miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / OFFTOPIC / Zajímavá statistika
. 1 . 2 . >>
Autor Zpráva
Citizen X
Člen
# Zasláno: 10 Úno 2009 18:53
Odpovědět 


Dostala se mi do ruky zajímavá statistika týkající se MP z celé ČR za rok 2008. Statistické údaje vyplnilo 79% obecních policií, ovšem z personálního hlediska se týká 97% strážníků z celé ČR.
Myslím, že je jasně vidět, že MP tu není jenom na botičky a "psí exkrementy", jak se tu snaží prezentovat někteří jedinci.


Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených PČR 14329
Počet případů použití služební zbraně strážníky 37
Počet útoků na strážníky 649
Zadrženo hledaných osob 3 649
Nalezeno vozidel v pátrání 971
Předvedeno osob dle § 11 odst. 8) 2 251
Předvedeno osob dle § 13 odst. 3) 10 909
Odchyceno zvířat 26 357
Provedené odtahy 61 450
Průměrný věk (strážníka a čekatele) 36,9
Počet strážníků a čekatelů bez maturity 1 831
Počet strážníků a čekatelů s maturitou 5 269
Počet strážníků a čekatelů s VS 540

e policeman
Člen
# Zasláno: 10 Úno 2009 21:32
Odpovědět 


Citizen X
Samozřejmě, že to s MP není tak zlé, jak někteří prezentují.Jen neradi přiznávají, že kvalita strážníků roste.Nejsou to kroky "mílové" , ale přeci jen kroky.Rozumný a všímavý člověk na to nepotřebuje ani statistiku.Jen tak dále !

miluna
Člen
# Zasláno: 11 Úno 2009 14:12
Odpovědět 


hehe statistika, to je něco co lze přizpůsobit čemukoliv. Já vidím jen nějakou tabulku s nic neříkajícími čísly.

volkswagen
Člen
# Zasláno: 11 Úno 2009 14:46
Odpovědět 


Takže na jedno odtažené auto připadá:

0,233 oznámení
0,059 zadržené osoby
0,015 nalazených vozidel
0,036 předvedených osob
0,177 dtto
0,45 odchycených zvířat

Zajímavé, je vidět, že špatné parkování je největším problémem . Například mě jen 4x vykradli auto, 2x chatu ale odtáhnout někoho nechávám tak 3x do týdne, přeci jenom, kam bychom přišli :-)

Ještě by mě zajímal počet nasazených botiček a rozeslaných pokut za rychlost :-)

e policeman
Člen
# Zasláno: 11 Úno 2009 14:49
Odpovědět 


miluna
volkswagen
Nevím jak jinde.U nás se vozidla neodtahují vůbec.A botičku jsem nenasazoval ani nepamatuji.Co Vy na to?

"Takže na jedno odtažené auto připadá:

0,233 oznámení
0,059 zadržené osoby
0,015 nalazených vozidel
0,036 předvedených osob
0,177 dtto
0,45 odchycených zvířat"
To je také jen jakási tabulka.....
Hezký den

volkswagen
Člen
# Zasláno: 11 Úno 2009 22:29
Odpovědět 


e policeman:
Jste tatar? Copak jsem tu statistiku uvedl já?

Btw - co ta rychlost?

e policeman
Člen
# Zasláno: 12 Úno 2009 06:47
Odpovědět 


volkswagen
Přepočet oné statistiky jste provedl Vy,ne?Takže jestli jsem tatar, vy jste Donský kozák :-)
nic ve zlém

e policeman
Člen
# Zasláno: 12 Úno 2009 06:51
Odpovědět 


Zajímavý je poměr maturantů / nematurantů.A postupně se bude měnit i poměr maturita / VŠ
:-) to je dobře

tix0575
Člen
# Zasláno: 12 Úno 2009 08:55
Odpovědět 


statistiky jsou jen přesné sčítání nepřesných čísel! Velice dobře to funguje u PČR, kde ještě kromě výslednosti z přímého výkonu mají další tabulky s objasněností atd, což jsou schopni porovnávat s minulým obdobím...ročně, čtvrtletně, měsíčně viz nehodovost, alkohol, tč. Přitom např v minulosti škrtem pera sníšili trestnou činnost o 1/3 např tím, že se zvýšla hranice mezi př a tč z 2 000 na 5 000 Kč.
Pokud v jednom roce dosáhnu X tč a v dalším X-25%, tak se na to mohu dívat z dvou stran
1) jsem dobrý, prevencí jsem dosáhl snížení tr. činnosti, pochytal jsem více pachatelů a nemá kdo krást
2) nestojím za nic, protože mám o 30% míň lidí na práci a občan zjistil, že nemá cenu něco hlásit, protože s tím nejsem schopný něco udělat a pro něho je to jen další ztráta času

a kde je tedy pravda? Bez detailnějších znalostí podmínek pro výkon nemůžu soudit.

