miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Obecná diskuze k webu Strážníci.com / Modelová situace c.1. U vozu je majitel + 553/11/4a5. Muze se nasadit boticka ?
. 1 . 2 . >>
Autor Zpráva
PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 09:36
Odpovědět 


Chtel bych pozadat o rozebrani par modelovych situací, tato je prvni.

Modelová situace c.1 - straznik u zaparkovaneho vozu v.
Ja se slusne pozdravim, a ted jiz to podstatne:

1/ predstavim se jako MAJITEL vozidla (ne firemni)
2/ na aute NENI BOTICKA
3/ straznik vidi problem, pro prikad spatne parkovani...
4/ na zadost o vysvetleni se odkazuji na 553/11/4a5

Dotaz zni: muze straznik nasledne nasadit na vozidlo boticku a zamezit tak odjeti s vozidlem ? Dekuji vsem za odpoved.

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 09:38 - Změnil/a: tix0575
Odpovědět 


MINISTERSTVO VNITRA
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní
a dopravního inženýrství
PRAHA


V Praze dne 23. ledna 2009

PS: to je jen k úplnosti názoru MV..ale jak tu již někdo psal, tak jejich názor nestojí za nic :DD můžeš to otestovat :PP

Hlavní město Praha
Městská policie hlavního města Prahy
JUDr. Pavel Vetešník
PRAHA


Výklad ustanovení § 17a zákona o obecní policii


Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky obdržel Vaše dotazy, ke kterým z hlediska své kompetence sděluje následující:

§ 17a

(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,

a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

a jeho řidič není na místě přítomen.

Dotaz č. 1:

Váže se podmínka, že řidič není na místě přítomen, k řidiči, který zanechal vozidlo na místě uvedeném pod písmeny a) až d) zmíněného ustanovení, nebo k jakémukoliv řidiči vozidla, který se za řidiče prohlásí v době příchodu strážníka k vozidlu?

Odpověď MV:

Smyslem přiložení TPZOV je zjištění totožnosti řidiče, který se s předmětným vozidlem dopustil přestupku. Jedná se tedy o osobu, která fakticky „odstavila" vozidlo na místě ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. a) až d) zákona o obecní policii.
K pojmu „řidič", který je použit v § 17a zákona o obecní policii:

§ 2 písm. d) zákona o silničním provozu stanoví, že řidič je „účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj ...".
Z této definice vyplývá, že řidičem je ten, kdo se fyzicky účastní provozu na pozemních komunikacích a v této souvislosti je logicky jedině tím, kdo může porušit stanovené povinnosti, zakládající m.j. i přiložení TPZOV.


§ 17a

(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po uhrazení nákladů provozovatelem podle odstavce 5.

Dotazy č. 2 až 7:

2. Postačí ke splnění povinnosti odstranit TPZOV bez zbytečných průtahů jen jeden z uvedených úkonů?
3. Má některý z výše uvedených úkonů přednost?
4. Co má být výsledkem úkonu - po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala?
5. V případě, že výsledkem úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, má být zjištění totožnosti osoby, lze odstranit vozidlo až za několik dnů či týdnů?
6. Jestliže si ke splnění povinnosti odstranit TPZOV bez zbytečných průtahů lze vybrat jakýkoliv úkon, lze si vybrat pouze úkon - po uhrazení nákladů provozovatelem podle odstavce 5?
7. Lze TPZOV bez splnění jakýchkoliv dalších úkonů či podmínek odstranit až po uhrazení nákladů provozovatelem vozidla?

Odpověď MV:

Jak již bylo uvedeno výše, primárním důvodem pro přiložení TPZOV je zjištění pachatele přestupku a podle zásady ekonomie správního řízení a preventivního, výchovného působení trestu (sankce) na pachatele přestupku i jeho projednání strážníkem v blokovém řízení.

