reklama
Chcete zde mít reklamu? Kontaktujte nás!

spacer

Stejnokroje v Praze


Velmi zajímavý případ, který již trvá poměrně dlouhou dobu a zatím stále není vyřešen.

Celé vše začalo využíváním nepředpisových prvků stejnokroje strážníky MP Praha. Stejnokroj strážníka městské (obecní) policie má v příslušném zákoně a prováděcí vyhlášce jasně definovanou podobu. Z toho vyplývá, že jsou rozhodně vyloučeny různé černé kombinézy, černé barety, baseballové čepice apod. Pokud není strážník městské (obecní) policie předpisově oblečen (tj. dle zákona), není oprávněn vykonávat žádné úkony mu tímto svěřené (Více se o této problematice rozepisujeme i v Právních rozborech).

Nyní již pojďme k tomuto konkrétnímu případu. Veškeré texty jsou chronologicky řazeny. Zelenou barvou je označena zpráva určená pro MP Praha, červenou barvou je odpověd:

Dne: 06.11.2006

Dobrý den,

žádám o zaslání materiálů - výpisu ze zákona, vyhlášek, aj., které se týkají stejnokrojů strážníků MP Praha. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

S pozdravem,

xyz

Dne: 13.11.2006

Vážený pane,

vyhláška Ministerstva vnitra č.88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii (č.553/1991), stanoví odborné předpoklady strážníků a způsob jejich ověřování, postup při vydávání osvědčení a jednotné prvky stejnokroje strážníka a označení motorových vozidel.

S pozdravem

Bc. Radka Waitová
Oddělení komunikace s veřejností
Městské policie hl. m. Prahy
tel.:+420 267 002 130
e-mail:info@mppraha.cz
více informací o MP na www.mppraha.cz

Dne: 14.11.2006

Ředitelství MP hl. m. Prahy
Korunní 98/2456
Praha 10 – Vinohrady
101 00

V Praze dne 14.listopadu 2006

Věc: Žádost o vyjádření – stejnokroje strážníků

Obracím se na Vás s žádostí o vyjádření následujícího problému. Denně se v ulicích hlavního města Prahy setkávám se strážníky oblečenými v černé kombinéze. Shodnou černou kombinézu jsem našel vyfocenou i na Vaší webové prezentaci na adrese : http://www.mppraha.cz/o-mestske-policii/oznaceni/uniformy/

Pokud se podíváme na celou věc po právní stránce, je věc stejnokrojů strážníku obecních policií řešena především v těchto dokumentech:

1. Vyhláška 88/1996 Sb. - §11 Jednotné prvky stejnokroje:

(1) Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:
a) kravata černé barvy a bunda, sako anebo plášť černé barvy nebo košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy,
b) nárameníky v barvě bundy, pláště, saka nebo košile s krátkým rukávem, bez jakéhokoliv označení,
c) pokrývka hlavy černé barvy,
d) páska na pokrývce hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými pravidelně ve více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, umístěná viditelně po celém obvodu pokrývky hlavy s výjimkou kožešinové zimní pokrývky hlavy,
e) odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím; v horní části mezikruží je v opisu zlatě ražené slovo "OBECNÍ" nebo "MĚSTSKÁ" a v jeho dolní části slovo "POLICIE".
(2) Velikost nárameníků a podrobnosti o tvarovém provedení odznaku a pásky na pokrývce hlavy jsou uvedeny v příloze.

