miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Obecná diskuze k webu Strážníci.com / Městské policie
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 32 . 33 . >>
Autor Zpráva
qqq
Člen
# Zasláno: 7 Čec 2008 10:36
Odpovědět 


Můžete mi, prosím, sdělit o kolik více měly OP zaměstanců poté, co se jim umožnila silniční buzerace? To budou totiž v závislosti na vybírání pokut relevantní data.
qqq: Čekám na ta čásla o která jsem prosil.


for: volkswagen

podle statististik MVČR bylo v letech
2006 -> 7765 zam.
2005 -> 7627 zam.
2004 -> 7792 zam.
2003 -> 7391 zam.

a pro upřesnění, jenom v Praze bylo v roce 2003 celkem 1434 zaměstnanců u MP a v roce 2007 celkem 2115 zaměstnanců.

Celorepublikově toto číslo více než stagnuje, protože v roce 2003 bylo v ČR 310 OP/MP a v roce 2007 celkem 332, tedy s přihlůédnutím
1) k nárůstu počtu OP/MP o 22 kousků a
2) nárůstu počtu zaměstnanců OP/MP v Praze celkově, tak

nepočítaje-li MP hl.m.Prahy, tak strážníků je ve skutečnosti méně než v roce 2003, kdy byly umožněny "ty silniční buzerace".

Co Vy na to volkswagen ? Mě ty výsledky dost překvapily, protože jsem si také myslel, že OP/MP je v jakémsi poměrném nárůstu k úbytku PČR - a hle, není tomu tak.

volkswagen
Člen
# Zasláno: 7 Čec 2008 10:44 - Změnil/a: volkswagen
Odpovědět 


No co já na to. Přijmu-li jako fakt, že v letech 2003/2006 přibylo nějakých 400 zaměstnanců plošně a vydělají ročně 310 mio CZK (to pouze za přijetí premisy, že se všichni noví zabývají VÝHRADNĚ měřením a o tom vážně pochybuji). Jinými slovy při prakticky nerostoucích vstupech přiskočilo do rozpočtů 300 mio ročně. No já bych řekl, že to není malý peníz. A to potvrzují i vyjádření starostů z článků, na které jsou odkazy ve vedlejším tématu.

qqq
Člen
# Zasláno: 7 Čec 2008 12:48 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


To je velmi fabulační vyjádření. A bohužel mnozí starostové, svojí neznalostí a nevědomostí o problematice tomu jenom přispívají.

Navíc samotná čísla ukazují, že strážníci se nevěnují jenom dopravě, protože při své obecné činnosti ještě stíhají i dopravu v takovém obrovském objemu.
Navíc si dovolím tvrdit, že VINA JE POUZE A JEDINĚ NA STRANĚ ŘIDIČŮ, kteří porušují dopravní předpisy a nikoli na straně strážníků, kteří "dělají pouze svojí práci". Tady se hledá viník tam kde rozhodně není, a to na straně měst a obcí, resp. OP/MP.

Navíc, i kdyby to bylo tak jak píšete, tak s ohledem, že tyto finance jdou zpět do činnosti OP/MP a na její další rozvoj, a tím i uspokojení potřeb občanů v oblasti bezpečnosti, které není schopen dostát stát v takové míře, aby OP/MP nevznikaly, tak se rozhodně nemůže jednat o VÝDĚLEK OBCÍ.

volkswagen
Člen
# Zasláno: 7 Čec 2008 15:59
Odpovědět 


Podívejte, buďto jde o BESIP a na ten tedy "před měřením" MP totálně dlabaly, protože "po měření" z ničehož nic řeší milion přestupků ročně. Což tedy při počtu zaměstnanců znamená, že by každý strážník řešil 125 přestupků do roka, jinak tedy že velmi nahrubo by každý strážník každý den, co je v práci řešil jeden přestupek v dopravě. To vše bez toho, aby přijaly MP nějaký extrémní počet duší. Ale dobře, dejme tomu, že od roku 2003 začalo jít opravdu starostům, bez příhlédnutí k firmám co radary pronajímají,

Prohrabal jsem se trošku statistikou na mvcr.cz a ona se ta čísla dají vykládat oboustraně. žádné výrazné změny trendů tam nejsou, navíc by bylo relevantní vztahovat je k počtu ujetých kilometrů. Nicméně mezi některými lety dokonce nehodovst klesá. A to je dobře.