Prakticky mohou nastat tyto případy:

a) Strážníka o odstranění TPZOV požádá řidič, který vozidlo na místě ponechal, přestupek je projednán v blokovém řízení, jsou vybrány náklady přiložení a odstranění TPZOV resp. je známa povinná osoba, od které mohou být tyto náklady vymáhány, TPZOV se odstraní.
b) Strážníka o odstranění TPZOV požádá řidič, který vozidlo na místě ponechal, přestupek nelze projednat v blokovém řízení, je zjištěna totožnost přestupce, vybrány náklady přiložení a odstranění TPZOV resp. je známa osoba, od které mohou být tyto náklady vymáhány, TPZOV se odstraní. Další postup strážníka se bude řídit § 10 zákona o obecní policii.
c) Strážníka o odstranění technického prostředku z vozidla požádá osoba, která není totožná s řidičem, který vozidlo na místě ponechal. Pokud strážník prostřednictvím této osoby, která má právní vztah k vozidlu, zjistí totožnost řidiče, který na místě vozidlo ponechal, strážník TPZOV odstraní (to platí v případě, že tato osoba nevyužije svého zákonného oprávnění a neodepře vysvětlení podle § 11 odst. 4 zákona o obecní policii). Další postup strážníka se bude řídit § 10 zákona o obecní policii, s tím, že v oznámení o podezření ze spáchání přestupku bude m.j. uvedena i totožnost svědka, který strážníkovi sdělil totožnost řidiče. Náklady na přiložení a odstranění TPZOV bude obecní policie vymáhat po řidiči, který bude pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku správním orgánem.
d) Pokud nejsou splněny podmínky pro projednání přestupku v blokovém řízení, ani není zjištěna totožnost osoby, která vozidlo na místě ponechala [viz písmena a) až c) tohoto stanoviska], nastupuje, před odstraněním TPZOV:
1) Provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala = vyhodnocení záznamů kamerového systému, je-li v místě instalován, podání vysvětlení od osob, které se v místě a čase zaparkování vozidla zdržovaly nebo zjištění provozovatele vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek – viz § 11a odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o obecní policii. Z hlediska časové náročnosti nelze specifikovat, jak rychle budou zmíněné úkony provedeny. Může to být během několika minut, ale i v době delší ale vždy musí být splněna podmínka, že je reálné tyto úkony ke zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, vůbec realizovat. Zároveň však musí být splněny podmínky § 6 zákona o obecní policii.
2) Uhrazení nákladů na přiložení a odstranění TPZOV provozovatelem vozidla, který byl rovněž zjištěn podle § 11a zákona o obecní policii.

S odkazem na § 17a odst. 5 (první část věty první), ustanovení § 17 odst. 3 strážníkovi neumožňuje libovolný výběr z výše uvedených postupů, ale přednostně mu ukládá zjistit totožnost přestupce. Teprve poté, kdy tuto osobu nelze zjistit nastupuje odstranění TPZOV po úhradě nákladů provozovatelem vozidla.

Dotaz č. 8:

Jaký je význam slov "po uhrazení nákladů provozovatelem podle odstavce 5"?

Odpověď MV:

Jedná se o pouhý legislativně technický odkaz – propojení odst. 3 a odst. 5 § 17a zákona o obecní policii - tedy že se jedná o „provozovatele vozidla".

Dotaz č. 9:

Jaký je význam slov "nelze-li ji zjistit"?

Odpověď MV:

Jedná se o důvody právní a technické. Právními důvody je především využití práva odepření vysvětlení, technickými – nesplnění technických (dálkový, nepřetržitý přístup) podmínek pro předávání údajů z informačních systémů, které by měly např. za následek takové časové zdržení, které by bylo v rozporu se zmíněným § 6 odst. 1 zákona o obecní policii.


Dotaz č. 10:

Bude jedním z těchto úkonů, aby hradil náklady provozovatel vozidla, výzva provozovateli vozidla, která bude předcházet výzvě k dobrovolnému uhrazení nákladů ze strany provozovatele vozidla (není vyloučeno, aby tyto dva úkony byly zahrnuty v jednom projevu vůle)?

