miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Stalo se Vám / Měření rychlosti v neoznačeném vozidle
. 1 . 2 . >>
Autor Zpráva
Karfik
Člen
# Zasláno: 21 Kvě 2012 11:45
Odpovědět 


Dneska v 9:00 jsem projížděl Otvovice a ve směru na Kralupy n Vlt. měřila Obecní policie rychlost v neoznačeném autě, konkrétně Škoda Felicia zelené barvy. To samé v 10:40 v opačném směru. Pouze měřili, nechytali. Je možné aby OP k činnosti používala neoznačené vozidla?

e policeman
Člen
# Zasláno: 21 Kvě 2012 17:40
Odpovědět 


Karfik
Jak vidite,je to mozne.A jak vite,ze to byli straznici?To by mne zajimalo..

tix0575
Člen
# Zasláno: 21 Kvě 2012 17:41
Odpovědět 


samozřejmě, že je to možné..nic to nezakazuje

petrpetr
Člen
# Zasláno: 21 Kvě 2012 21:12
Odpovědět 


Nemela by MP k činnosti používat jen označená vozidla ?

tix0575
Člen
# Zasláno: 21 Kvě 2012 22:31
Odpovědět 


petr: Jednotné prvky označení dopravního prostředku obecní policie
§ 15
(1) Jednotnými prvky označení dopravního prostředku obce určeného trvale k plnění úkolů obecní
policie podle zákona nebo jiného právního předpisu (dále jen "vozidlo") jsou:
a) bílá barva vozidla,
b) nápis "OBECNÍ POLICIE" nebo "MĚSTSKÁ POLICIE" modré barvy tvořený velkým kolmým
tiskacím písmem o výšce nejméně 100 mm,
c) název obce modré barvy tvořený velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 25 mm
(dále jen "název"); písmo nesmí být větší než nápis podle písmene b).
(2) Nápis a název mohou být provedeny i v reflexní barvě.
(3) Nápis se umístí na bočních stranách a na zadní části vozidla.
(4) Název se umístí na bočních stranách vozidla pod nápis.
(5) Pokud výrobní provedení vozidla neumožňuje použít nápis nebo název o stanovené výšce písma
nebo je nelze umístit na stanovených místech podle odstavce 3 nebo 4, platí ustanovení odstavce 1
písm. b) a c) a odstavců 3 a 4 přiměřeně.
§ 16
(1) Jednotnými prvky označení dopravního prostředku obce určeného dočasně k plnění úkolů obecní
policie podle zákona nebo jiného právního předpisu (dále jen "dočasné vozidlo") jsou:
a) nápis "OBECNÍ POLICIE" nebo "MĚSTSKÁ POLICIE" modré barvy tvořený velkým kolmým
tiskacím písmem o výšce nejméně 40 mm,
b) název; písmo nesmí být větší než nápis podle písmene a),
umístěné na bílém podkladu přiměřené velikosti, tak aby nápis a název nepřesahoval bílý podklad.
(2) Nápis, název a podklad podle odstavce 1 mohou být provedeny i v reflexní barvě.
(3) Nápis se umístí na bočních stranách dočasného vozidla.
(4) Název se umístí na bočních stranách dočasného vozidla pod nápis.
(5) Pokud výrobní provedení dočasného vozidla neumožňuje použít nápis nebo název o stanovené
výšce písma nebo je nelze umístit na stanovených místech podle odstavce 3 nebo 4, platí ustanovení
odstavců 1, 3 a 4 přiměřeně.

Problém asi bude v tom, že obsluhovat radar může i proškolený pracovník města a nemusí to být "plnohodnotný" strážník a ten může sedět i v neoznačeném vozidle.

pan_x
Člen
# Zasláno: 21 Kvě 2012 23:39
Odpovědět 


A jaky to ma vyznam, kdyz rychlost meri obecni pracovnik, nikoliv straznik? Snad jedine informacni, aby se vedelo, jakou rychlosti se v danem miste jezdi.

tix0575
Člen
# Zasláno: 22 Kvě 2012 06:13
Odpovědět 


Městská policie má tři druhy zaměstnanců ... strážníky, čekatele a ostatní pracovníky. Oprávnění měřit rychlost má městská policie.Dále zákon o obecní policii odráží skutečnost, že v rámci obecní policie, jsou do obecní policie zařazeni i další
zaměstnanci, kteří nejsou strážníky a zajišťují technicko hospodářské, obslužné
a doplňkové činnosti tohoto orgánu obce, které nevyžadují realizaci povinností
a oprávnění strážníka (např. technická obsluha kamerového systému, osoby
provozující fyzické přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění
odjezdu vozidla apod.). Tito zaměstnanci logicky nemusí splňovat všechny
podmínky pro vznik a trvání pracovního poměru, jako je tomu u uchazeče
o zaměstnání strážníka resp. čekatele a strážníka.