2. Příloha citované vyhlášky: řeší konkrétní velikosti nárameníků, tvarové provedení, aj.

3. Vyhláška hl.m. Prahy č. 5/1992 – článek 4:

1. Stejnokroj městské policie je pánský a dámský.
2. V zimním období tvoří stejnokroj strážníka tyto výstrojní součástky:
a) Pánský stejnokroj: - čepice zimní černá (ušanka) nebo čepice šestihranná černá - košile bleděmodrá (pilotka) s dlouhým rukávem - pulover černý - kravata černá (klasická na uzel) - bunda pásová černá (látková) s odepínací zimní vložkou nebo bunda černá kožená s vložkou - kalhoty termo travomodré nebo kalhoty tmavomodré - šála černá - rukavice černé - obuv černá zimní – tričko s krátkým rukávem – tričko s dlouhým rukávem - nátělník - zimní bunda typu "Parker".
b) Dámský stejnokroj - dámský klobouček šedý - košile bílá s dlouhým rukávem - kravata černá (klasická na uzel) - sako kostýmové bordó - bunda zimní dlouhá bordó (s odepínací zimní vložkou) - sukně šedá nebo kalhoty šedé - šála černá - rukavice černé - obuv černá zimní.
3. V letním období tvoří stejnokroj strážníka tyto výstrojní součástky: a) Pánský stejnokroj - čepice šestihranná černá nebo lodička plátěná černá - košile bleděmodrá (pilotka) s dlouhým nebo s krátkým rukávem - kravata černá (klasická na uzel) - bunda pásová černá (látková) - kalhoty tmavomodré - obuv černá letní b) Dámský stejnokroj - dámský klobouček šedý - košile bílá s dlouhým rukávem nebo krátkým rukávem - kravata černá (klasická na uzel) - sako kostýmové bordó - sukně šedá nebo kalhoty šedé - obuv černá letní.
4. Ženy mohou ve službě nosit pánský stejnokroj městské policie.

4. Zákon o obecní policii 553/1991 Sb. - §27:

(1) Stejnokroje strážníků a označení motorových vozidel obecní policie musí obsahovat jednotné prvky, které stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2) Podrobnosti o stejnokroji, jakož i o jeho nošení, stanoví obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou; stejnokroj nesmí být zaměnitelný se stejnokrojem příslušníků ozbrojených sil a sborů a dalších sborů nebo organizací zřízených zvláštními zákony.20)

Uvedené citace vyhlášek a zákona jsem zde uvedl pouze pro pořádek, protože jsem přesvědčen, že je samozřejmě znáte. Bohužel jsem ani v jednom dokumentu nenašel ani zmínku o černé kombinéze, stejně jako o baseballových čepicích (tzv. „kšiltovky“) a dalších textilií, používaných Vašimi strážníky.

Na fotografii (viz. fotopříloha) pořízené pomocí mobilního telefonu na autobusovém nádraží Florenc jsem pro názornost zachytil strážníka, který není dle mého názoru předpisově ustrojen. Nemusím snad dodávat, že strážník, který není ustrojen dle výše uvedených vyhlášek a zákona, tj. v jejich souladu, není strážníkem, a tudíž nemůže vykonávat pravomoci mu tímto svěřené.

Obracím se na Vás tedy žádostí o vyjádření k celé této problematice stejnokrojů. Dovoluji si Vás také v rámci této zprávy upozornit, že tato žádost, včetně Vaší odpovědi bude podstoupena sdělovacím prostředkům.

S pozdravem,

xyz

Fotopříloha:

Nepředpisově oblečený strážník

Dne: 29.11.2006

Vážený pane,

jak již v podstatě vyplynulo z mé předchozí odpovědi, závazné jsou na stejnokroji strážníka pouze jednotné prvky, vyplývající ze zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění předpisů pozdějších, a z Vám již známé vyhlášky Ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb. Jinak si o stejnokroji strážníků zásadně rozhoduje obec, tedy v našem případě hlavní město Praha. Problematiku stejnokrojů upravují obecně závazné vyhlášky, jejichž úplný přehled následuje. Základním předpisem je vyhláška hl. m. Prahy č. 5/1992, o zřízení Městské policie hlavního města Prahy, kterou již znáte. Vyhláška ovšem byla v průběhu let doplňována a měněna. Prvá změna byla provedena již v tomtéž roce vyhláškou hl.m.Prahy č. 20/1992 Sb.hl.m.Prahy. V roce 1996 Zastupitelstvo hl.m.Prahy vydalo obecně závaznou vyhlášku č.11/1996 Sb.hl.m.Prahy, o stejnokroji Městské policie hl.m.Prahy a o jeho nošení. Další změnu přinesla v roce 1999 obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č.44/1999 Sb.hl.m.Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č.5/1992 Sb.hl.m.Prahy, o zřízení Městské policie hl.m.Prahy, ve znění vyhlášky hl.m.Prahy č.20/1992 Sb.hl.m.Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č.11/1996 Sb.hl.m.Prahy a kterou se zrušuje vyhláška hlavního města Prahy č.11/1996 Sb.hl.m.Prahy, o stejnokroji Městské policie hlavního města Prahy a o jeho nošení. Poslední změnu představuje vyhláška hlavního města Prahy č.44/1999 Sb.hl.m.Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č.5/1992 Sb.hl.m.Prahy, o zřízení Městské policie hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č.20/1992 Sb.hl.m.Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č.11/1996 Sb.hl.m.Prahy, a kterou se zrušuje vyhláška hlavního města Prahy č.11/1996 Sb.hl.m.Prahy, o stejnokroji Městské policie hlavního města Prahy a o jeho nošení. Hlavní město Praha bohužel nevydává úplná (t.j. poslední) znění svých vyhlášek, takže je nutno prostudovat všechny uváděné vyhlášky a platného znění se z nich dobrat. Vyhlášky jsou k dispozici na webových stránkách hl.m.Prahy a lze je zakoupit též v tištěné podobě na Magistrátu hl.m.Prahy v Praze 1, Mariánské nám.2. Typů stejnokroje městské policie je podle platného znění vyhlášky více a o tom, který z nich strážník použije, rozhoduje podle ročního období a typu pracovní činnosti ředitel městské policie a jemu podřízení vedoucí zaměstnanci Základní kombinace stejnokrojových součástí korespondují s prezentací na webových stránkách MP.