Odpověď MV:

Pokud půjde o úkon v hierarchické posloupnosti (viz výše), je nepochybně (s odkazem na hospodárnost výkonu veřejné moci) možno Vámi zmíněné úkony spojit do jednoho projevu vůle.

Dotaz č. 10:

Je i nadále Ministerstvem vnitra zastáván názor, že manipulaci s TPZOV nemusí provádět strážník sám, ale na základě jeho pokynu např. ostatní zaměstnanec obecní policie nebo např. zaměstnanec příspěvkové organizace obce?

Odpověď MV:

Odbor bezpečnostní politiky se domnívá, že tam, kde by orgán veřejné moci byl nucen vynaložit nadstandardní zdroje (lidské, ekonomické) na případný úkor kvality výkonu vlastní činnosti, je možno technické úkony (fyzické přiložení a odstranění TPZOV) delegovat na soukromoprávní subjekt. Podmínkou takového postupu je však zachování rozhodovací pravomoci strážníka při přiložení a odstranění TPZOV, jakož i transparentnost smluvních vztahů mezi obcí a poskytovatelem této činnosti, včetně finanční stránky věci.
Na druhé straně však Ministerstvo vnitra, stejně jako v minulosti, považuje takovýto postup za výjimečný, neboť je v zájmu obce, aby zmíněné náklady plynuly především do rozpočtu obce.

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 09:42
Odpovědět 


PV: botičku by šlo použít jen jako donucovací prostředek, nikoliv k zjištění přestupce.

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 09:46
Odpovědět 


tix0575 - donucovaci prostredek ? Donucovaci tedy k cemu kdyz ne k zjisteni prestupce ? Jinak diky za odpoved...

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 09:49
Odpovědět 


PV: pokud se začneš cukat a je důvod k předvedení, nebo se pokusíš vozidlem o útěk viz § 18a/3 z.č. 553/1991 Sb.

jinak PČR má širší oprávnění a to v § 118a z.č. 361/2000 Sb..kdyby tě to zajímalo :))

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 09:53
Odpovědět 


tix0575 - Neznam vyznam slova ''pokud se začneš cukat'' v pojeti strazniku OP a MP. Mam pocit ze ja se 'cukam' vzdy kdyz s nimi mam co do cineni. Bohudik pro mne a bohuzel pro ne, nejsem ovecka co prijde udela se na ni bububu a ona zameci a zaplati... :)

Ale SAMOZREJME se cukam velise clusne, ochotne spolupracuji, ale asertivne pozaduji postup dle zakonu a vyuzivam vsech svych prav... Je tohle to 'cukani' co jsi mel na mysli?

tix0575 - diky za informace, rad prostuduji ale porad mi neni jasna ta situace: U vozu je majitel + 553/11/4a5. Muze se nasadit boticka ?

pokud je vyklad takovyto: ''Smyslem přiložení TPZOV je zjištění totožnosti řidiče, který se s předmětným vozidlem dopustil přestupku. Jedná se tedy o osobu, která fakticky „odstavila" vozidlo na místě ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. a) až d) zákona o obecní policii.'' tak si pozadavek straznika k nasazeni te boticky dovedu predstavit i kdyz je u vozidla majitel a chce s vozidlem odjet. Na druhou stranu to povazuji za nesmysl.

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 09:57
Odpovědět 


PV: myslím, že si rozumíme :DD důvody k předvedení jsou uvedeny v §13 z.č. 553/1991, ale dá se to vysvětlit i šířeji, např. při páchání tr.č. když je důvod zadržení osoby podle § 76 tr. řádu..ale nemá se cenu pouštět do složitějších konstrukcí :))

pokud jsi na místě jako majitel, tak není důvod nasazovat botu, protože je znám přestupce a ty s vozem odjedeš :DD

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 10:05
Odpovědět 


tix0575 - vysvetlim znovu:


U vozu je MAJITEL + 553/11/4a5. Nejedná se tedy o osobu, která fakticky „odstavila"


Tedy jestlize ctu: '' Smyslem přiložení TPZOV je zjištění totožnosti řidiče, který se s předmětným vozidlem dopustil přestupku. Jedná se tedy o osobu, která fakticky „odstavila" " tak v tomto pripade by vyklad povoloval nasazeni boticky PROTOZE: prestupce dle zneni vykladu, neni znam.