pan_x
Člen
# Zasláno: 22 Kvě 2012 12:56
Odpovědět 


Aha, on byl myšlen zaměstnanec obce zařazený do obecní policie. Byl vydán nějaký výnos týkající se měření rychlosti nikolv strážníkem, ale "občanským zaměstnancem"? Oprávnění měřit rychlost sice má obecní policie, no zákon o obecní policii blíže tuto problematiku neřeší a domnívám se, že by měření "civilem" mohlo být jádrem sporu.

tix0575
Člen
# Zasláno: 22 Kvě 2012 19:42
Odpovědět 


je to stanovisko MVČR, to jsem nevymyslel já ;)

pan_x
Člen
# Zasláno: 22 Kvě 2012 22:39
Odpovědět 


To je mi jasný, že jste to nevymyslel vy. Jen mě zajímalo, zda k této problematice zaujala patřičná místa své stanovisko.

Karfik
Člen
# Zasláno: 22 Kvě 2012 22:48
Odpovědět 


sorry že jsem tu nebyl. Ty člověci měli uniformy, tak to snad nebyl noční hlídač.

tix0575
Člen
# Zasláno: 23 Kvě 2012 00:49
Odpovědět 


Karfik: a myslíte, že si nemůže uniformovaný strážník sednout do neoznačeného vozidla? Třeba dělali průzkum kolik řidičů překračuje rychlost...nebo jen tak prevenci, nebo testovali radar...kdo ví ;)

pan_x
Člen
# Zasláno: 23 Kvě 2012 14:10
Odpovědět 


Tixi, můžete konkretizovat stanovisko MV ČR k možnosti měření rychlosti zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie, přičemž se nejedná o strážníky? Jelikož toto není nikde výslovně řečeno, obrátil jsem se rovněž na MV ČR a jejich stanovisko je, že oprávnění měřit rychlost má pouze strážník.

Karfik
Člen
# Zasláno: 24 Kvě 2012 18:28
Odpovědět 


nějak si nejsem jistý odpovědí. Můžou nebo nemůžou měřit rychlost v neoznačeném autě?

tix0575
Člen
# Zasláno: 24 Kvě 2012 21:58
Odpovědět 


http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-a-pravni-rozb ory-922544.aspx stať o zákonu o obecní policii ...Komentář k vybraným ustanovením

pan_x
Člen
# Zasláno: 25 Kvě 2012 13:16
Odpovědět 


Tixi, dokument jsem si pročetl, no nikde jsem v něm nenašel stanovisko opravňující měřit rychlost zaměstnance obce zařazené do obecní policie a nejsou-li to strážníci ani čekatelé. Rozuměno měřit rychlost v rámci plnění úkolů obecní policie, tedy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, nikoliv měření rychlosti informativního charakteru. Můžete upřesnit, v které pasáži dokumentu se toto stanovisko ukrývá?

tix0575
Člen
# Zasláno: 25 Kvě 2012 16:28 - Změnil/a: tix0575
Odpovědět 


najděte si kapitolu o zákonu o obecní policii a tam je odkaz na Komentář k vybraným ustanovením ... formát pdf a je tam oddíl zabývající se výkonem činností ostatními pracovníky MP. Z té je pak citováno výše uvedené.

pan_x
Člen
# Zasláno: 26 Kvě 2012 23:17
Odpovědět 


Tixi, dokument, o kterém se vyjadřuji, že jsem jej pročetl, je samozřejmě onen pdf dokument ze stránek, na něž odkazujete. A právě v tomto pdf dokumentu jsem nenalezl dané stanovisko. Pasáž, která se téměř shoduje s vaším příspěvkem výše, jsem zaregistroval. Můžete mi objasnit, na základě čeho z onoho výkladu usuzujete, že jde o souhlasné stanovisko k oprávnění měření rychlosti "občanskými zaměstnanci" obecní policie?

