miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Stalo se Vám / Vjezd na pozemek nebo chodnik - parkovani
<< . 1 . 2 .
Autor Zpráva
pan_x
Člen
# Zasláno: 3 Říj 2012 20:35 - Změnil/a: pan_x
Odpovědět 


E policemane, volná přístupnost diskuzního fóra automaticky neznamená bezzásahovost ze strany správce fóra. Pro zodpovězení otázky, proč byly některé vaše příspěvky smazány, se musíte obrátit na správce, jenž je odstranil. Popravdě, zvídavost mě nahlodává a docela by mě zajímalo, co bylo jejich obsahem.

edit - doplnění reakce na příspěvek z 20:32. Samozřejmě je každému jasné, že se v případě vašich příspěvků nejedná o oficiální vyjádření obecní policie. Vy jste ovšem strážník obecní policie a vaše příspěvky tak jsou ukázkou smýšlení strážníka obecní policie. Ostatně, k tomuto tématu jsem se již vyjadřoval opakovaně nejen nyní, ale i dříve.

e policeman
Člen
# Zasláno: 3 Říj 2012 21:25
Odpovědět 


pan_x
preji Vam jen vse dobre..

tix0575
Člen
# Zasláno: 4 Říj 2012 08:29
Odpovědět 


pan x: majitel vás bude vykazovat z jeho pozemku na základě toho, že mu poškozujete majetek

pan_x
Člen
# Zasláno: 4 Říj 2012 09:37
Odpovědět 


O poškozování majetku nepadla jediná zmínka, jen o vstupu na pozemek (vlezeš někomu na neoplocený pozemek, on za tebou přijde a upozorní tě na to a ty jej opustíš). Pokud tedy majetek nepoškozuji, jakým právem by mě majitel pozemku, který je veřejným prostranstvím, vykazoval z veřejného prostranství?

tix0575
Člen
# Zasláno: 4 Říj 2012 14:13
Odpovědět 


pan x: již výše jsem psal, že každý odpovídá za způsobenou škodu a to podle občanského zákoníku...pokud si u někoho usteleš na trávníku a on to bere jeko poškozování své věci, tak to musí rozhodnout soud, zda k tomu došlo nebo ne

pan_x
Člen
# Zasláno: 4 Říj 2012 19:21
Odpovědět 


Tixi0575, jste schopen pochopit, že se vás neptám na rozhodování o vzniku škody a její náhradě, ale na to, jakým právem můžu být vykázán z veřejného prostranství majitelem pozemku, na němž se veřejné prostranství rozprostírá?

Ale to je jedno, srandy bylo už dost a je čas prozradit vám, že vaše tvrzení, kdy za veřejné prostranství považujete každý pozemek, který není oplocen a označen, je absolutní nesmysl.

Definice veřejného prostranství dle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích:
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Za veřejné prostranství lze tedy považovat náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory, jimiž se rozumí prostory charakteru obdobného předchozím vyjmenovaným, jak i uvádí ve svém rozhodnutí Ústavní soud. Veřejné prostranství je charakterizováno těmito znaky – přístupnost bez omezení a obecnost užívání. Jejich nenaplnění neumožňuje pozemek považovat za veřejné prostranství.

Byť je pozemek neoplocený a neoznačený, neznamená to automaticky, že by byl přístupný bez omezení. Omezenost nebo dokonce zákaz vstupu na pozemek není určena jen fyzickou přítomností plotu nebo cedule, ale bývá určena i zákony. Kupříkladu zákon číslo 266/1994 Sb., o dráhách, který definuje obvod dráhy, což je v naprosté většině pozemek bez oplocení a označení a současně udává, že prostor obvodu dráhy je veřejnosti až na výjimky nepřístupný. Nebo zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde v paragrafu 63 vymezuje pozemky, na něž se nevztahuje právo volného průchodu. K těmto pozemkům patří zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat, dále orná půda, louky a pastviny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka.

Dalším znakem veřejného prostranství je obecnost jeho užívání, což samozřejmě výčet prostorů výše nesplňuje. Dráhy, zahrady, sady, pole, louky, pastviny a další slouží ke konkrétnímu užívání a nelze v jejich případě hovořit o obecném užívání.

Doufám, že je vám už jasné, že pouhá nepřítomnost oplocení či označení pozemku nezavdává možnost tento pozemek považovat za veřejné prostranství. Tedy zahrada občana A není veřejným prostranstvím a občana B parkujícího své vozidlo na této zahradě nemůžete "šikanovat" za neoprávněné zabrání veřejného prostranství a současně hanět Policii ČR za to, že by odkázala občana A na občanskoprávní řízení.