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 10:09 - Změnil/a: tix0575
Odpovědět 


PV: nechceš mi zavolat? slovem by to bylo rychlejší vysvětlování :DD

PV: moje odpověď je, že botičku MP dát nemůže, ale může ti znepříjemnit život jiným způsobem viz veškerá jejich oprávnění ;))

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 10:13
Odpovědět 


tix0575 - ne diky, jde o tak obecnou vec, ze bude fajn kdyz bude vysvetleni zde :)
Take bych nechtel tak snadno prispet i identifikaci me osoby... Je MP napojena na Info35 nebo musite volat pro zjisteni majitele cisla PCR ;)

no tak to by mne ty 'jine zpusoby' fakt zajimaly.
Neber mne prosim jako prudice, mam k praci strazniku vcelku respekt a je mi jasne ze asi sami se do pozic botickaru nenominivali, ze za to mohou jejich nadrizeni a nasledne zrizovatel. Ale na druhou stranu sva prava hodlam branit byt asertivne tak stale jako lev :)

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 10:24
Odpovědět 


PV:takže ti to vysvětlím po svém :D
- trochu se ztrácíš ve své modelové situaci :PP Ty přijdeš k vozidlu, MP tě označí za pachatele přestupku a ty podáš vysvětlení, že jako majitel vozidla víš, komu jsi vozidlo svěřil, ale jedná se o osobu blízkou proti které nebudeš vypovídat, protože podle poučení využíváš svého práva dle § 11/4 z.č. 553/1990 Sb.
- MP si nejspíše zapíše tvoje iniciály poděkuje, upozorní tě, že jako majitel vozidla máš odstranit vozidlo, protože se řidič dopustil protiprávního jednání a pokud tak neučiníš, bude se to brát za to, že pokračuješ v páchání přestupku ty :)) Ty mu poděkuješ za poučení a odjedeš přičemž oba budete mít dobrý pocit na srdci :DD stačí??
Nebo mám popsat tu horší modelovku??

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 10:34
Odpovědět 


tix0575 - Rozhodne se neztracim, a vim presne co resim .)

Jako pachatele mne oznacit nemuze, kdyz jsem se predstavil jako majitel vozidla a ne jako jeho ridic a uz vubec ne jako o osoba, která fakticky „odstavila" viz vyklad zakona, ktery jsi sem da... Jako majitel samozrejme vozidlo okamzite ze zakazu odstranim... Ale pokud ma muze MP nasadit botu v pripade ze to ma vedst k zjisteni totoznosti osoby, která fakticky „odstavila" , tak proc to neudela :)

Jinak jeste pred tim, nez mne oznaci za pachatele mne snad pouci, ze nemusim podavat vysvetleni :) ale to uz je opravdu jen z zertu....

No a TU HORSI ? Samo, prave tu chci znat !!! Diky :)

jeste jsi mi nenapsal: Je MP napojena na Info35 nebo musite volat pro zjisteni majitele cisla PCR ;)

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 10:41
Odpovědět 


PV: za celou dobu jsem neměl potřebu něco takového zjišťovat a to jak u MP tak ani u PČR :PP Promiň mi mou nevědomost co to je Info 35..něco od Jamese Bonda :DD Většinou stačí mít nastavené zobrazování čísla volajícícho ;))

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 10:46
Odpovědět 


tix0575 - otazka znela: 'Je MP napojena na Info35 nebo musite volat pro zjisteni majitele cisla PCR ;)'

Tva odpoved:
''Většinou stačí mít nastavené zobrazování čísla volajícícho ;))'' - no, yobrayeni cisla volajiciho ti ukaye CISLO volajiciho, ale ne identifikaci majitele cisla.