Ale teď se dostaneme k jádru pudla. MP/OP nejvíc měří ve městech. Nebál bych se možná říci, že měří výhradně v uzavřených obcích. Ale jistě bude nějaká vyjímka. Nu dobrá, pak tedy, je-li skutečně nejvíce akcentován besip, pak město je nejrizikovější. Dokonce i ten počet nehod tomu odpovídá - 132 tisíc v obci versus - 50 tis mimo obec. Týjo - ve městě je dvakrát nebezpečnější vyjet. Brr. Je třeba dohlížet. Hele a co takhle počty zabitých a zraněných? Tyjo? Hele Vono ve městě v roce 2007 zemřelo při DN 382 lidí a mimo město 741? Tyjo? Hele a zranění? 2077 ve městě a 1883 mimo město? lehce zraněný 14179 ve městě a 11203 mimo? Tyvole není vono to tak trošku mimo město mnohem víc vo hubu než ve městě? Proč se teda ve městě měří víc?

Tak já nevím, mě ty výsledky připadají neprůkazné, nedá se v tom najít žádný trend. V počtu usmrcených suverénně vede nepřiměřená rychlost, nicméně na to PČR uvaří člověka skoro pokaždé.

Takže - měření rychlosti IMO k větší bezpečnosti nepřispělo. Je to dobrý kšeft, ve kterém se hezounky kutálí korunky jedné společnosti.

Nepopírám co tu bylo řečeno - jsou určitě místa, kde to měření má smysl. Bohužel jsem na takové ještě nenarazil.

Co se týče bezpečnosti u škol, dětem chybí cílená dopravní výchova a retardéry a přítomná MP ráno na přechodech z nich vychovává nesvéprávné idioty, kteří za chvilku nebudou tušit, že se před vstupem do vozovky musí rozlédnout, protože tam přeci je retardér.

qqq
Člen
# Zasláno: 8 Čec 2008 10:23 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


Kolego volkswagene, to již vážně pletete "hrušky s jablky(rajskými)" dohromady a Vaše teorie jsou odborníkům pouze k smíchu, resp. k pláči.

Napíši to takto, k Policii ČR. Policie ČR měla v roce 2007 oproti roku 2006 o 7% méně policistů, přičemž na pokutách vybrala přibližně o 9,3% více než v roce 2006.
Z této logiky vyplývá, že Policie ČR při nižším počtu lidí pracuje paradoxně více, protože vybrala více pokut. Absurdní tvrzení, že - ale z této statistiky to tak vyplývá

Jen pár poznámek:
"Nevěřím statistikám, které jsem sám nezfalšoval." Winston Churchil.
"Každý statistický údaj se dá vyložit hned dvaceti možnými způsoby. Pokud bych to přirovnal k abecedě, kde se obhajuje statisticky definice každého jednotlivého písmena, tak u definovaného písmena ´o se stříškou´ Vám obhájím, jako obhajovatel písmena A, že je to statisticky písmeno A, u B, že je to B a tak vám klidně obhájím, že česká abeceda má i písmeno ´o se stříškou´." Náš profesor na statistiku

"Policejní práce nelze měřit pouze vybíráním pokut. Toto bohužel je tzv. čárkový systém, kterého se Policie ČR nemůže zbavit".