Vámi zaslaná fotografie není příliš zřetelná, je neostrá a je z ní proto obtížné dovodit detaily, z nichž bychom mohli jednoznačně rozhodnout, zda Vámi zachycený strážník je či není oblečen v souladu se zmíněnými předpisy. Nelze ostatně ani zjistit, zda strážník v okamžiku, kdy jste snímek pořídil, plnil takové úkoly, které jsou výkonem práv a povinností strážníka podle zákona o obecní policii, nebo zda byl v kombinéze vyslán k provádění pomocných manuálních prací (např. k ošetřování služebního vozidla), které výkonem těchto práv a povinností nejsou.

Věřím, že výše uvedeným podrobným výčtem předpisů byl Váš dotaz v úplnosti zodpovězen.

S pozdravem

Bc. Radka Waitová
Oddělení komunikace s veřejností
Městské policie hl. m. Prahy
tel.:+420 267 002 130
e-mail:info@mppraha.cz
více informací o MP na www.mppraha.cz

Dne: 30.11.2006

Vážená paní bakalářko,

Děkuji za Vaši podrobnou odpověď, nicméně stále budu trvat na svém tvrzení. Prostudoval jsem si Vámi zmiňovanou a v současné době platnou vyhlášku číslo 11/1999, dozvěděl jsem se: „Stejnokroj se stanovenými doplňky tvoří celek jednotného vystrojení strážníků a charakterizuje jejich příslušnost k městské policii. Součástí stejnokroje jsou jednotné prvky, stanovené zvláštním právním předpisem“. V tomto zvláštním právním předpisu (je jím vyhláška 88/1996) jsou uvedeny Vám jistě dobře známé jednotící prvky stejnokroje strážníka OP. Těmito mimo jiné jsou pokrývka hlavy s šachovnicovým pruhem po celém obvodu a znakem dané velikosti. Dále nárameníky, ramenní označení atd...

Nevím zda si nerozumíme či nechceme rozumět. Jistě jste někdy někde viděla strážníky oblečené výhradně do černé barvy, se sportovní čepicí opatřenou pouze nápisem „městská policie“. Táži se Vás, zdali je tento ústroj v pořádku a zda je toto oblečení považováno za stejnokroj strážníka OP v rámci znění platných právních předpisů.

S pozdravem,

xyz

PS. strážník na fotografii nejenomže neošetřoval služební vozidlo, ale na nástupišti na autobusovém nádraží Florenc řešil blokovou pokutu - zajisté je ve Vašich možnostech dohledání této pokuty. Ovšem není problém pro mě dodat fotografie i klidně z dnešního dne - stačí se projít po Praze.