Info 35 je sluzba, ktera slozkam IZS umoznuje prave tu druhou vec :)

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 10:49
Odpovědět 


PV: díky za ponaučení...ale sem do hor ještě takové vymoženosti civilizace nedorazily :D My si vystačíme jinak...člověk totiž může být blbec, ale musí si umět poradit...a když něco neznáš, tak máš vědět, kde to najdeš. Fakt jsem to ještě nepotřeboval, ale třeba to někdy využiji :DDD

PS: a jak systém řeší mobilní čísla na kredit??

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 10:56
Odpovědět 


tix0575 - mobilni cisla na kredit to samozrejme neresi, tam majitele nezjistis, zjistis ale PRIBLIZNE souradnice, odkud vola. To priblizne je ruzne, v zavislosti kde je zda ve meste nebo nekde v oblasti kde vysilacu je malo...

Nerikej mi , ze nepotrebujes overit cislo, kdo ti volal :) Je to dobre hlavne v situaci, kdy ti nekdo tvrdi ze vidi jak vykradaji samosku na namest a pritom vola od rybnika za mestem :)

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 11:08
Odpovědět 


PV: pro mě není zatěžko se tam jez podívat a zjistit co a jak na vlastní oči...stejně ti většinou oznamují věco zkresleně a nemůžeš z toho usoudit na skutečnou situaci. Pokud věc nesnese odkladu, tak mě nezajímá kdo volá, ale kde a co se to děje...znalost volajícího mohu řešit až pak v klidu teple kanceláře, pokud ho nezastihnu přímo na místě. Jména jsou až na druhém místě! Štábní stránka věci se vždycky dá doladit :)) To je velká výhoda MP!! U PČR nejdřív s tebou budou 6 hodin sepisovat protokol a až pak se k něčemu rozhoupou a to ještě takovým způsobem, aby z toho mohli vycouvat s nejmenší námahou a vedení je nemohlo sprdnout...ale to je chyba vedení kam to dotáhli..za to ti kluci na ulici nemůžou, ti jsou rádi, že přežili další službu ...

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 11:13
Odpovědět 


tix0575 -

1/ Nejdrive k tematu: Nebo mám popsat tu horší modelovku?? - JESTE JSI ZAPOMEL TU HORSI MODELOVOU SITUACI

2/ nepripada mi zrovna chytre, jet se podivat na nejakou situaci, kterou mi nekdo nahlasi, a az tam nasledne zjistit, ze se tam nic nekona a byl to marny vyjezd. Porad mi prijde lepsi pri nabirani vyzvy videt, odkud dany clovek je, kde se prave naleza, a pripadne se ho zeptat jak to ze vidi samosku, kdyz je v lese, nez tam hnat hlidku, ktera muze byt potreba jinde...
Chapu, ze pokud ma hlidka na starosti cely den nasazovani boticek za spatne parkovani a jednou za par dni je ji nahlaseno neco duleziteho ci zavazneho, tak ze je tam radeji posles, protoze predejdes situaci, ze te nekdo bude honit za zanedbani, kdyz by se tam neco skutecne delo...

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 11:32
Odpovědět 


PV začnu od konce :D Prozradím ti veřejné tajemství, že jsme jen tři na 4 obce a máme 95 km2 služebního obvodu, bez přístupů do evidencí a jiných vymožeností techniky. Samozřejmě, že z taktického hlediska je lepší vědět všechno, ale kdo mi to zjistí?? Buď tedy budu půl dne škemrat jednotlivé úřady aby mi sdělili, jestli oznamovatel není ozbrojen, nedopouštěl se trestných činů, není v pátrání, co měl v minulosti za přestupky, atd, nebo s nejvyšší možnou opatrností a s kolegou vyrazím na obhlídku terénu (kterou bych dělal stejně..jenže třeba jinde a jak píšeš dával botičku :DD) Když přijedu na místo a nic tam nebude, tak se svět taky nezhroutí, protože jsem udělal kontrolu této lokality a mohu pokračovat ve své bohulibé činnosti ... Nebo mohu taky vytočit 158 a věc předat PČR s podezřením na tr.čin ...a uvědom si, že oni musí, já mohu!! vtip je v tom, že zdejší obyvatelstvo je natolik slušně vychované, že takové vylomeniny, aby volali zbytečně nedělají..ti mají jiné starosti!

