miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / OFFTOPIC / Podávání vysvětlení
Autor Zpráva
Rey Pal
# Zasláno: 26 Čen 2007 10:32
Odpovědět 


Tedy dobrá - když demagogie, tak demagogie: tento "výpis se objevuje na jedné z tématických stránek.

""Oprávnění požadovat vysvětlení
(1) Strážník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného správního deliktu, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení nebo předložila potřebné doklady.""

Po podání vysvětlení na místě (typu - Ne, zákazem jsem neprojel) se osoba tedy dostaví, ale není uvedeno, kdo bude "sepisování zápisu" provádět, zda přišedší osoba či strážník a pokud strážník - jak bude onen "zápis" vypadat? Podle vás by stačilo, kdyby zápis vypadal takto: "Ano, podal jsem vysvětlení" a podpis osoby. Je to přece JEN zápis o podaném vysvětlení, ne?

""Pokud nahlédneme do zákona o státní Policii ČR, která tuto možnost předvolávání má, hovoří se zde naprosto jasně o možnosti předvolání (srovnejte významy slovních spojení k sepsání protokolu o podání vysvětlení a k sepsání zápisu o podaném vysvětlení). Na tomto příkladu je jasně patrno, že i zákonodárce měl poměrně jasno v nepřidělení této pravomoci obecní policii.

Paragraf 12, odst. 1 zákona č.283/1991 Sb., o Policii ČR:

Oprávnění požadovat vysvětlení
(1) Policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele, jakož i pro vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání protokolu o podání vysvětlení.""

A totéž - policista sepíše protokol o tom, že osoba podala vysvětlení. Z toho tudíž vyplývá, že osoba vůbec nemusí být přítomna, případně bude protokol vypadat stejně, jako v případě strážníka. Výsledný efekt je tentýž. A dodávám jen, že ten, kdo nejedná protiprávně či protizákonně, nemusí mít tyto nesmyslné a vyprovokované starosti. Všichni asi známe přísloví o "potrefené huse"!!!!!

qqq
Člen
# Zasláno: 26 Čen 2007 10:49 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


Rey Pal - Vážený, Vy opravdu nevíte nic o právu. Pohybujete se pouze v gramatickém výkladu tohoto ustanovení, ovšem s ohledem na e ratione legis mohu uvést opravný výklad, který vychází z premisy, že zákonodárce se zmýlil a chtěl ve skutečnosti normovat jinak, než nakonec učinil. K čemuž nás rovněž dovede i systematickývýklad, který nastupuje, pokud gramatický výklad nedal odpověď na všechny otázky (což v tomto případě nedal, protože není výkladová jednotnost) a tedy v textu právního předpisu dovozujeme význam marginální rubriky, zda lze na právní normu vztáhnout implicitní hypotézu atd. Touto implicitní hypotézou se dostáváme ovšem do teorie práva, které zde někteří nechtějí uznat pro zcela bežnou světovou výkladovou praxi v mnohých právních systémech a jejich odnožích...

A to prosím nechci věc rozebírat z pohledu obdoby komparativního výkladu per analogiam a vztahu speciálního a obecného právního předpisů, protože to bychom se zcela jednoznačně dostali k skutečnosti, která funguje v praxi, tedy že strážník může osobu předvolat i písemnou formou.


Navíc, pokud policista či strážník získává informace neformálním způsobem, tak se nejedná o úkon ve smyslu vrchnostenského práva. Policista nebo strážník o tomto rozhovoru nesepisuje zápis nebo protokol, ale úřední záznam a terminologicky se tomuto neformálnějšímu rozhovoru říká "vytěžení osoby". Ale to jen tak na okraj.

Co se týká protokolu nebo zápisu o podaném vysvětlení, tak si buďte jist, že u jeho zápisu musí osoba být přítomna a měla by jej dokonce podepsat, protože pokud jej nepodepíše, tak policista či strážník musí nepodepsání tohoto protokolu či zápisu zapsat a sehnat svědky, kteří odsvědčí přítomnost té osoby, jakož i skutečnost, že se odmítla podepsat.

Anonymní
# Zasláno: 26 Čen 2007 11:19
Odpovědět 


Pro nezúčastněné - Rey Pal je obecní strážník z Brna a slavný obhájce a školitel těchto strážníků qqq o něm říká, že "neví nic o právu". Je to velmi úsměvné, jak si zde obecní strářník chce hrát na chytrolína a jeho školitel ho musí usměrňovat a zrovna na tomto foru. A tací lidé pak mají právo zasahovat do práv a svobod běžných lidí, když sami ani neznají zákon?

qqq
Člen
# Zasláno: 26 Čen 2007 14:59 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


Anonymní

1) Nejsem školitel strážníků...