Citizen X
Člen
# Zasláno: 12 Úno 2009 12:33
Odpovědět 


Mě osobně zaujala hlavně ta čísla o napadení strážníků - 649 - to je opravdu hodně, ale když se někdo po nocích tahá s ožralama, rváčema a zlodějíčkama, tak to asi možný je. Použití služební zbraně - 37 - to asi bude včetně hrozby, jinak by toho byly plný noviny.
Přes tři tisíce zadržených hledaných osob, to je taky slušný, stejně jako více než 900 nalezených vozidel v pátrání.

VW:Zajímavé, je vidět, že špatné parkování je největším problémem . Například mě jen 4x vykradli auto, 2x chatu ale odtáhnout někoho nechávám tak 3x do týdne, přeci jenom, kam bychom přišli :-)

Ano, parkování je problém. Bydlíme v historických městech, parkovišť je málo a aut čím dál víc. A že ti opakovaně vykradli auto a chatu? Hlavním garantem ochrany tvého majetku jsi ty sám, pak Policie ČR a pak teprve MP. To podle mě pláčeš na trošku špatným hrobečku.

volkswagen
Člen
# Zasláno: 12 Úno 2009 12:44
Odpovědět 


CitizenX
Skvělé, krásně jste tu popsal princip fungování MP - když ti auto vykradou, je to tvůj problém, chraň se špatně zaparkovat - to je panečku sousto pro ochránce vdov a sirotků :-)

Něco tak ubohého jsem dlouho nečetl.

epoliceman - jenom komentuju něco, co už tu bylo a jednoznačně to ukazuje, k čemu těch 97% strážníků slouží....

usama
Člen
# Zasláno: 12 Úno 2009 19:51 - Změnil/a: usama
Odpovědět 


volkswagen
Já se přidám, že pokud je tady něco ubohého, tak to je neznalost zákonů občany této země. Ve svém příspěvku jsi naprosto přesně trefil hřebíček na hlavičku "když ti auto vykradou, je to tvůj problém, chraň se špatně zaparkovat "

Jen tak namátkou z občanského zákoníku

§ 415 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí...

§ 417 Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení...

§ 420 Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

Tedy tvoje povinnost je taková, že jsi povinnen si počínat tak, aby ti to auto nevykradli (§ 415) a pokud ti jej již vykradli, tedy se jedná z tvojí strany o porušenní povinnosti stanovené občanským zákoníkem, a odpovídáš za tuto škodu (§420) tak máš za povinnost si vozidlo zabezpečit tak, aby ti jej znovu nevykradli (§417)... pokud ti jej vykradou, tak opět se jedná o porušení zákona - ze strany zloděje TZ a ze strany tvojí OZ... opět § 420.
Nikde nevidím porušení zákona ze strany polici notabene městské policie.

Neznalost zákona samozřejmě neomlouvá.

Pěkně jsi si naběhl :-))

a stížnosti prosím směruj na www.psp.cz, že vydávají takové zákony :-)))))))

volkswagen
Člen
# Zasláno: 12 Úno 2009 21:17 - Změnil/a: volkswagen
Odpovědět 


Usama - jak se jmenujou ty prášky, co berete?

tix0575
Člen
# Zasláno: 12 Úno 2009 21:42
Odpovědět 


VW: Úkoly MP podle zákona: § 2

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:
a)přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
c) přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních
předpisů a činí opatření k nápravě.