a ta horší varianta?
Začnu mírnější a pak ti ji vygraduji :DD
Takže přijdeš k autu, MP tě požádá o doklady a podáná vysvětlení. Ty se odvoláš na OB a tak MP tě vyzve, aby jsi se dostavil k sepsání zápisu o podaném vysvětlení a určí ti hodinu. ty se na to vykašleš a neomluvíš se a tak si pro tebe MP dojede a jelikož ji začneš slovně a fyzicky napadat. protože se ti to zrovna nehodí jít na služebnu,máš rozpité pivo ;)) tak dojde na donucovací prostředky a předvedení. jelikož tou dobou budeš pod vlivem alkoholu nebude težké tě eskortovat na PČR, kde tě umístí do policejní cely a sepíší s tebou sdělení obvinění z útoku na veřejného činitele 24 hodin tě nechají v cele :DD Dostaneš u soudu nějakou tu pokutu nebo podmínku, ale máš flastr na celý život a už nebudeš moci podat žádost k přijetí do služeb MP :DDD Co ty na to??

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 11:49
Odpovědět 


tix0575 -
1/ no tvuj pohled je fajn a pokud mas 4 obce ve 3 lidech... Ja to posuzuji z pohledu krajskeho mesta, tak mam jiny uhel pohledu, ale chapu i ten tvuj.

2/ No tvuj pribeh varianty 2 by pro mne koncil uz zde: ''MP tě vyzve, aby jsi se dostavil k sepsání zápisu o podaném vysvětlení a určí ti hodinu. ty se na to vykašleš a neomluvíš'' - nejsem primitiv, a pokud vyzaduji po nekom aby se ke mne choval 100% dle zakona tak se ja nemohu na svou zakonnou povinost vykaslat. Jeste jednou rikam, necekej ode mne chovani nejakeho primitiva z knajpy. Ja hledam odpovedi na realne situace ve stylu co straznik muze/nemuze v dane situaci a jak ja mohu/nemohu reagovat.

Stale vidim, ze v me modelove situac neni na 100% jasno. Snad jeste nekdo prispeje...

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 12:24
Odpovědět 


PV. stačí si přečíst návody antimp ten k takovému jednání přímo vybízí :)) kašlete na MP jsou to chudáci co nic nemohou :PP

Já ti popsal tu nejčernější stránku kam až se to dá dotáhnout :)) Pokud přijdeš a odvoláš se na OB, tak se končí tam..pokud se situace vyvine jiným směrem, tak se dá pokračovat..Mp může jen to, co jí zákon umožňuje...občan může vše co mu zákon nezakazuje..jednoduchá početní úloha :DDD

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 13:37
Odpovědět 


tix0575 - pocity antimp plne chapu. Take mam pocit ze MP se zmuze v realu jen na botickovani a mereni v prehlednych usecich v pastickach na ridice a u konce obce.
Byl bych rad kdyz by tomu tak nebylo ale stale nevidim zadne zlepseni...

Jo, do takove nejcernejsi stranky to muze dotahnout jen pitomecek :)


NICMENE, STALE MI VRTA HLAVOU TEN VYKLAD. POKUD MUZE BYT BOTA NASAZENA DOKUD SE NEZJISTI SKUTECNY RIDIC KTERY TAM AUTO DAL...