Dne: 12.12.2006

Vážený pane inženýre,

jak jsem Vám již sdělila minule, je Vámi zaslaná fotografie pro rozlišení detailů stejnokroje nepostačující. Na pravé straně prsou má vyfotografovaný strážník zřejmě odznak s identifikačním číslem, nelze ale říci, zda jde skutečně o odznak strážníka naší městské policie a číslo pod ním je zcela nečitelné. Na levé straně prsou je jakýsi nápis, rovněž nečitelný. Na čepici lze přečíst pouze písmena POL a pro nezřetelnost fotografie nelze pásku na obvodu čepice ani potvrdit, ani vyloučit. Za této situace Vám skutečně nejsem schopna říci ani to, zda jde o strážníka naší městské policie, natož abych Vám jednoznačně odpověděla na otázku, zda má na svém stejnokroji všechny jednotné prvky. Identifikovat ho podle toho, že uložil blokovou pokutu na Florenci, je zcela nemožné, naši strážníci ukládají tisíce pokut a stahovat od nich pokutové bloky jen proto, abychom mezi nimi vyhledali pokutu uloženou nezjištěné osobě na Florenci, nelze.

Jinak Vám samozřejmě mohu potvrdit, že strážníci používají stejnokroje černé barvy, tento Váš postřeh byl správný a černá barva je v souladu s § 11 vyhl.č.88/1996 Sb. V košilích bleděmodré barvy je v tuto roční dobu venku nezastihnete, chodí v nich pouze v letním období. Rovněž čepice, kterými jsou naši strážníci vybaveni, mají černou barvu a jsou v zásadě dvojího typu, t.zv. brigadýrky a sportovní čepice "bejsbolky". "Bejsbolky" jsou nám dnes dodávány pouze s všitým páskem, který z čepice nelze bez jejího poškození odpárat. Oba typy čepic vyhovují podmínkám stanoveným zmíněnou vyhláškou.

Obávám se, že téma vzájemné korespondence jsme již oba natolik vyčerpali, že Vám nemám k této problematice více co říci. S pozdravem

Bc. Radka Waitová
Oddělení komunikace s veřejností
Městské policie hl. m. Prahy
tel.:+420 267 002 130
e-mail:info@mppraha.cz
více informací o MP na www.mppraha.cz

Dne: 15.12.2006

Vážená paní bakalářko,

nejsem si jistý zda si dobře rozumíme a zda se ze mně pokoušíte dělat hlupáka úmyslně či jen mimoděk. Netěší mě, že pochybujete o mé čestnosti. Když jsem Vám napsal, že se jedná o strážníka, který uděloval blokovou pokutu, mohu Vás také ujistit že to tak bylo. Nicméně je zcela irelevantní posuzování jedné fotografie, dotazuji-li se obecně na prvky stejnokrojů.

Toužíte-li po rozsáhlejší dokumentaci, navrhuji projet se kdykoliv městskou hromadnou dopravou. Zcela určitě narazíte na strážníky, kteří jsou oblečeni tak, jak jsem popisoval - to jest v bundě bez nárameníků a na hlavě mají čepici "baseballku" bez znaku a bez šachovnicové pásky. 20 korun na přestupní jízdenku Vám rád uhradím.

Nevíte-li o faktu, že se strážníci v ulicích vyskytují v těchto černých uniformách a nepředpisových čepicích, je to dle mého názoru závažná skutečnost a měla by být chápana jako podnět k prošetření.

Domnívám se totiž, že strážník který není ustrojen v souladu s patřičnými právními předpisy není oprávněn vykonávat své pravomoci - to jest například rozhodování o odtahu vozidel, montáži zařízení znemožňujícímu odjezd vozidla či pouhé udělování pokuty. Můžete mi, prosím, mou domněnku vyvrátit či potvrdit.

V závěru bych rád formuloval jasně svůj dotaz: Je strážník, který má uniformu bez nárameníků a čepici bez šachovnicového proužku a znaku strážníkem? Je či není tato uniforma předpisová?

Děkuji a zůstávám s pozdravem,

xyz

Dne: 22.12.2006

Vážený pane,

vzhledem k tomu, že mé trpělivé vysvětlování otázek, na které se opakovaně dotazujete, u Vás bohužel naráží na nevhodné invektivy a na neochotu tato vysvětlení přijmout a vyrovnat se s nimi, omezím se nadále pouze na stručnou odpověď na podstatu Vámi výslovně formulovaného dotazu. Strážník může platně vykonávat své pravomoci vždy, kdy je způsobilý prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem, opatřeným nášivkou s názvem obce a odznakem, odpovídajícím vzoru uvedenému v zákoně (viz § 9 zákona č.355/1991 Sb.). Z hlediska výkonu pravomoci čepice či nárameník nehraje žádnou roli (v opačném případě by např. při ztrátě čepice v průběhu pronásledování pachatele strážník nemohl zákrok dokončit jen proto, že mu "předpisová" část stejnokroje chybí).