Úkoly PČR: § 2 Úkoly policie

(1) Policie plní tyto úkoly:
a) chrání bezpečnost osob a majetku;
b) spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení;
c) vede boj proti terorismu;
d) odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele;
e) koná vyšetřování o trestných činech;
f) zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu;
g) zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod;
h) zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, pokud zákon nestanoví jinak, prezidenta republiky, Ústavního soudu, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra; rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je Česká republika vázána;
i) dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení;
j) odhaluje přestupky;
k) projednává přestupky, pokud tak stanoví zvláštní zákon; 2)
l) vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů;
m) vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné k identifikaci hledaných osob;
n) na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody;
o) zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání,
p) zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určí vláda České republiky, a podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě podle zvláštního zákona, 2a)
q) kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu. 4a)

Sám jistě jsi pochopil rozdíl mezi těmi úkoly. Nicméně ani jedna policie není od toho, aby všem lidem ochránila jejich majetky, protože to není v jejich silách, natož aby na to měli prostředky. Samozřejmě, že ochrana majetku je jedním z úkolů, ale není jediným. A když vezmeš v úvahu kolik se spáchá např majetkových přestupků a přestupků v dopravě, tak musíš zjistit, že je to daleko víc těch dopravních. Většina lidí taky nejsou zloději, kdežto spousta poctivých lidí jsou řidiči a ti někdy udělají chybu i když třeba nevědomky. Navíc u dopravních př je to dost jednoznačné, protože zákon je jasně specifikuje, dají se jednoduše dokumentovat a i vyřizovat.
Srovnávat nesrovnatelné mi přijde zavádějící...

volkswagen
Člen
# Zasláno: 12 Úno 2009 21:46
Odpovědět 


Pánové budete tu ještě dlouho tapetovat? Opravdu jste nic nepochopili?

miluna
Člen
# Zasláno: 12 Úno 2009 22:33
Odpovědět 


pan hodinky sem bouchnul nějaká numera, MP fans se začnou bít v prsa a rozumný člověk se diví proč? Copak tak dobrého udělali? Inu nic, botku občas nasadí to ju ale když plechovka zmizela celá, neviděli neslyšeli, když mi další nabourali -záznam z kamery? Zapoměňte to není pro vás. Tudíž pro mne, přínos žádný, jen ukusují z krajíce.

e policeman
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 09:56
Odpovědět 


miluna
.."botku občas nasadí to ju ale když plechovka zmizela celá, neviděli neslyšeli, když mi další nabourali -záznam z kamery? Zapoměňte to není pro vás..."
A máte na mysli KTEROU městskou policii?Nějaké konkrétní město?Můžete nějak doložit?Pokud paušalizujete, tak se mýlíte.
volkswagen
Nic proti Vám nemám, ale taky občas ujedete a napíšete blbůstku.Samozřejmě pokud mám podezření, že někdo tipuje auta tak udělám vše pro to, aby k vykradení / ukradení nedošlo.To ostatně má udělat každý, ne?Pokud někdo požádá o prohlídnutí záznamu z MKDS v době od-do kvůli ukradení auta - není problém.Ovšem nikdo nemůže čekat, že když je někde vykradeno auto bude kamera zrovna během těch 2min. natočena právě tímto směrem.
Přestávám se bít v prsa, aby to někomu nevadilo :-)
Hezký den

miluna
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 12:31
Odpovědět 


mám na mysli TU NAŠI, tu ve městě kde bydlím, tu kterou mám na očích a která vytváří svými skutky a chováním můj dojem o pokřivenosti a zbytečnosti takové instituce. Když jsem nedávno sundával botku a odhazoval v dál, okolojdoucí nezůčastněný chodec prohlásil: To je zajímavý že to zase dali jen vám, to jste udělal moc dobře, no to jsou svi.. ať už jdou do prd.. takhle buzerovat lidi. Cigoši co kradou je nezajímaj ale tady to jo. Ani nevíte jakou jsem měl radost, že nejsem sám kdo si to myslí :-)

volkswagen
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 15:47
Odpovědět 


epoliceman: Ale vždyť já proti Vám taky nic moc nemám. To je v poho. Nicméně jsem šťoural a když už někdo vylepí statistiku, snažím se jí číst celou. A jestliže tedy ze VŠECH prezentovaných úkonů tvoří 58 procent JEDEN JEDINÝ pak z toho jednoznačně plyne toto:

MP prostě ráda odtahuje. Dělá to proto, že je to pohodlné - viz komentář pana tix0575 - cituji Většina lidí taky nejsou zloději, kdežto spousta poctivých lidí jsou řidiči a ti někdy udělají chybu i když třeba nevědomky. Navíc u dopravních př je to dost jednoznačné, protože zákon je jasně specifikuje, dají se jednoduše dokumentovat a i vyřizovat.