Osobně prezentuji jednoduchžý názor:
Policejní práce je prací kontrolní, jedná se o specifický způsob státní kontroly na který se uplatňují specifické předpisy, přičemž je irelevantní da je tato kontrola delegována zcela nebo částečně na jiný subjekt. Tato delegace vůbec nemá vliv na skutečnost, že se jedná o státní kontrolu,a tuto je nutno provádět soustavně a hlavně velmi důsledně, jinak tato kontrola ztrácí smysl a zrušme ji proto úplně, protože špatně provedená kontrola odporuje ústavním principům, které musí ctít i stát samotný - rovnost před zákonem.
Na města a obce v ČR je delegováno mnoho činností, včetně státních kontrol (živnostenský úsek, ochrana přírody, stavební činnost, hospodářství, hazardní hry, alkohol a desítky dalších), tedy není důvodu, proč by nemohla být delegována též státní kontrola v oblasti dopravy. Navíc, s ohledem na skutečnost, že kompletní dopravní problematika byla již delegována na orgány obcí, kdy stát si ponechal pouze přezkumnou činnost, a to až ve III. stupni (ministerstvo dopravy), jakož i pouhou možnost vyjádření se v oblasti BESIP jako orgán dotčený (DI PČR), metodickou a kontrolní činnost ve vztahu k orgánům jimž svá práva delegoval a uskutečňování "pouhých" prvotních úkonů při dopravních nehodách, a to ještě se spodním limitem pro tyto nehody.
V současné době, tak jak jde vývoj veřejné správy a soudružného soužití občanů ve vývoji kupředu s rozvojem automobilové dopravy, již termín "bezpečnost silničního provozu" je souhrnem opatření přímo související s místními záležitostmi veřejného pořádku, které má ve své gesci v primární roli zejména obec, a stát zde vykonává pouze sekundární roli.
Jakýkoliv krok k centralizaci státní kontroly, s výjimkou vážné kriminality, vnější obrany, krizových opatzření a zahraničních věcí je krokem k ústupu demokratických principů, tak jak je chápe současná mezinárodní politologie.

Z čehož vyplývá: Stát delegoval na obce nebo specifické orgány obcí (např. obecní policii) mnoho činností vyhrazených státu, tak jim musí nechat pevně v rukou nástroje, aby tyto činnosti mohli řádně a důsledně vykonávat. Pokud odeberou jedinou delegovanou věc, tak musí v následných krocích se vyrovnat s důsledky takových opatření, která v ovšem znamenají, že musí tuto činnost zajistit 100% sám, což je v důsledku převzetí i všech souvisejících činností. V tomto případě převést kompletní dopravu zpět pod některý státní orgán, což se ovšem již státu nebude líbit, protože "stát je dobrý hospodář (cituji jednoho pracovníka MHMP), a moc dobře si je vědom, že náklady jsou mnohem vyšší než příspěvky dávaný obcíém za tuto komplexní činnost".
Mimochodem OP/MP nedostávají na svojí činnost od státu ani korunu ze státního rozpočtu, a vše leží na bedrech obcím, tedy tzv. zisk, který se rovná v průměru méně než 11% z celkových nákladů na OP/MP v ČR zůstává jako jakási "delegační kompenzace" v rozpočtech obcí. není to ovšem žádná převratná novinka, protože stát již tyto "delegační kompenzace" započítává v jiných delegovaných činnostech obcím (živnostenské úřady, stavební úřady, matriky a mnohé jiné) jako jejich předpokládaný příjem, proto jdou přímo do rozpočtu obce a nikoliv dražší oklikou přes státní rozpočet zpět jako dotace obcím za výkon přenesené působnosti.
Pro méně chápající. Stát říká, že pokuty jsou delegační součástí dotace státu obci, proto celorepublikově odhaduje takové příjmy z let minulých, a o tuto odhadovanou částku dává obcím na dotacích méně.

1) Doufám, že je již zde jasné, že příjmy z pokut žádný kšeft není.
2) Starosta není součástí státní správy, a to ani v přenesené působnosti - od toho je tajemník úřadu, tedy vyjádření starostů v oblasti delegované přenesené působnosti jsou púouze jejich osobní domněnky, které nemají žádné relavenatní opodstatnění.

A ještě dodatek k "dlabání" OP/MP na BESIP před dopravními oprávněními. OP/MP na to musely "dlabat" protože neměly oprávnění v dopravě, a byli za to ve své době velmi kritizovány, že "jsou zde na nic", když se strážníci pouze dívají, jak řidiči jezdí rychle a jak prasata a OP/MP s tím nic nedělají.
V okamžiku, kdy dostaly OP/MP oprávnění na tzv. dopravu v klidu, tak je ihned všichni kritizovali, že dávají botičky a neměří rychlost a dnes je kritizují, že měří rychlost...
Velmi podivná logika, že... jak typicky české, že.... :-//