Strážníci Městské policie hl.m.Prahy používají výlučně stejnokroje, které jsou v souladu se zákonem. Pokud snad někdy potkáte strážníka, jehož stejnokroj považujete za "nepředpisový", nic Vám nebrání v tom, abyste si na něj podal stížnost.

Tím považuji vleklé dohadování o stejnokrojích městské policie za ukončené.

S pozdravem

Bc. Radka Waitová
Oddělení komunikace s veřejností
Městské policie hl. m. Prahy
tel.:+420 267 002 130
e-mail:info@mppraha.cz
více informací o MP na www.mppraha.cz

Dne: 03.01.2007

Vážená paní bakalářko,

je mi skutečně líto, že můj požadavek o vysvětlení chápete jako nějakou osobní invektivu. Mohu Vás čestně ujistit, že jsem nic takového v úmyslu neměl. Přesto bych však rád ve vysvětlení pokračoval, neboť mi k mé litosti Vaše odpověď stále připadá nedostatečná. Nuže k věci. V paragrafu 9 zmiňovaného zákona (předpokládám, že jste měla na mysli zákon 553/1991 Sb., nikoliv 355/1991 Sb.) Vámi zmiňovaná věta je, ale o její existenci jsem žádnou polemiku nevedl. Nicméně prováděcím předpisem, která stanoví, jak v tomto paragrafu zmiňovaný, stejnokroj vypadá, je právě vyhláška MV 88/1996, zejména její paragraf číslo 11. Argument o spadlé čepici při pronásledování je, nezlobte se na mne, nemístný. Pokud bychom argumentovali takto, můžeme říci, že i odznak či nášivka může být v šarvátce utržena. Takže by potom nebylo nutné mít žádné identifikační odznaky. Nehledě k tomu, že paragraf 7 zákona 553/1991, respektive jeho třetí odstavec umožňuje strážníku obecní policie prokázat svou příslušnost i ústním prohlášením "obecní policie" nebo "městská policie".

Přikládám i další fotografii strážníka MP Praha. Vím že není naprosto jasná a zřetelná, ale je na ní jasně vidět absence šachovnicového proužku na čepici (MV 88/1996) a absence nárameníků. Prostudoval jsem ještě jednou výše uvedenou vyhlášku a nenalezl jsem v ní zmínku, že by nárameníky či čepice měly oproti odznaku či označení na rukávu nějaké výjmečné postavení či že by jedno z toho mohlo být vypuštěno úplně.

Je tedy tento strážník ustrojen v souladu s právními předpisy, které jsem zde zmínil? Pro upřesnění, tato fotografie byla pořízena dne 14. prosince 2006 v 13 hodin 24 minut v Perlové ulici na Praze 1.

Děkuji předem za Vaši odpověď a zůstávám s pozdravem,

xyz

Fotopříloha:

Nepředpisově oblečený strážník

Dne: 11.01.2007

Vážený pane,

jak jsem Vás již informovala, nic Vám nebrání, abyste podal podnět k prošetření. Z mé strany byly odpovědi vyčerpány a proto se domnívám, že je vhodné, postoupit celý spisový materiál Oddělení kontroly a stížností MP hl.m. Prahy.

Tímto si Vám dovoluji oznámit, že dne 10. ledna 2007 byl celý spis postoupen vedoucímu oddělení kontroly a stížností Městské policie hl. m. Prahy k dalšímu vyřízení. Závěry proto očekávejte již od pracovníků kontroly.

Městská policie hl. m. Prahy
Oddělení kontroly a stížností
Korunní 98/2456
101 00 Praha 10
telefon: provolba 267 002 linka: 117, 426, 432, 114, 276, 402, 486
fax: 267 002 227
e-mail: stiznosti@mppraha.cz
e-mail: kontrolni@mppraha.cz

S pozdravem
Radka Waitová

Dne: 31.01.2007

Dobrý den,

z pověření ředitele Městské policie hl. m. Prahy Mgr. Vladimíra Kotrouše, Vám zasílám odpověď na Váš dotaz týkající se stejnokroje strážníků Městské policie hl. m. prahy.