Prostě špatné parkování je SNADNÉ A POHODLNÉ na vyřešení. Není třeba se někde plahočit po nocích, neřkuli v duchu nejlepších tradic policejního aspiranta Hlaváčka stíhat během. To je právě to smutné.

Hodně se tu mluvilo o pravomocích - je třeba rozšířit, upevnit, tvrdá ruka atd... ale ze statistiky, která je k dispozici vyplývá jediné - strážníci nejvíc odtahují. A k tomu by mě zajímalo, jaká je skutečná časová náročnost vyřízení odtahu - od okamžiku zjištění přestupku až po jeho konečné vyřešení ve vztahu k ostatním činnostem, možná bychom se dostali do ještě zajímavějších čísel porovnáním člověkohodin věnovaných odtahům oproti jiným činnostem.

Nakonec - jestliže opravdu postupujete, jak píšete, pak jste opravdu člověk na svém místě a pranic se Vás to netýká. Nicméně mám pocit (ne z Vás) že zde nachází naplnění přísloví o potrefené huse, která nejvíc kejhá :-)

Hezký víkend.

e policeman
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 16:29
Odpovědět 


miluna
Já Vám neberu Váš názor, to rozhodně ne.A Vaše špatné zkušenosti?Těžko vyvracet.A taky proč?Nebudu dělat arbitra lidem, o kterých nic nevím.Jen mne to může mrzet, že kazí pověst těch "dobrých" policajtů.Je to škoda.
A k té botě.... Myslím, že se problém má vždy více než jedno řešení.Vy jste vybral to, dle mého, ne zrovna správné.Ale to je Vaše věc, možná i riziko.
Hezký den

e policeman
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 16:35
Odpovědět 


volkswagen
Týká se mne to, protože jaksi funguji ve stejném oboru.Ale už jsem si zvykl "kopat" jen za svůj tým.A to je MP, kde sloužím a ne MP obecně.To bych se asi zbláznil :-)
I já vím, že jsou mnohdy velké rozdíly mezi MP, a to i ve stejném okrese.Bohužel.Snad se to časem zlepší?!Anebo nás, pro někoho "KONEČNĚ" zruší.... Kdo ví.Myslím si však, že to nehrozí.
Taky Vám pohodový víkend

Citizen X
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 18:55
Odpovědět 


pan hodinky sem bouchnul nějaká numera, MP fans se začnou bít v prsa a rozumný člověk se diví proč? Copak tak dobrého udělali? Inu nic, botku občas nasadí to ju ale když plechovka zmizela celá, neviděli neslyšeli, když mi další nabourali -záznam z kamery? Zapoměňte to není pro vás. Tudíž pro mne, přínos žádný, jen ukusují z krajíce.

Ty pitomý hodinky mi do avataru napral asi admin jako kontextovou reklamu. Já nosím sportovní Casia :-) Citizen X je prostě občan x, nic víc. To jen na vysvětlenou.
Ta statistika se dá samozřejmě pojmout různě, ale jakou statistiku by proboha měli např. kolegové z obvodních oddělení a od dopravky? Ta by přece taky odpovídala náplni jejich práce. MP není žádná zásahovka ani SKPV, a právě proto hodnotím ty nalezený auta či zadržený osoby v pátrání výrazně pozitivně. A že většinu přestupků tvoří parkování a odtahy? Jasně, když je tím města úkolují. A jestliže si tady VW pořád naříká, jak jenom jeho jediného místní MP šikanuje, tak už mi s prominutím vycházejí jen dvě možnosti: 1. VW lže, aby MP cíleněn pošpinil, 2. VW je skutečně obětí určité šikany, ale je naprosto neschopný s tím něco udělat. To tě VW vážně nechci urážet, ale už mi to připadá přehnaný.

straznikMP
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 19:13 - Změnil/a: straznikMP
Odpovědět 


volkswagen : Napiš které oddělení PČR vlastní botičky a které má nasmlouvaný s nějakou firmou odtah.... Děkuji.... U nás to funguje tak, že když PČR potřebuje něco odtáhnout, nebo zablokovat volá MP a oni jsou ty nej, protože nic neobuli a nic neotáhli.... Pravomoce v tomto máme obě složky naprosto stejné !!!!