tix0575
Člen
# Zasláno: 27 Kvě 2012 22:06
Odpovědět 


MP má oprávnění provozovat kamerové systémy, taky má oprávnění používat technické prostředky pro zabránění odjezdu vozidla a taky má oprávnění měřit rychlost. Pokud "občanský zaměstanec" může provádět pracovní činnost při sledování kamery, instalaci boty, tak proč by nemohl koukat do radaru?? Samozřejmě, že musí být proškolený z obsluhy. Ukládání pokut a tedy rozhodování ve správním řízení může provádět jen strážník v uniformě.

pan_x
Člen
# Zasláno: 28 Kvě 2012 00:02
Odpovědět 


Tixi, zákon o přestupcích vyjmenovává přestupky, k jejichž projednávání má oprávnění obecní policie. Nedefinuje kdo konkrétní, jen obecní policie. Proč by měl tedy projednávat, rozhodovat a ukládat pokuty pouze strážník? Vždyť dle dané logiky by mohl i proškolený "občanský zaměstnanec".

Tixi, tento výklad je výkladem pouze vaším nebo se jedná o výklad vaší služebny obecní policie? A ve vaší obci měří rychlost i "občanští zaměstnanci" či znáte nějakou takovou obec?

tix0575
Člen
# Zasláno: 29 Kvě 2012 07:57
Odpovědět 


přestupkový zákon sice upravuje řešení přestupků, ale speciální zákon o městské policii upravuje oprávnění strážníků. V ČR si každý vykládá zákony po svém, mě tedy vyhovuje můj právní názor, ale klidně mějte svůj vlastní a pokud se tyto názory střetnou, může to rozsoudit soud :) Neznám obec, kde by to prováděli tímto způsobem, ale co není, mnůže být.
Proč myslíte, že by u radaru nesměl sedět občanský zaměstnanec? Nakonec u radaru třeba nemusí sedět vůbec nikdo, je to jen otázka technického provedení.

pan_x
Člen
# Zasláno: 29 Kvě 2012 22:10
Odpovědět 


Takže od původního tvrzení podepřeného stanoviskem MV ČR jsme dospěli k názoru vycházejícího z vlastního výkladu textu tuto problematiku vůbec neřešícího...

Tixi, když si nejsem jist výkladem, obrátím se na autoritu, která by měla poskytnou stanovisko objasňující danou problematiku. Obrátil jsem se, jak jsem psal výše, na MV ČR a jejich stanovisko k oprávnění měřit rychlost je následující (výtah): Pouze strážník tedy smí provádět úkony a zákroky k plnění úkolů obecní policie. K jejich dosažení smí pouze strážník využít svých oprávnění stanovených zákonem o obecní policii. Pouze strážník může měřit rychlost vozidel.

Tixi, jste strážník, neměl byste se spíše než se spokojit se svým výkladem práva, řídit všeobecně platnými výklady?

Clovek
Člen
# Zasláno: 30 Kvě 2012 01:19
Odpovědět 


Ja teda nejsem straznik ani policista, ale merit rychlost prece muze kdokoliv, i treba pan x, ktery si koupi radar a stoupne si k silnici (samozrejme aby nenarusoval bezpecnost na silnici)... To ze pan x bude vedet jakou rychlosti jede nejake auto neznamena, ze na to potrebuje nejake opravneni prece, tam jde o to reseni - kdo a jestli to muze resit. A hlavne tu pan x resi vyslovene hlouposti, spis, nez nelogicke vrtani se do zakonu a neznalosti terminologie vykladu zakonu, by bylo jiste lepsi jezdit podle pravidel a tudiz nebat se represe, ktera prijde po poruseni nejakeho zakonu....

Ono obecne tohle je stranka uplne o nicem. Nebot jestli nekomu dela radost, ze ostatni chybuje, tak je psychicky narusen si myslim. Vzdyt vsichni jsme lidi a kazdy delame nejakou praci a uplne kazdy chybuje at je to straznik, uklizecka, prostitutka, automechanik nebo poslanec... Az bude nekdo dokonaly, at nam da navod....

mimochodem bydlim v Janove a nikdo si nemuze na praci mestske ani statni policie stezovat, protoze proste pomahaj lidem ve vsech smerech a kdyz je pak sledujete jak musi resit romske hadky 20ti ozralejch negramotu, tak je proste jen obdivujete, ze to dotahnou do zdarneho konce... Tohle proste neni jednoducha prace. A vy lidi se zamyslete, jak by to tady bez nich vypadalo... Achjo

pan_x
Člen
# Zasláno: 30 Kvě 2012 14:41
Odpovědět 


Člověče, než se začnete k něčemu vyjadřovat, nejprve si přečtěte, co komentujete. Diskutuje se zde měření rychlosti obecní policií v rámci plnění úkolů obecní policie, nikoliv informativní měření rychlosti. Viz citace výše: Rozuměno měřit rychlost v rámci plnění úkolů obecní policie, tedy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, nikoliv měření rychlosti informativního charakteru.