S pozdravem P. Vetešník

Vážený pan xyz

V Praze dne 30. ledna 2007

Č.j.: ŘMP - 282/07

Vážený pane,

prostřednictvím oddělení kontroly a stížností jsem obdržel Vaši dosavadní korespondenci s oddělením komunikace s veřejností, konkrétně s Bc. Radkou Waitovou týkající se Vašeho dotazu ke stejnokroji strážníků Městské policie hl. m. Prahy. Rozhodl jsem se na Vaše otázky odpovědět osobně.

Strážníci Městské policie hl. m. Prahy jsou při výkonu své pravomoci povinni dle § 9 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii), prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem města. Odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem městské policie. Nášivka s názvem města se nosí na záloktí rukávu.

Stejnokroje strážníků městské policie dle § 27 zákona o obecní policii musí obsahovat jednotící prvky, jež stanovilo ministerstvo vnitra vyhláškou č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. Podrobnosti o stejnokroji strážníků Městské policie hl. m. Prahy, jakož i o jeho nošení, stanovilo zastupitelstvo hl.m. Prahy obecně závaznou vyhláškou č. 5/1992 Sb., o zřízení Městské policie hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Ve vašem dopise jste vznesl dotaz zda je strážník městské policie využívající jako ústroj bundu černé barvy a pokrývku hlavy černé barvy typu baseball s nápisem "MĚSTSKÁ POLICIE" ustrojen v souladu s právními předpisy.

Jako odpověď na tuto Vaši otázku bych rád uvedl, že se v případě Vámi zmiňované bundy černé barvy domnívám, že není v rozporu s platnou právní úpravou a plně splňuje vyhláškou stanovené požadavky na jednotící prvky stejnokroje strážníka městské policie. Stanovený jednotící prvek ve formě nárameníků v barvě bundy je dle mého názoru splněn nárameníkem umístěným na pravé straně prsou nad odznakem městské policie. Ačkoliv pojem nárameník citovaný ve vyhlášce ministerstva vnitra č. 88/1998 Sb. není nijak blíže definován, je jeho význam jistě odvozen od původního umístění na ramenou. Je však důležité si uvědomit význam a účel této části stejnokroje, který slouží výhradně pro umístění hodnostních, funkčních, či jiných označení. Ke shora uvedené vyhlášce je nutné podotknout, že byla vydána před více jak deseti lety. Za toto poměrně dlouhé období prošel zákon o obecní policii několika, sice dílčími, ale poměrně zásadními novelizacemi. V rámci těchto novelizací došlo k obsahové změně činnosti městské policie a strážníci za účelem efektivního plnění nově stanovených úkolů získali nová oprávnění. Strážníci musejí plnit mnohem náročnější úkoly, mezi něž je možno kromě jiného zahrnout odtahy vozidel, zastavování vozidel, kontroly lesoparků, technických prostor metra, rozpadlých budov, hřbitovů a ostatních míst, kde se zdržují sociálně nepřizpůsobiví občané. Mezi další specifické způsoby výkonu služby strážníků patří bez pochyby výkon služby psovodů, poříčního oddílu nebo záchranářské brigády, kdy se strážníci v rámci zařazení do integrovaného záchranného systému za použití speciálních technických prostředků podílejí na vyprošťovacích a záchranných pracích. V mnoha případech jsou strážníci při běžném výkonu služby nuceni provést taktický zákrok proti nebezpečným pachatelům a agresivním osobám. Na tyto nové úkoly vyplývající z novelizací zákona obecní policii, jsme byli nuceni reagovat i změnou původních výstrojních součástek. Na základě toho byl tento typ bundy černé barvy určen jako speciální pracovní výstroj strážníka, která je využívána zejména při provádění výše zmiňovaných specifických činností strážníka. Jistě pochopíte, že by bylo v těchto případech umístění nárameníku na ramenou z praktických, taktických a bezpečnostních důvodů nevhodné. Z tohoto důvodu všechny bezpečnostní sbory, které používají stejnou výstroj, mají nárameník umístěný v oblasti prsou.