2) Právo vykládám stylem "padni komu padni" a je mi úplně jedno jestli za druhou klávesnicí je strážník nebo třeba ministr vnitra, protože mne jde o smysl a podstatu práva a nikoliv o účelové výklady, které se zde staly módním trendem zejména u některých advokátů (patrně kvůli finančnímu profitu) a hlavně u lajcké veřejnosti, kdy si někdo myslí, že když si přečte jeden zákon, tak je mu úplně jasné, jak to vlastně je (apropos: na toto prosím zapomeňte, protože "vzdušné" právní předpisy jsou již minulostí a právě kvůli takovým "ochcákářům" je právo čím dál tím složitější).

Petr PP
Člen
# Zasláno: 26 Čen 2007 18:32
Odpovědět 


To Rey Pal:

Jasně, padni, komu padni.

Na tomto příkladu je jasně patrno, že i zákonodárce měl poměrně jasno v nepřidělení této pravomoci obecní policii.

Nejsem si jist, jestli měl nebo neměl zákonodárce jasno. Když člověk vidí ta jednání v parlamentu i systém různých, častokrát zmatečných a neprofesionálních pozměňovacích návrhů poslanců/senátorů, tak bych byl v této formulaci, jestli zákonodárce měl jasno, opatrnější.

Když to vezmeme gramaticky, tak si rozeberme slovo protokol. Viz http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=77 131&s_lang=2&title=protokol . Zde se dočteme, že:

protokol
[Řečtina], zápis ze schůze, z úředního jednání. Zápisník pro záznam soustavného pozorování, kniha se soustavnými úředními zápisy. Též druh mezinárodní smlouvy či dodatek k mezinárodní smlouvě. Viz také diplomatický protokol.


Takže stručně řečeno - protokol = zápis z úředního jednání. Takže protokol (o podání vysvětlení) je totéž co zápis (o podaném vysvětlení).

Majkl
# Zasláno: 26 Čen 2007 18:40
Odpovědět 


4 Real Pay
Divím se, jak jste schopen udělat sám ze sebe zcela zbytečně hlupáčka. Potom se nedivte, jak jsou někteří přispěvatelé na koni. Někdy opravdu platí, že mlčeti zlato. Víte, výuka práva na IMSu ještě z nikoho právníka neudělala a váš příspěvěk ,pokoušející se o rozbor oprávnění požadovat po osobě podání vysvětlení je tragickou ukázkou toho, že netušíte, o čem je řeč - a ještě se tím chlubíte a píšete, kde pracujete.
Berte to, prosím, jako zpětnou vazbu-tento termín vás jistě vysvětlovat nemusím.
Hezký den

Admin
Administrátor
# Zasláno: 26 Čen 2007 19:05
Odpovědět 


Petr PP: opravdu zajímavý výklad :-)))))))))))))))))

Petr PP
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 02:38
Odpovědět 


To Admin: Jsem rád, že jsem vás potěšil :-)

pepek
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 07:36
Odpovědět 


Až bude můj nepřítel žádat právní zastoupení při jednání před správním orgánem či jiným orgánem obce, tak mu s klidným srdcem doporučím zdejšího komentátora a právního amatéra P..PP. Pak bude na 100% jistota, že si obec přijde na své i s případnými úroky.

Admin
Administrátor
# Zasláno: 27 Čen 2007 09:32
Odpovědět 


Petr PP: opravdu jsme netušili, že výklad jakéhokoliv slova na nějakém webu je závazný i z hlediska zákona o PČR nebo OP.

qqq
Člen
# Zasláno: 27 Čen 2007 11:32 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


Vážení, samozřejmě se nemusí vykládat jednotlivá slova v jazyce českém, obecně známé termíny, jakož i cizí slova převzatá, protože to bychom to tady mohli zavřít celé a vrátit se skřehotáním na větve stromů... takže admine, vraťte se zpět na zem s vězte, že výklad slova "protokol", který je obecně známým převzatým slovem používaným v jazyce českém se rozhodně nemusí vykládat a je obecně závazným.

Už mi tady někteří připadáte jako naši soudruzi poslanci, a je jedno z které strany, protože, když jsem někdy přednášel některé návrhy zákonů či jejich novel v poslaneckých klubech, tak někteří poslanci měli naprosto přesně stejné (s prominutím) debilní výroky. Rovněž si uvědomte, že zákon o obecní polciii byl poplatný své době, vznikl "velmi horkou jehlou" a mnohé termíny se dnes užívají v trochu jiném smyslu.
Když se na to podíváme z terminologického hlediska, tak chyba je v zákoně o Policii ČR, protože PROTOKOL se píše při probíhajícím řízení, ať je to řízení trestní nebo správní. Vše co je před tímto řízením, tedy před okamžikem "sdělení obvinění", tak není protokolem, nýbrž úředním zápisem. Ovšem jedná se o terminus technikus, protože listiny se posuzují dle obsahu a nikoli podle názvu, tedy "protokol o podaném vysvětlení před policií ČR" a "zápis o podaném vysvětlením před městskou policií" mají pro orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány naprosto shodnou vypovídací hodnotu.

