reklama
Chcete zde mít reklamu? Kontaktujte nás!

spacer

Botičky aneb technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla


Máte na svém vozidle nasazenou botičku od strážníků? Ničeho se nemusíte bát a klidně zavolejte službu na papírku na okně. Jakmile přijedou, strážník po Vás požaduje při jednání odpověď na otázku kdo s vozidlem přijel, aby jej mohl "řešit", jedná se o tzv. podání vysvětlení. Dle citace daného ustanovení je Vás povinnen předem poučit o možnosti odepření podání vysvětlení z důvody tzv. "osoby blízké". Nemusíme zdůrazňovat, že strážníci toto vůbec nečiní, ač jim to zákon vysloveně ukládá.

Paragraf 11, odst. 4, 5 a 6 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii:

Oprávnění požadovat vysvětlení
(4) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

(5) Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.

(6) Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 4 a 5.

Závěr:
Bude-li po Vás strážník požadovat na cokoliv odpověď, zeptejte se, zda se jedná o úřední zákrok. Poté se můžete zdvořile opáčit, proč Vás dle paragrafu 11 odstavce 6 předem nepoučil o možnosti odepřít podat vysvětlení dle odstavců 4 a 5. V případě, že se jedná o vypjatou situaci, doporučujeme toto jeho opomenutí nechat zaprotokolovat. Jedná-li se o řešení situace se špatně zaparkovaným vozidlem, můžete si v sekci Ke stažení) stáhnout vyjádření k přestupku.

Jako perličku si všimněte v odstavci 4 slovnímu spojení "která by jím sobě". Rozhodně doporučujeme se neodvolávat přímo na "osobu blízkou", ale raději na ustanovení celého odstavce (4), který mimochodem zahrnuje i Vás. Příklad odvolání: "nezlobte se, ale odvolávám se na zákon o obecní policii, paragraf 11, odstavec 4 a více nemám, co bych k tomu dodal". V tomto případě obvykle začnou strážníci vyhrožovat či slibovat, ale nenechejte zviklat a pořád opakujte toto prohlášení. Tímto se sice vyhnete pokutě, ovšem bohužel nově veškeré náklady s přiložením/sejmutím botičky jdou k tíži provozovatele vozidla, tj. majitele.

Efektivita práce s botičkou

 
spacer
spacer