miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / OFFTOPIC / Kontrola dokladů
Autor Zpráva
Hugo
# Zasláno: 26 Čen 2007 19:55
Odpovědět 


Kontrola dokladů (použity texty z tohoto webu!!)

Jaké doklady má právo MP kontrolovat?

Strážník městské (obecní) policie může po řidiči motorového vozidla požadovat pouze tyto tři doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz a osvědčení o registraci (dříve OTP). Jiné doklady (jako například doklad o pojištění vozidla, doklad o zdravotní způsobilosti, apod.) není z hlediska zákona oprávněn požadovat.

Paragraf 6, odst. 8 a 9 zákona č.361/2000 Sb. ve znění novely 411/2005 Sb.:

(8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu,
d) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu,
e) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.

(9) Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavce 8 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odst. 8 písm. a) a b).

A co takhle:
Zák. 553/1991
§ 11

Oprávnění požadovat vysvětlení

(1) Strážník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného správního deliktu, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení nebo předložila potřebné doklady.

(2) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět.

Bez dalších komentářů

Admin
Administrátor
# Zasláno: 26 Čen 2007 20:10
Odpovědět 


Hugo: můžete čtenářům sdělit, co jste tím chtěl říci?

Petr PP
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 02:34
Odpovědět 


Hugo tím chtěl podle mého říci, že přes institut podání vysvětlení podle § 11 zákona o OP se strážník může "dopídit" i ka dalším dokladům, než je pouze ta totožnost (= občanka), ŘP a ORV/OTP.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 27 Čen 2007 09:31
Odpovědět 


Petr PP: opravdu, a k jakým a hlavně na základě čeho?

qqq
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 11:37
Odpovědět 


Pokud bude mít důvodné podezření ze spáchání nějakého přestupku a jeho pachatele nebo jiného správního deliktujakož i ke zjištění skutečného stavu věci a současně tento doklad může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného správního deliktu tak proč by nemohl tyto doklady požadovat???

Citizen X
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 11:55
Odpovědět 


Protože si to Admin nepřeje :-)

Citizen X
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 11:57
Odpovědět 


Tohle je opravdu divnej web. Admin si dělá co chce nebo nestíhá... proč mám pod nickem obrázek hodinek? Já si je tam nedával.

pepek
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 12:08
Odpovědět 


to qqq: Vážený teoretiku a školiteli obecních zaměstnanců, tak vám opět opakuji - zkuste si aplikovat kolizní pravidla na výše popisovanou situaci a musíte i vy uznat, že z.č. 361/2000Sb. zde vystupuje v roli zákonu speciálního a novějšího, takže obecní zaměstnanec při kontrole řidiče mot. voz. dostane ke kontrole jen doklady stanovené a víc ani ťuk. Může se vztekat, může plakat jak malé děcko, může poskakovat 2m vysoko, ale nic mu to nepomůže. Pokud bude chtít jiné doklady po spolujezdci, tak ano, ale po řidiči motorového vozidla NE.
Zkuste místo svých fabulací školit obecní zaměstnance realitě, ať si zbytečně nenaběhnou, když už se jich tak zastáváte.
btw. Opravdu nejsem zvědavý na vaše celostránkové teoretizování, které stejně nakonec jako vždy odbočí od daného tématu a nikomu nic neřekne.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 27 Čen 2007 13:33
Odpovědět 


Citizen X: ne, protože na ně prostě nemá nárok.

qqq
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 17:23
Odpovědět 


pepek
Vy jste opravdu blázen, protože neustále omýlat něco o čem jsem Vám napsal, že tomu tak není, je opravdu zralé na Vaši návštěvu u odborného psychiatrického pracoviště s podezřením na paranoiu.

Navíc být Vámi, tak bych si v tomto případě, s ohledem právě na Vámi ne zcela pochopená kolisní pravidla, nebyl nadřazeností zákona 361/2000 Sb. nad zákonem 553/1991 Sb. vůbec jist. Že jste nepochopil meritum věci ohledně kolisních pravidel, je napohled zřejmé Vaším "výrokem" zde vystupuje v roli zákonu speciálního a novějšího, protože kolisní pravidlo Lex posterior derogat priori se rozhodně nepraktikuje na různé právní předpisy, které upravují různé věci... Takže se prosím doučte základy teorie práva na úrovni písemného testu na střední škole s právnickým zaměřením.

btw. v tom případě by z Vaší logiky věci nemohla fungovat Policie ČR, ale místo ní by nastoupila obecní poicie, protože tento zákon je mladšího data, než zákon o Policii ČR...

a prosím už nepoužívejte slova, kterým nerozumíte. Děkuji.

pepek
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 17:48
Odpovědět 


to qqq: Pozdravujte na vašem institutu a zamyslete se nad sebou - vaše teoretické závěry jsou trochu mimo. Nejenom názor vašeho institutu může být postaven na správném základě. Zde jde o speciální ustanovení zákona, ne o celý zákon.
btw. Opět jste nic nepředvedl a snažil se jako obvykle odvést pozornost stranou.

qqq
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 18:18 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


pepek
1) Můj strach o Vaši osobu ohledně závažného psychického onemocnění nadále trvá pane.