Roman
Člen
# Zasláno: 11 Čec 2008 17:47
Odpovědět 


Admine víte, že když si pokaždé přečtu to Vaše ulítlé "desatero" chce se mi hodně smát?Hlavně nad tím, kdo jej vymyslel?Škoda jen, že zmizelo to o tom služebním průkazu strážníka, to byla hlína:-)A jak je jinak v Německu?:-)

Roman
Člen
# Zasláno: 21 Čec 2008 19:43
Odpovědět 


Jóó ha ha háá...pro všechny řiťolezce PČR a hlavně pro pepka, Tvoji milovaní stáťáci to pěkně vymňoukli....muhehehé....mešťáci jim chytili pachatele a oni si ho nechají ze služebny utéct, ale hlavně, že mají stáťáci ZOPku a maturitu, že?

milancukrar
Člen
# Zasláno: 29 Čec 2008 17:13
Odpovědět 


co se děje, že se nic neděje?

osmpp
Člen
# Zasláno: 17 Srp 2008 00:16
Odpovědět 


dobrý večer dámy a pánové.
reaguji po přečtení některých příspěvků.
myslím že skoro všude na světě je obecní, metropolitní či městská policie nebo jak tomu kde říkaj.myslím že práce strážníka je důležitá a těžká, protože dost frajírků si myslí že si na jak vy říkáte obecní slouhy může vyskakovat a léčit si své komplexy méněcennosti.či si dokazovat jak je snadné zmlátit strážníka protože se léta věnuje bojovému sportu.to se mi ale DOST NELÍBÍ!!!!!!!!!! každý strážník nemůže být mlátička povzoru Steavna Segala a i kdyby byl, opět si mnou výše zmiňovaná sorta lidí bude stěžovat jak je to možné že strážníci jsou takové mlátičky a kde je humánnost a práva a svoboda a policejní stát a ble ble ble ble...... vždy se najdou lidé kteří si budou stále na něco stěžovat.vše je o lidech. jak korupce, tak násilí a neúcta která vládne světem. i strážník je jen člověk a může pochybit, dostat výklep nebo jinak selhat nebo naopakudělat hrdinský a správný čin.ne všichni jsou primitivní a špatní. nejvíc mě fakt irituje, jak všichni nadávají na jak obecní tak republikovou policii, ale pokud jim teče do bot, volají o sto šest a rázem je strážník či policista fajn.bohužel jen do té doby co jim opět otrne a dostanou první pokutu. a nevím proč uživatele "herna" posíláte k republikové policii. je to jen a jen jeho věc a já osobně si myslím že stát na straně zákona může každý po svém.protože tak jako se zde dělá ze strážníků odpad, tak z republikových policistů dělá odpad kriminálka, z nich zase lidi co vozej papaláše a nad ně se povyšují zase zakomplexovaní odpadlíci této společnosti.můj názor je že v této společnosti je zvykem rovnat povolání na dobrá a špatná,bezva a odpad. každý pohrdá metařem ale zkuste si představit ulice měst bez jejich práce.každý vyzvihuje manažery, "to je partie,auto z tůzexu...." ale je to jen a jen o lidech.metař může být fajn poctivý chlap a bezva táta od rodiny zatímco manažer, lékař,policista,poslanec nebo já nevím, může být takový prevít že mu rovno není.
a nevěřím panu bezchybnému že je tak bezchybný a nikdy neudělal nic proti zákonu či dobrým mravům. to že jej nikdy nikdo nepřistihl neznamená že se tak nikdy nezachoval.nikdo nikdy není takový aby neudělal přestupek, někomu byť nevědomky neublížil /nemyslím fyzické ublížení/ a šlape jak počítač.i počítač občas selže.nebo jste pan "dokonalý"? a malá technická.před 33 lety se pane tolik nebouralo jako dnes a ani přestupků nebylo tolik, protože nebyl provoz jako dnes, auta jezdila pomaleji a nebylo třeba tolik značek na silnici jako je dnes.viděl jsem starou vyhlášku a srovnával.kdyby jste některou z našich nových značek píchl k silnici třeba v roce 80, asi by dost řidičů nevěřilo vlastním očím.a zrovnatak kdyby naráz zabloudili do dnešního provozu. ehm. své vědomí a svědomí neoklamete, klávesnici počítače a nás možná ano. tak se mějte fajn, hezký den a nezlobte se pokud jsem někomu šlápl na jak se říká kuří oko. je to jen můj názor, a ten mi nikdo nevezme. *osmpp*

osmpp
Člen
# Zasláno: 17 Srp 2008 01:30 - Změnil/a: osmpp
Odpovědět 


musím se přiklonit a stát za uživateli qqq, strážníkem a Romanem.podporuji jejich názory a jsem proti názoru pepka,volkswagena a jim podobným.....