Jsou pozemky, u nichž je jasné, že se jedná či nejedná o veřejné prostranství a jsou pozemky, u nichž je toto určení sporné. No tento spor bude zaměstnávat soudy, neboť jak jsem již psal dříve, řešení tohoto je nad rámec schopností a možností obecní policie. Svým způsobem mě i děsí představa, že strážník obecní policie by se horlivě hnal do činnosti, k níž nemá oprávnění a na druhou stranu považuje soukromý pozemek okolo domu za veřejné prostranství, které končí až u dveří domu.

tix0575
Člen
# Zasláno: 5 Říj 2012 07:53
Odpovědět 


pan x: možná, že si pod pojmem zahrada každý představujeme něco jiného ;) Pro vás to může být anglický trávník s grilem a bazénem, pro mne to může být louka kolem domu. Možná se budete divit, ale i drážní pozemek je po celé své délce označen :) Ale jsem rád, že se shodneme v tom, že někde je to jasné, co je veřejné prostranství a někde to bude vyžadovat posouzení někoho lepšího než jsou strážníci.

pan_x
Člen
# Zasláno: 5 Říj 2012 17:28 - Změnil/a: pan_x
Odpovědět 


Tixi0575, termín "zahrada" je definován v příloze Katastrální vyhlášky. Kdo si co pod pojmem "zahrada" představuje je ale stejně zcela bezpředmětné, neboť pro vás a dle vaší logiky by byl bez oplocení a označení veřejným prostranstvím jak anglický trávník s grilem a bazénem, tak i louka kolem domu. Ani jedno z toho samozřejmě veřejným prostranstvím není.

Tixi0575, opravdu se divím, když mi chcete namluvit, že drážní pozemek je po celé své délce označen. Tixi0575, není. Nebývá ani oplocen, ani označen.

Tixi0575, jak byste tedy postupoval poté, co by vás občan B parkující na zahradě občana A poslal k šípku s přestupkem v podobě neoprávněného záboru veřejného prostranství? Nebo snad chcete stále trvat na tom, že neoplocená a neoznačená zahrada je veřejným prostranstvím?

Tixi0575, jsou případy, kdy je určení veřejného prostranství sporné, což si vyžaduje až rozhodnutí soudu. A jsou případy, kdy je každému se špetkou selského rozumu zřejmé, že daný pozemek veřejným prostranstvím není, což zahrady, louky, pole, sady, dvory apod. rozhodně nejsou.

tix0575
Člen
# Zasláno: 5 Říj 2012 19:08
Odpovědět 


pan x: až budete mít chvilku, tak se projděte podle tratě a tam uvidíte takové bílé patníčky označující drážní těleso :D
Klidně si žijte dál ve své pravdě, dneska už se za to neupaluje :)

pan_x
Člen
# Zasláno: 5 Říj 2012 20:15
Odpovědět 


Tixi0575, předpokládám, že těmi bílými patníčky myslíte něco takového. Je-li tomu tak, pak vězte, že neslouží k označení drážního tělesa. Tyto patníčky se nazývají staničníky a vyznačují kilometráž železniční trati. Ne všude jsou v této podobě, mohou být i v podobě cedulí na sloupech trakčního vedení či samostatných sloupcích nebo mohou zcela chybět. Můžete se setkat i s obdobně vypadajícími mezníky, které ovšem rovněž neoznačují železniční trať, nýbrž vytyčují v terénu body na hranici drážního pozemku. A další podstatná věc – vy uvažujete jen v rovině, kdy kladete rovnítko mezi dráhu a železniční trať, no železnice není jediná dráha.

Tixi0575, poslední věta vašeho posledního příspěvku má v kontextu této diskuze a vámi prokazovaných znalostí komický nádech.

Tixi0575, co provedete s tím občanem B, jenž parkuje na zahradě občana A?

pan_x
Člen
# Zasláno: 5 Říj 2012 22:19
Odpovědět 


Ještě jednu poznámku. Ano, Tixi0575, dnes se už neupaluje. No žije-li ve své pravdě, která je ve skutečnosti pouhou snůškou nesmyslů, strážník obecní policie, může to způsobit dost komplikací těm, na které bude tento strážník ze své moci úřední aplikovat tu svou pravdu, své výklady zákonů.

pan_x
Člen
# Zasláno: 12 Říj 2012 19:30
Odpovědět 


E policemane, jsem rád, že jste se vrátil, byť jste neměl naladu cas ani vuli dale se ucastnit debat na tomto webu. Můžete tak uspokojit moji zvědavost a touhu po odpovědích na otázky, jež mě napadly při čtení vašeho příspěvku. Píšete, že váš radar má vetsi toleranci a je podle toho i nastaven a musel bych jet 63km/h a vice, abych byl "řešen."

E policemane, v obci je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h. Jak je možné, že řešíte až překročení rychlosti 63km/h a vice, když přestupkem je přeci i menší překročení rychlosti, tedy to v intervalu 51-62 km/h? Rychlost v obci do 63 km/h není nebezpečná a ohrožující? A kdo a na základě čeho stanovil hraniční mez právě na hodnotě 63 km/h? Proč ne 55 km/h? Nebo 65 km/h?

pan_x
Člen
# Zasláno: 17 Říj 2012 00:00
Odpovědět 


Stále žádná odpověď, tak znovu - tixi0575, jak budete řešit občana B, když zaparkuje své vozidlo na neoplocené zahradě občana A?

E policemanovi dám ještě čas, třeba tentokráte již bude schopen své konání podepřít argumentací.

<< . 1 . 2 .
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je tři plus šest?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás forum script miniBB™ © 2001-2021, Strážníci