reklama
Chcete zde mít reklamu? Kontaktujte nás!

spacer

Kontrola dokladů řidiče motorového vozidla


Jaké doklady má právo MP kontrolovat?

Strážník městské (obecní) policie může po řidiči motorového vozidla požadovat pouze tyto tři doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla (dříve OTP). Pokud máte nějaké zdravotní důvody, je oprávněn požadovat i tento doklad. Jiné doklady (jako například doklad o pojištění vozidla (zelená karta, apod.) není z hlediska zákona oprávněn požadovat.

Paragraf 6, odst. 8 a 9 zákona č.361/2000 Sb. ve znění novely 411/2005 Sb.:

(8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu,
d) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu,
e) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.

(9) Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavce 8 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odst. 8 písm. a) a b).


Občanský průkaz Řidičský průkaz Osvědčení o registraci vozidla

 
spacer
spacer