glock69
Člen
# Zasláno: 3 Říj 2008 17:55
Odpovědět 


Dobrý den,
včera mě zaujala zpráva, jak Městská policie v Ústí nad Labem bojuje proti ničení zdraví mládeže tabákovými výrobky. 14 letou dívku posílali nakupovat cigarety a pak vybírali pokuty za prodej tabákovávých výrobků mladistvím. Nesouhlasím s prodejem cigaret mladistvím, ale nedopustila se tímto MP zneužití pravomoci, případně dalších trestných činů? MPuž má v pravomoci i předstíraný převod( bez souhlasu?)? A ona k tomu může použít dívku ve věku 14 let?????Bez povolení soudu smí dokumentovat jednání osob (dívka a prodejce) a pak to použít jako důkaz proti prodejci???? Nebo reportáž na TV NOVA a vyjádření strážníků neodpovída skutečnosti?
Děkuji za odpověď.

glock69
Člen
# Zasláno: 4 Říj 2008 20:52
Odpovědět 


http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=02.10.2008&238m= p&238p=ODPOLEDNITN&238v=146222

miluna
Člen
# Zasláno: 14 Říj 2008 12:11
Odpovědět 


ajeje http://www.novinky.cz/clanek/151875-straznik-bez-r idicskeho-prukazu-jezdil-sluzebnim-autem.html

káže vodu pije víno?

antimp
Člen
# Zasláno: 14 Říj 2008 13:26
Odpovědět 


U obecních zřízenců a jejich neexistence nějaké kontroly se člověk nemůže ničemu divit. Co si pak na takovém nízkointeligentovi vezmeš, když dá tady na rady některých chytrolínů a začně tě pomalovaným autem vytlačovat ze silnice? Zjevně hošan půjde dělat ke komunálním službám, protože ztratí spolehlivost a starosta by zasloužil jako obvykle nakopat do pr..le, protože takovéhleho lempla a bezmozka nemá co obhajovat.

Citizen X
Člen
# Zasláno: 14 Říj 2008 16:23 - Změnil/a: Citizen X
Odpovědět 


Chtěl jsem sem ten odkaz hodit. Asi se shodneme, že takový člověk nemá u policie co dělat.

antimp
Člen
# Zasláno: 14 Říj 2008 16:27
Odpovědět 


Toto není policie, ale obecní strážníci, což je dost podstatný rozdíl.

~CENSORED~

alik
Člen
# Zasláno: 14 Říj 2008 18:45
Odpovědět 


Bohužel se pepku zase pleteš, je to policie, a má spoustu oprávnění ze zákona a stále přibývají další. Jestli je to dobře nebo špatně je věc názoru, ale měl by ses s tím konečně smířit.
A pořád ještě čekám, kdy a kde se se mnou sejdeš, o což jsem Tě tu požádal!

cz42
Člen
# Zasláno: 14 Říj 2008 19:53
Odpovědět 


Nojo, strážník v práci nepřiznal soukromý průser a teď si ho hezky zvětšil. Zajímavější je spíš pan starosta, jak hezky přepnul z autority úředního orgánu na obranu výkonného strážníka v duchu zdejších doporučení (presumpce neviny, podpis v knize jízd ještě neznamená, že řídil...) :-)

e policeman
Člen
# Zasláno: 14 Říj 2008 19:53
Odpovědět 


Citizen X
Dotyčný pan "kolega" udělal pěknou botu a bude za to,doufám,pykat

qqq
Člen
# Zasláno: 15 Říj 2008 15:22 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


Admine, nahlašuji Vám příspěvek odporující desateru - celkem rád bych, aby byl cenzurován -autor je "antimp" o pár řádek výše... Děkuji.


