reklama
Chcete zde mít reklamu? Kontaktujte nás!

spacer

Vznášedlo SCOUT Hovercraft XS430 v Praze


Děkujeme našim čtenářům, kteří nás inspirovali v dotazech pro téma vznášedla.

Vedení MP Praha má buď zřejmě zbytečné peněžní prostředky, případně si představitelé města chtěli splnit klukovský sen a proto v hodnotě 2 milióny Kč pořídili MP Praha vznášedlo SCOUT Hovercraft XS430. Jelikož je v celém případu velmi mnoho nejasností, neváhali jsme a oslovili jsme přímo vedení MP Praha s žádostí o poskytnutí informací.

Nyní již pojďme k tomuto konkrétnímu případu. Veškeré texty jsou chronologicky řazeny. Zelenou barvou je označena zpráva určená pro MP Praha, červenou barvou je odpověd:

Dne: 31.05.2007

Věc: Žádost o sdělení informací týkající se vznášedla Hovercraft XS430

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o poskytnutí informací ve formě odpovědí na následující otázky, které se týkají vznášedla SCOUT Hovercraft XS430.

1) Je schopno toto vznášedlo zastavit na místě tak, aby bylo možno zachraňovat osobu tonoucí nebo nepohyblivou?
2) Jaká je užitečná nosnost vznášedla?
3) Jakou má vznášedlo speciální výbavu?
4) Jak je definováno toto “vozidlo”?
5) Jaké má výjimky, kdo a na jakém základě mu je udělil a kde platí (provoz nad vodou, pozemní komunikace?) ?
6) Kolik strážníků je oprávněno řídit tento dopravní prostředek?
7) Jaká byla cena vyplacená za vznášedlo?
8) Jaká byla v dané době běžná katalogová cena?

Děkuji za brzké zodpovězení mých dotazů a jsem s pozdravem,

xyz

Dne: 20.06.2007

Vážený pane,

Na základě Vaší žádosti Vám zasílám požadované informace:

ad 1) Vznášedlo je schopno zastavit na místě tak, aby mohli strážníci poskytnout první pomoc tonoucí či nepohyblivé osobě.

ad 2) Nosnost vznášedla je 410 kg, či počet čtyři osoby na vodě, 550 kg či pět osob na zemi a ledu.

ad 3) Vznášedlo nemá speciální výbavu.

ad 4) Vznášedlo je definováno jako jiné ovladatelné plovoucí těleso podle zákona státní plavební správou.

ad 5) Povolení k provozu vydává Státní plavební správa, která považuje vznášedlo za tzv. jiné ovladatelné plovoucí těleso nebo krátce jen plovoucí těleso. Plovoucí tělesa (tedy i vznášedla) provozovaná na vodních cestách České republiky musí být vybavena Zvláštním povolením k provozu plavidla, které vydává místně příslušná pobočka Státní plavební správy, tedy ta pobočka, která má v kompetenci část vodní cesty na niž má být plavidlo (vznášedlo) provozováno.

Vznášedlo MP nebude využíváno na pozemní komunikaci.

ad 6) Vznášedlo je oprávněno v současné době řídit čtyři strážníci.

ad 7) Celková cena byla 1.873.869,- Kč bez DPH. Včetně příslušenství a školení.

ad 8) Vznášedlo bylo vyrobeno na zakázku na základě poptávkového řízení.

S pozdravem
Bc. Radka Waitová
Oddělení komunikace s veřejností
Městské policie hl. m. Prahy
tel.:+420 267 002 130
e-mail:info@mppraha.cz
www.mppraha.cz

 
spacer
spacer