e policeman
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 20:06
Odpovědět 


straznikMP
Je běžnou praxí, že OO PČR nevlastní botky.A popkud ano, předpokládám, že většina kolegů je nikdy nepoužila.Ano, volají nás, MP.Mně to nevadí.Musím však podotknout, že u nás se běžně botka nepoužívá.Naposledy to bylo, tuším někdy v září, kdy PČR požádala o umístění na vozidlo, ale v souvislosti s trestným činem, nikoli pro špatné parkování.
Nevím jak kde, my s kolegy od PČR vycházíme velmi dobře a jsme tak říkajíc na stejné lodi.Uvidíme do budoucna.Dost starých psů odešlo a postupně je nahrazují mladí vlčáci......
Citizen X
Také si myslím, že WV by měl něco udělat, pokud si je jistý šikanou.Proč tak neučinil ví jen on sám.Třeba má dobré důvody, kdo ví... ?

volkswagen
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 20:52
Odpovědět 


straznikMP - myslím, že my dva už jsme se dohodli, že na sebe reagovat nebudeme, že? Tak to, prosím, ctěte.

CitizenX - napsal jsem něco o SVÝCH problémech s MP? Něco o šikaně MP? Kdy, proboha???

usama
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 23:42
Odpovědět 


volkswagen
Usama - jak se jmenujou ty prášky, co berete?
Právnická fakulta Masarykovy University.
btw. Co jako chceš namítat proti ustanovením občanského zákoníku??? Já si ho nevymyslel a ani jej nevykládám. Mimochodem, obdobná stanoviska jsem nalezl i dále na internetu (např. zde http://www.blisty.cz/art/18732.html). ten člověk tam má naprosto brutální argumentaci, který je JIŽ 5 let stará, a stále platná. Naprosto tam rozebral jednoho takového jako jste tady Vy. Dobré vysvětlení povinností dle občanského zákoníku má i zde http://www.blisty.cz/art/23669.html.

miluna
MP fans se začnou bít v prsa a rozumný člověk se diví proč?
Třeba protože ty a další antimp se mnohé měsíce zde bili v prsa, že strážníci mají jenom učňák, a tak podobně. Najednou se skutečnosti mají trochu jinak, že.......:-)

straznikMP
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 23:50
Odpovědět 


volkswagen : jsem rád, že na to nemáš co odepsat.....

usama
Člen
# Zasláno: 13 Úno 2009 23:56
Odpovědět 


Napiš které oddělení PČR vlastní botičky a které má nasmlouvaný s nějakou firmou odtah....
Dle vyjádření jednoho vysokého důstojníka PČR tak PČR botičky vlastní. Není jich moc, ale v řádech několika málo tisíc kusů v celé ČR. V Praze měla vždy PČR smlouvu s TSK a MP Praha dříve se SEZAMem a dnes se SSMP (nástupnická organizace SEZAMu).

Odtahy v Praze provádí ve spolupráci s TSK.
Tady http://www.praha12.cz/dalsi-urady/1273.html jsem našel dobrou statistiku TSK. Sice již ne moc aktuální, ale lze si v zásadě udělat obrázek:

V roce 2001 bylo v Praze odtaženo celkem 28 270 vozidel. Z příkazu techniků TSK z důvodu veřejného zájmu bylo odtaženo 9 728 automobilů. Zbytek 18 542 bylo z příkazu policie ČR.

sas
Člen
# Zasláno: 14 Úno 2009 00:05
Odpovědět 


reakce na vw: Dovolím si nesouhlasit.Připadá mi jako dost zvláštní názor že MP ráda odtahuje.Je třeba si uvědomit, že cca 70% odtahů vozidel prováděných v jisté městské části se dělá na na základě OZNÁMENÍ lidí tam bydlících.Týká se konkrétně modrých zon.Pochopte , že tohle si strážník nevybere sám ale je mu to přiděleno jako úkol.A ujišťuji vás, že spousta strážníků se opravdu plahočí po nocích a není to pro ně smutné.Pokud by jste pracoval u MP(někdy),tak to víte.A ještě k provedení odtahu.Od zjištění přestupku k naložení vozidla stačí zhruba sedm minut.Nepočítám lustraci vozidla,odvoz složení a následné zadání do databáze OV.

straznikMP
Člen
# Zasláno: 14 Úno 2009 12:39
Odpovědět 


usama : dobrá děkuji.... U nás, kde sloužím (krajské město) to nikdo nikdy neviděl ani za 17letou praxi u MP, aby PČR vlastnila, nebo nedej bože nandávala botku. Klobouk dolů před Prahou...

. 1 . 2 . >>
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je tři děleno tři?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás chat forum software miniBB™ © 2001-2020, Strážníci