Ohledně toho strážníka. Plně souhlasím i za dalšími diskutujícími, že takový člověk nemá co u městské policie dělat. Nesouhlasím ovšem s paušalizováním ojedinělého případu, tak jak se to snaží dělat diskutující antimp alias pepek...


Malá poznámka. Víte, že u policie slouží shruba 40% lidí, kteří nejsou držiteli zbrojního púrůkazu a přitom slouží se zbraní... a největší "sranda" je, když při pátračkách vyfasují samopal nebo útočnou pušku.
... a nikoho to tady netrápí, že.... antimp

antimp
Člen
# Zasláno: 15 Říj 2008 18:08
Odpovědět 


Tak odejdi od policajtů a jdi dělat něco pořádného a smysluplného, když máš takovéto komentáře k fungování svého zaměstnavatele.
btw. Zjisti si obsah z.č. 119/2002Sb. a pak se vyjadřuj. Bonzáctví je tvá silná stránka, viď?

~CENSORED~

alik
Člen
# Zasláno: 16 Říj 2008 10:42
Odpovědět 


Pepku- antimpe, znovu se snížím k tomu, že tě prosím: Mohl bys mně odpovědět na můj předchozí dotaz na Tebe? Nebo odpovídáš jen na dotazy, které Ti vyhovují??

emergency
Člen
# Zasláno: 16 Říj 2008 16:35
Odpovědět 


To qqq: pokud se nepletu, tak ke službě u MP není zapotřebí být držitelem zbrojního průkazu. Ten by byl potřeba, pokud by daný strážník chtěl sloužit se svojí legálně drženou zbraní. potom by musel mít zbrojní průkaz skupiny D, tj. pro služební účely. Pokud ve službě používá zbraň, která je majetkem MP, stačí mu pouze proškolení v rámci nástupního kurzu a pravidelných doškolování. Pokud se pletu, tak budu rád, když tyto informace někdo zákona znalejší než já uvede na pravou míru.

alik
Člen
# Zasláno: 16 Říj 2008 22:39
Odpovědět 


Pleteš se, strážník musí mít patřičný zbrojní průkaz a ve službě musí používat zbraň, která je majetkem města, kde strážník slouží.

antimp
Člen
# Zasláno: 16 Říj 2008 23:03
Odpovědět 


Milý alíku, odcituj tu ustanovení platného právního předpisu, kde se to tvoje objevuje. A hodně se snaž, ať najdeš to, co neexistuje.

~CENSORED~

alik
Člen
# Zasláno: 17 Říj 2008 11:01
Odpovědět 


Nemám zapotřebí nic hledat a studovat, tak to chodí v našem městě a tohle citoval starosta obce. Netvrdím, že má naprostou pravdu, ale u nás prostě strážníci slouží s pistolema, které jsou majetkem města a strážník má platný zbrojní průkaz k výkonu zaměstnání a ochraně zdraví, života a majetku osob ( nevím které dvě skupiny to teď jsou, dříve to bylo E a G).
Pepku, tak co, opravdu jsi tak zbabělý, že mně neumíš odpovědět kdy a kde se sejdem??

qqq
Člen
# Zasláno: 17 Říj 2008 16:04 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


antimp Již nefetujte člověče, protože Vám to pořádně leze na mozek. Další příkladyVaší neznalosti právních předpisů.
Pokud byste byl Vy seznámen s obsahem zákona o zbraních a střelivu, tak jistě znáte ust. § 1 odst. 1 písm. a) zákona o zbraních a střelivu, kde je mj. psáno, že tento zákon se nevztahuje na zbraně, střelivo, které jsou nabývány a drženy ve výzbroji ozbrojených bezpečnostních sborů. Pokud je mi známo, tak Policie ČR je ozbrojeným bezpečnostním sborem. Z logiky věci tedy vyplývá, že na mojí informaci není nic bonzáckého, protože používání zbraní policisty, ačkoliv nejsou držiteli zbrojního průkazu, není absolutně nezákonné.
Jen jsem chtěl poukázat na fakt, že u Policie ČR dají člověku pistoli po švindlkurzu co je v prvním měsíci nástupáku a potom si vesele policista běhá se zbraní mezi lidmi. Kurz pro policisty se s kurzem k získání zbrojního průkazu rozhodně nedá srovnat :-/

