neřeší Zákon zná pouze tu situaci, kdy potřebujete vyjet z garáže, v tu chvíli by strážník či policista musel nařídit odtah. tento problém je ovšem již v řešení a možná se i promítne v novelizaci výše uvedeného zákona. Ovšem strážníci měli věc řešit minimálně přiložením botičky, protože jak víme, výzva je úplně k ničemu.

to pepek: nevím jak to teda funguje u Vás v Praze, ale tady pokud se rozhodne o odtahu vozidla, strážník čeká na místě a pokud se řidič dostaví tak samozřejmě před tím než odjede dostane pokutu za přestupek, takže jak vi říkáte ,,vejvar" do pokladny stejně bude.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 24 Led 2008 13:04
Odpovědět 


dedek: když se nedostaví řidič, ale třeba majitel nebo jiná osoba? To už 'vejvar' pro změnu nebude :-)

pepek
Člen
# Zasláno: 24 Led 2008 13:20 - Změnil/a: pepek
Odpovědět 


to admin: A nechtěl jste náhodou říci také "osoba blízká"? No fuj, to byste tam trápil toho chudinku obecního zřízence čekáním na "nic" třeba celou noc?

to dedek: Pokud vy jste obecní zřízenec, tak se opravdu potvrzuje to, že obecně jejich znalost a případně aplikace zákonů do praxe je na úrovni žáka pomocné školy.

dedek
Člen
# Zasláno: 24 Led 2008 17:22
Odpovědět 


admin: ovšem že máte pravdu, ale kolikrát se stane, že se osoba žádající o odblokování botičky odvolá na osobu blízkou. a navíc za demontáž botičky se stejně můžou účtovat nějaký peníze. takže vejvar bude, jenže toto je obtížná situace, neboť vozidlo brání užívání osobního majetku ale nesplňuje podmínky pro odtah, nebo se snad mílím? poučte mě.

pepek: ovšem, nechám se poučit od nejlepšího a nejinteligentnějšího člověka na světě pepka. tak prosím ty chytráku.

Mischance
Člen
# Zasláno: 24 Led 2008 20:18
Odpovědět 


to pepek

To jste mě překvapil. Takový "odborník" přes zákony a místo toho,aby jste uživatele Stringa poučil,že v jeho případě strážník nemohl nařídit odtah vozidla,tak zde plácáte ty svoje bláboly o tom,jak jsou strážníci na nic a nechtěli volat odtahovku, protože by to nebylo lukrativní. Býval jste bystřejší.

pepek
Člen
# Zasláno: 24 Led 2008 21:07 - Změnil/a: pepek
Odpovědět 


Koukám že obecní zřízenci opravdu neznají zákony, ale nebudu to já, kdo je to bude teď učit. Jó, obecní slouhové, snažte se a pokud umíte číst, tak si čtěte znění platných zákonů.
btw. Náklady na odstranění "botičky" také nikdo ve chvíli jejího odstraněnínezaplatí, takže milý nicku "dedek" - obec nedostane ani "vorla".

osobne
Člen
# Zasláno: 25 Led 2008 09:43
Odpovědět 


dedek: Tak zaprvé: poldové mohou rozhodnout o odtahu vozidla kdykoliv, kdy jsou porušeny dopravní předpisy, tedy i když vozidlo stojí ve vjezdu a je jedno, jestli znemožňuje vjezd do garáže nebo výjezd z garáže. Vjezd do garáže je vjezd na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci a tam se nesmí podle zákona nejen stát ale ani zastavit (§ 27/1n) zák. č. 361/2000 Sb.)
A za druhé, poldové mají oprávnění rozhodnout o odtahu vozidla, nikoliv povinnost rozhodnout, že vozidlo bude odtaženo. Mají pouze povinnost učinit potřebné služební úkony, aby mohl být projednán každý přestupek, který zjistí nebo který jim byl oznámen. Je pouze na nich, jestli takovému vozidlu dají za stěrač výzvu nebo nasadí botičku nebo nařídí odtah.

<< . 1 . 2 .
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je čtyři krát dva?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás bulletin board software miniBB™ © 2001-2021, Strážníci