reklama
Chcete zde mít reklamu? Kontaktujte nás!

spacer

Stejnokroj strážníka


Jak má správně vypadat stejnokroj strážníka aneb žádné baseballové čepice!

Stejnokroj strážníka městské (obecní) policie má v zákoně jasně definovanou podobu. Pokud není strážník městské (obecní) policie oblečen dle zákona, není oprávněn vykonávat žádné úkony. Rozhodně doporučujeme v takovémto případě okamžitě volat tísňovou linku 158!

§ 14 (Jednotné prvky stejnokroje) vyhlášky MV ČR č. 418/2008
Příloha vyhlášky 418/2008 Sb.:

(1) Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:
a) odznak obecní policie podle §14,
b) černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka a jejich kombinace; žlutá barva se nepoužije u pokrývky hlavy,
c) černé, modré, žluté nebo bílé označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ (dále jen „označení“), výrazně odlišné od barvy podkladu.
d) páska se čtverci bílé a modré barvy o velikosti minimálně 5 x 5 mm, uspořádanými pravidelně ve více řadách šachovnicovým způsobem (dále jen „šachovnicová páska“),

(2) Stejnokroj strážníka vždy obsahuje jednotné prvky podle odstavce 1 písm. a), b) a c).

(3) Označení se umístí na přední nebo zadní straně horní části stejnokroje, popřípadě na obou stranách současně. Označení lze umístit i na čelní část pokrývky hlavy; to neplatí, pokud se zde již nachází odznak či jiný symbol obecní policie a šachovnicová páska.

(4) Šachovnicová páska se umístí na pokrývku hlavy alespoň po polovině jejího obvodu na čelní straně. Šachovnicovou pásku lze vhodně použít i na jiné části stejnokroje strážníka.

(5) Šachovnicová páska a označení mohou být provedeny i v reflexních barvách uvedených v odstavci 1 písm. c) a d).

(6) Je-li pokrývka hlavy strážníka osobním ochranným pracovním prostředkem1) nebo speciálním osobním ochranným pracovním prostředkem 2), jehož výrobní provedení to neumožňuje, nemusí být opatřena jednotným prvkem stejnokroje strážníka.

Nyní již předpisové provedení čepice, tzv. "bejzbolky":

Nyní již předpisové provedení čepice

 
spacer
spacer