Současně za kolegu alik odcituji, kde je toto ustanoveno - § 20 odst. 3 zákona o obecní policii "Služební zbraní podle tohoto zákona se rozumí krátká střelná zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštního zákona 7) obec.". Další tristní Vaše neznalost právních předpisů, když už napadáte ostatní.

emergency skoukněte prosím zákon o zbraních a střelivu.
Dvě malé připomínky:
Strážník je povinen být držitelem příslušného zbrojního průkazu, když chce sloužit se služební zbraní.
Strážník nemůže použít jako služební zbraň svojí vlastní. Některé obce s malým počtem strážníků toto řeší tak, že strážník odprodá svojí zbraň obci s ustanovením o nutném a přednostním odkupu v případě ukončení pracovního poměru. Obec následně ve vnitřních předpisech a záznamen do knihy výdej zbraní uvede, že tuto zbraň může držet a nosit i mimo pracovní dobu na "osobní ochranu". Nic složitého.

straznikMP
Člen
# Zasláno: 17 Říj 2008 17:50
Odpovědět 


qqq : souhlasím s vámi. Až na to, že svoji osobní zbraň si dle mého názoru mohu nosit i ve službě, ale s tím rozdílem, že skrytě...Proč by ovšem někdo tahal dvě zbraně?...Možná pepek,to je asi nejvetší posera z nás všech....

antimp
Člen
# Zasláno: 17 Říj 2008 18:03
Odpovědět 


Milý jednoduchý západočeský ACABe, odcituj zde ustanovení obecně závazných právních předpisů, které stanoví, že obecní zřízenec musí šlapat chodník se zbraní. Snaž se a neztrapňuj se ještě víc. Jestli ti to ještě při tvé jednoduchosti nedošlo, tak i pro slaboduché dodávám, že reaguji na slovo "musí" v příspěvku psíka alíka.

qqq
Člen
# Zasláno: 17 Říj 2008 19:10
Odpovědět 


antimp Nechci nic rejpat, ale pod nickem "pepek", který jste užíval dříve jste prohlašoval, že MP ne, protože všechno má dělat PČR. Nyní nadáváte i na policisty.
Kdo chcete, aby tady dělal naší práci? Jednotky lidových milicí nebo třeba allahovy sebevražedné gardy? A prosím nepoužívejte zkratky kterým nerozumíte. ACAB mě rozhodně nerozhodí, naopak plně se s ní ztotožňuji k dementům jako jste Vy a další náckové a áčkaři, kteří tuto zkratku velmi rádi používají, ačkoliv neznají její původní význam - Always Carry A Bible :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))

Už jste s tím nadávání velmi trapný.

btw. Naučte se prosím pořadně číst česky, a zejména si prosím zopakujte prosím větu hlavní a větu vedlejší včetně vět vložených, protože v příspěvcích ´alík´ je to tady jasně napsáno. Sice trochu kostrbatě, bez slušného českého pravopisu, ovšem napsal to významově zcela jednoznačně. Pokud Vy tento příspěvek chápete jinak, tak je to opět Váš problém a obraťte se prosím na Vaší učitelku v 3.-7. třídě ZŠ, aby Vám nafackovala a opravila známku z jazyka Českého na 5.

To slovíčko "musí" vychází, podle místních podmínek, zcela jasně například ze zákoníku práce - povinnosti zaměstnance. Bye.

straznikMP O tom jsme se nikdy nepřel. Znám samozřejmě výkladové niance k příslušným předpisům. Jen drobnost, podle zavedené právní praxe (bohužel) svojí soukromou zbraň můžete použít jen podle § 13 a 14 TZ. Žádný soud toto dosud neřešil, ale vezmu-li zákon o PČR, tak tam může policista použít i svojí zbraň, tedy dle mého (osobního) názoru, by to mělo být shodně.

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 32 . 33 . >>
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je čtyři děleno dva?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás online community software miniBB™ © 2001-2021, Strážníci