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 15:47
Odpovědět 


PV: ale proč by jsi nasazoval botu na auto, které může odjet?? Bota se nasazuje v případě nepřítomného řidiče, nebo osoby, která ti může sdělit kdo je přestupcem! Ber to tak, že ty by jsi z prdu udělal ještě větší prd :)) Samozřejmě, že pokud by jsi přišel k autu s tím, že si jdeš jen pro věci a o řidiči nic nevíš a auto tam necháš, tak ti botku klidně dají, aby si počkali na řidiče...v tom je to kouzlo ;)

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 15:57
Odpovědět 


tix0575 - vis, ja jsem profesi programator, a pro mne neexistuji nejake dohady, pridloklady nebo pocity, pro mne je bud 1 nebo 0. A pokud ctu odpověď MV:

''Smyslem přiložení TPZOV je zjištění totožnosti řidiče, který se s předmětným vozidlem dopustil přestupku. Jedná se tedy o osobu, která fakticky „odstavila" vozidlo na místě ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. a) až d) zákona o obecní policii.''

tak mi to proste nehjak nepasuje na situaci, kdy prijdu k autu, a starnikovi postaci informace ze mu nic nereknu k tomu, aby : zjistil totožnost řidiče, který vozidlo„odstavil" :)

Tak tomu rozumim ja.

tix0575
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 16:03
Odpovědět 


PV: v tom je ta ohebnost zákona...vlk se nažere a koza zůstane celá :)) to ty máš buď zapnuto, nebo vypnuto :PP Prostě stačí říct, že víš, ale nepovíš...a pak není důvod něco konat..

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 30 Pro 2009 16:04
Odpovědět 


tix0575 - vyborne, tak to je fajn. Diky .)

strMP
Člen
# Zasláno: 12 Led 2010 22:24
Odpovědět 


Hoši ještě budete muset sníst hodně ,, vtipný kaše ´´ než budete moci ,,házet ramenama ´´ na strážníky :-). To co tu píšete Vám stačí maximálně na nějakého nováčka :-))))) . Jen tak dál :-)))))))))))

Když se řidič nechová podle mých představ, stejně ho nechám vydusit s botou na autě třeba dvě tři hodinky, i oprsklíci se potom rádi přiznají :-))))) . Málo kdo má totiž tolik času :-))) . A u arogantního řidiče se důvod vždycky najde, to by Vám potvrdily moji kolegové. Pár řádek tady na netu Vám nenahradí - stejně se ve vyjádřeních kdoví odkud pořádně nevyznáte tak aby jste to byli schopni použít :-) - léta praxe a zkušeností , na mě to denně někdo zkusí :-))))). Ti co se chovají slušně se nemají čeho bát :-).

PetrVesely
Člen
# Zasláno: 13 Led 2010 07:39
Odpovědět 


strMP - jejeda,koukam ze nam tady pribyl 'chytrej a zkusenej' straznik...

Joo tak takovyhle ja mam pri reseni prestupku nejjradeji. U tech je pocit vitezstvi daleko cenejsi, nez u tech zajicu vylpasenejch. Vis, ta zkusenost se ukazuje prave tim chovanim a ne kecama a prave tym jsi tenm ktery ukazal ze jen pocet let nestaci...

To by mne zajimalo, z jakeho duvodu by jsi mne dusil 3 hodiny s nasazenou botou i po podani vysvetleni. To by jsi videl kolik bych mel na tebe pane strazniku potom casu :)

Mimochodem, je od tebe pekne ze se tady priznavas k tomu co delas, patrne porusujes pravomoc verejneho cinitele. Nesla by ADMINe zjistit IP adresa ? :) Mozna trochu vydusit a oprsklik by se rad priznal :)

Admin
Administrátor
# Zasláno: 13 Led 2010 08:52
Odpovědět 


PetrVeselý: samozřejmě, pán je z Tábora.

chytrolin
Člen
# Zasláno: 14 Led 2010 06:34
Odpovědět 


Vedete tu "zajímavou" debatu.
Jenom pro ty, kdo se nad tím dokáže zamyslet. Nechápu, proč tu pomlouváte práci druhých. Pomlouvá a zakládá snad někdo stránky proti programátorům? Pár takových znám a myslí si o sobě, že snědli Šalamounovo..... a nejenom z tohoto oboru, takových lidí je....Kdyby každý dodržoval pravidla a choval se, jak má, tak se nemusí s nikým dohadovat a tyhle stránky by ani nemusely existovat.

. 1 . 2 . >>
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je tři krát dva?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás forum script miniBB™ © 2001-2018, Strážníci