2) Názory nechť rozhodne soud a teoretičtí vykladači práva, což se zrovna nebojím, že by dali zapravdu Vám.

3) Že nechápete myšlenkové pochody jiných a neustále omýláte svoji, to jsem si zde již stačil povšimnout

4) znovu Vám s ohledem na Vaše tvrzení opakuji, že § 6, odst. 8 a 9 zákona č.361/2000 Sb., v platném znění, rozhodně není v postavení ´lex specialis´ k § 11 zákona 553/1991 Sb., v platném znění, protože jste absolutně nepochopil meritum věci o kterou v konkrétním případě jde. Pokusím se osvětlit Vaše právní nevědomí:
Strážník je oprávněn požadovat dle § 6, odst. 8 a 9 zákona č.361/2000 Sb. v platném znění tam svolené doklady a dokumenty, ovšem pokud následně zjistí odůvodněné pochybnosti, které vedou k domněnce, že by "jest něco v nepořádku", potom může v souladu s ust. § 11 zákona 553/1991 Sb., v platném znění požadovat potřebné doklady, pokud toto může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného správního deliktu, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci.
Tyto dvě věci si zásdně neodporují, a naopak potvrzují pravidlo zákona speciálního, kterým je v tomto případě ovšem § 11 zákona 553/1991 Sb., protože zde řeší situaci, která jde nad rámec § 6..... zákona 361/2000 Sb. a je výkladově širší, přičemž jej lze běžně v praxi uplatnit i mimo kolizi těchto předpisů - což pravděpodobně opět ovšem nepochopíte a budete se zde ohánět, že "odvádím pozornost stranou". Moje pozornost je stále v tomto případě u merita věci, což Vy ovšem nepochopíte, nebo nechcete chápat, protože kolizní pravidla se dovozují výkladem předpisů, což Vy zcela jistě neovládáte.

Klsický případ: zastavení osoby nutně u sebe mající doklad o zdravotní způsobilosti ohledně přestupku. Při projednávání přestupku osoba uvede "ježiši, panáčku jsem zdráv jako řípa, já nebyl u doktora už několik let" - a hle je zde důvodné podezření, že osoba páchá přestupek, protože nemá doklad o zdravotní způsobilosti" a proto strážník má důvod postupovat dle § 11 zákona 553/1991 Sb.

Nic těžkého, že...

pepek
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 20:20
Odpovědět 


...a všechno bude ukončeno tím, že dotyčný řidič na obecního zaměstnance udělá Tupolánkovo gesto, čímž mu naznačí, že je inteligence pronikavé a může se klidně stát jedničkou v obecní crew a nic mu nepředloží. Obecní jinošík či děva se může rozčilovat, ale jediné co zmůže je, že se možná pokusí o tomto sepsat oznámení, kde musí své počínání patřičně odůvodnit. Pokud mu to jeho pronikavá inteligence dovolí, tak zplodí určité literární dílo o jehož kvalitě si dovoluji úspěšně pochybovat (a to na základě reportáže o obecních zaměstnancích jednoho severočeského města, kteří psali diktát a nějak se jim nedařilo). Pak už může nastat jen čekací kolečko pro projednání před správním orgánem a tam již existuje podstatně více možností, které snad nemusím teoretickému znalci vysvětlovat.

Nic složitého, že.....

btw. Na institutu toto vysvětlujte pořádně a zaveďte kurzy psané češtiny - pro mnohé frekventanty to bude velmi prospěšné.

Anonymní
# Zasláno: 27 Čen 2007 20:35
Odpovědět 


Pepku, teď jsi se odhalil sám. Ty fakt nejsi schopen konstruktivní diskuze a jsi fakticky zralej na Chocholouška!!!

Petr PP
Člen
# Zasláno: 28 Čen 2007 17:57
Odpovědět 


V zákoně o provozu na PK je v § 67/4 praví, že přepravovaná osoba je povina se na výzvu policisty nebo strážníka prokázat oprávněním k užívání O1 (stručně řečeno). V zákoně je ta chyba, že tuto možnost nepřiznává policistům ani strážníkům vůči řidiči, tedy kdyby invalidní osoba v autě byl sám řidič. Nicméně policisté ani strážníci moc neřvou a samozřejmě běžně kontrolují i oprávněnost k O1 i u řidičů. Používají k tomu právě paragrafy k podání vysvětlení potažmo k předložení potřebných dokladů ze zákonů o PČR resp. OP. I z této běžné praxe, kterou ještě snad nikde nikdy nenapadnul, je vidět, že ve výše uvedeném sporu má jednoznačně pravdu qqq. Alespoň takový je můj názor. Kdyby platil názor pepka, policisté ani strážníci by se k oprávněnosti O1 u řidiče nikdy nemohli dostat, protože podle pepka spec. zákon by to neumožňoval.

Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je dva mínus dva?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás web forum software miniBB™ © 2001-2022, Strážníci