Doufám, že všichni řádně pochopili a nebude se zde rozebírat další kravina (opět se omlouvám, ale jinak to nelze nazvat).

Petr PP
Člen
# Zasláno: 28 Čen 2007 18:48
Odpovědět 


To Admin:

Samozřejmě, že výklad jakéhokoliv slova na nějakém webu není závazný ze žádného hlediska. Ale to bychom tady nemohli pak ani napsat, že sáček je vlastně takovej hezkej pytlík, protože:
a) bychom se opět dppustili zde zakázaného výkladu
b) mohli bychom urazit toho známého brouka

To pekek:

OK, platí. Můj mail je petr373737@centrum.cz ... ale abyste pak nezáviděl, ža to vyhrajem ...

Lefty
# Zasláno: 28 Čen 2007 20:38
Odpovědět 


Tak se nějak přestávám orientovat v současném světě ... máme demokracii, ne ? To znamená, že máme možnost volit svobodně své zákonodárce a proti tomu na sebe bereme závazek dodržovat platné zákony tohoto státu ... nebylo by snad lepší chovat se na veřejnosti tak, abychom zákon neporušovali, a nemuseli se strážníkem ani vejít do kontaktu, než vymýšlet hloupé fígle a vytvářet nekonečné teorie o tom, co vlastně zákonodárce tím či oním paragrafem zamýšlel, jenom abychom jako typičtí vyčúraní čecháčkové na někoho vyzráli ? Bóže ... tak malý stát a tolik blbosti ... a mimochodem, nejsme v USA ... nemáme precedentní systém práva ... právní názor jednoho monisterstva nemusí být stejný s právním názorem ministerstva jiného, a i kdyby, je to jen názor právně nezávazný, nakonec rozhodne stejně soud a to bez ohledu na právní názory pseudoodborníků ... a jak je již u nás dobrým zvykem, dva soudy rozhodnou v jedné a též věci naprosto rozdílně ... tak proč si zbytečně komplikovat život ...

Admin
Administrátor
# Zasláno: 28 Čen 2007 20:45
Odpovědět 


Lefty: nikdo se zde nepokouší tvrdit, že je nutné tento web číst a dodržovat veškeré rady.

qqq
Člen
# Zasláno: 29 Čen 2007 10:00
Odpovědět 


... nebylo by snad lepší chovat se na veřejnosti tak, abychom zákon neporušovali, a nemuseli se strážníkem ani vejít do kontaktu, než vymýšlet hloupé fígle a vytvářet nekonečné teorie o tom, co vlastně zákonodárce tím či oním paragrafem zamýšlel, jenom abychom jako typičtí vyčúraní čecháčkové na někoho vyzráli ?

admine tato slova byste měl dát do hlavičky zdejších stránek.


a mimochodem, nejsme v USA ... nemáme precedentní systém práva ... právní názor jednoho monisterstva nemusí být stejný s právním názorem ministerstva jiného, a i kdyby, je to jen názor právně nezávazný, nakonec rozhodne stejně soud a to bez ohledu na právní názory pseudoodborníků ... a jak je již u nás dobrým zvykem, dva soudy rozhodnou v jedné a též věci naprosto rozdílně ... tak proč si zbytečně komplikovat život ...

Máte pravdu, že sice nemáme precedentní systém práva, ale určitá systematika precedentů, resp. judikátů tady existovala a dosud existuje - alespoň z pohledu práva. Pokud soudce rozhodne jinak než vyšší soud ve skutkově obdobné věci a řádně to neodůvodní, tak hrozí reálné nebezpečí, a v praxi se tak stává, že bude rozhodnutí tohoto nižšího soudu zrušeno.
Co se týká ústavního a nejvyššího soudu, tak tzv. zveřejněné judikáty JSOU PRÁVNĚ ZÁVAZNÉ pro všechny soudy a ostatní judikáty jsou mnohými soudci studovány, právě pro jejich doporučující hodnotu z výše uvedených důvodů.

Ohledně stanovisek ústředních orgánů veřejné správy, tak některá stanoviska JSOU PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ a to pro podřízené orgány veřejné správy, a to až do doby než je stanovisko změněno tímto orgánem samotným nebo nadřízeným nebo soudem.

A jen pro zajímavost doplňuji, že mnohá absolutně protichůdná stanoviska jsou běžným jevem i v ministerstvu nebo orgánu veřejné správy samotném, kdy tato stanoviska vydají jednotlivé odbory. Potom už nebývá nic jiného, než určit, kdo se bude případným opravným prostředkem zabývat, anebo vyvolat sporné řízení, a to buď v rámci ministerstva nebo dokonce jít s tím k soudu - což se mnohým bohužel neche. Což je ovšem v mnohých případech ku škodě věci samotné.

Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je dva mínus dva?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás bulletin board software miniBB™ © 2001-2023, Strážníci