Člověče, zdá se vám jako hloupost, když danou činnost vykonává osoba, která k tomu nemá oprávnění?

Ano, člověče, všichni jsme lidi. Ovšem ne všichni máme, na rozdíl od strážníků, oprávnění zasahovat do práv a svobod druhých.

Clovek
Člen
# Zasláno: 30 Kvě 2012 14:59
Odpovědět 


Tak vazeny pane x... Z toho co jsem se docetl na www.zakonyprolidi.cz smi rychlost merit obecni a statni policie, a prestupek je opravnen projednat straznik v blokovem rizeni. Tudiz neni psano, ze merit rychlost smi policista a straznik, ale obecni a statni policie a jak ke tu psano, tak obecni policie se sklada ze strazniku, cekatelu a ostatnich zamestnancu obecni policie...
a do prav a svobod vam nezasahuje ten kdo meri, ale ten kdo to s vama resi, nebot az ten provede ukon, coz smi byt v tomto pripade pouze straznik... To je jednoduche na pochopeni prece, nebo vam to dela problemy?

pan_x
Člen
# Zasláno: 30 Kvě 2012 15:59
Odpovědět 


Člověče, znovu zopakuji – než se začnete k něčemu vyjadřovat, nejprve si přečtěte, co komentujete. O čtyři příspěvky výše je přepis stanoviska MV ČR k tomu, kdo ze zaměstnanců obce zařazených do obecní policie je oprávněn měřit rychlost. Cituji ještě jednou: Pouze strážník tedy smí provádět úkony a zákroky k plnění úkolů obecní policie. K jejich dosažení smí pouze strážník využít svých oprávnění stanovených zákonem o obecní policii. Pouze strážník může měřit rychlost vozidel.

Člověče, když nahlédnu do zákona o přestupcích, části věnované blokovému řízení, není zde uveden "strážník", ale rovněž "obecní policie".

Část věnovaná zásahům do práv a svobod se netýká měření rychlosti, nýbrž chybování a přístupu ke svém povolání v obecné rovině.

Clovek
Člen
# Zasláno: 30 Kvě 2012 16:55
Odpovědět 


No nezlobte se na me, ale nikde nemohu najit to co jste napsal, ze merit rychlost smi pouze straznik... Kazdopadne pokud by tomu tak bylo, tak veskere stacionarni radary obci by byli k nicemu, nebot u toho nestoji straznik?

pan_x
Člen
# Zasláno: 30 Kvě 2012 18:00
Odpovědět 


Příspěvků zde není tolik, aby byl problém najít v nich patřičné informace. Předpokládám, že se nejprve seznámíte s obsahem příspěvků a až poté na ně reagujete. Polemika se vede ohledně osoby obsluhující radar při měření rychlosti přenosným radarem v terénu.

Clovek
Člen
# Zasláno: 30 Kvě 2012 18:15
Odpovědět 


Ano, tady v komentarich to psane je, ale nikde jinde jsem to nenasel a nejsem sam kdo na to reaguje... Co se tyka radarů, tak v zákoně prece neni nic o stacionarnich, ci prenosnych... Takze jak tak koukam, pane x, rad prekrucujete urcite zneni pro dosazeni pravdy sveho nazoru, coz urcite nejsem sam kdo toto vase jednani poznal...

pan_x
Člen
# Zasláno: 30 Kvě 2012 19:18
Odpovědět 


Člověče, jasně jsem zmínil, že jde o stanovisko MV ČR, na které jsem se obrátil s dotazem na objasnění problematiky oprávnění jednotlivých zaměstnanců obecní policie měřit rychlost a z kterého zde cituji.

Člověče, v této diskuzi se od samotného počátku zabýváme modelovým příkladem přenosného radaru a jeho obsluhy. Tedy tím, kdo může měřit rychlost v případě použití přenosného radaru s obsluhou. V případě stacionárního radaru je záznam automatický, nevyžadující obsluhu, tudíž otázka pracovního zařazení obsluhy v rámci obecní policie je bezpředmětná. Netuším, co je na tom k nepochopení a v čem spočívá překrucování.

. 1 . 2 . >>
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je jedna děleno jedna?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás free forum software miniBB™ © 2001-2020, Strážníci