Faktu, že pokrývka hlavy černé barvy typu baseball s nápisem "MĚSTSKÁ POLICIE" neobsahuje pásku se čtverci bílé a tmavě modré barvy uspořádanými pravidelně ve více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, jsme si vědomi. Účelem stanovených jednotících prvků bylo, aby mohl běžný občan na první pohled odlišit strážníka obecní policie od příslušníků ozbrojených sil a sborů. Snadné odlišení strážníka od policisty v případě nošení této pokrývky hlavy, zcela neoddiskutovatelně umožňuje a účel stanovené modrobílé šachovnice v plném rozsahu nahrazuje právě velký bílý nápis "MĚSTSKÁ POLICIE". Jedná se výstrojní součástku, která je dodávána specializovanou firmou nejen Městské policii hl. m. Prahy, ale i do většiny obecních a městských policií v České republice.

V návaznosti na zmiňované novelizace zákona o obecní policii jsme na ministerstvo vnitra podali několik návrhů ke změně již nevyhovující vyhlášky ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb., která již nereflektuje výše uvedené změny. Na poslední z našich návrhů nám bylo náměstkem ministra vnitra odpovězeno, že se změnou zákona o obecní policii, která se v současnosti připravuje, bude také provedena novelizace podzákonného prováděcího předpisu - výše zmíněné vyhlášky. Z jeho odpovědi k navrženým změnám vyhlášky mimo jiné vyplynulo, že z pohledu formálně právního není vždy nutné bezodkladně novelizovat to, co lze překonat interpretací.

Závěrem Vás chci informovat, že jsem toho názoru, že povinnost strážníků Městské policie hl. m. Prahy prokázat svou příslušnost k městské policii je používaným stejnokrojem splněna. Strážníci jsou proto oprávněni vykonávat své pravomoci v souladu se zákonem o obecní policii. V případě, že bude mít kterýkoliv občan pochybnosti o této příslušnosti, může požádat strážníka o předložení průkazu městské policie.

S pozdravem

Mgr. Vladimír K O T R O U Š v.r.

Dne: 26.02.2007

Vážený pane Kotrouši,

děkuji za Vaši odpověď. Rád bych se však k některým bodům vrátil podrobněji.

1. V paragrafu 11. vyhlášky 88/1996 sbírky a to přesně v prvním odstavci, písmenu c je jasně psáno že jednotícím prvkem jsou NÁRAMENÍKY (nikoliv nárameník) v barvě saka nebo košile s krátkým rukávem, BEZ JAKÉHOKOLIV OZNAČENÍ.

Argument, že v tomto případě je nárameník nahrazen proužkem na prsou se mi v tomto případě jeví jako naprosto nedostatečný. Ať už k tomuto problému budeme přistupovat etymologicky (z rozboru tohoto slova bychom se snadno dostali ke zjištění, že nárameník by měl být umístěn na ramenou), matematicky (množné číslo zpravidla označuje počet vyšší než jedna) či právně dle zákona (nárameník má být bez jakéhokoliv označení)

2. Souhlasím s Vám, že pokrývka hlavy by měla odlišit strážníka od členů ostatních bezpečnostních sborů. Nicméně v platném zákoně jsem se stále dočetl pouze fakt, že pokrývka hlavy má být opatřena páskou a státním znakem.

Strážníci, kteří jsou označeni tímto způsobem skutečně nejsou zaměnitelní s policisty. Jejich stejnokroj v tomto případě připomíná spíš hlídače v supermarketu nebo zaměstance firem zabývajících se převozy peněz. Dále s Vámi nesouhlasím, že nápis „Městská policie“ nahrazuje šachovnicový pruh. Ten má být totiž uméstěn po VIDITELNĚ po CELÉM obvodu pokrývky hlavy. Nicméně nápis je, jak jistě víte, viditelný pouze zepředu. To identifikaci dost ztěžuje.

Chápu, že Vaši strážníci vykonávají i práci psovodů, kontrolují lesoparky či technické zázemí města. Nevšiml jsem si však v zákoně ani vyhlášce jediné zmínky, že v tomto případě jsou oprávněni vykonávat své pravomoci bez řádného stejnokroje. V případě, že bezprostředně hrozí škoda na životě, zdraví či majetku může se strážník prokázat ústním prohlášením "obecní policie" nebo "městská policie", aniž by byl v řádném stejnokroji (dle § 7 odst.3). Nicméně nedomnívám se, že k výše uvedenému ohrožení nedochází v případě, že strážníci zapisují do bločku pokuty, popřípadě zastavují vozidlo. Mimochodem – můžete mi prosím sdělit, jakým způsobem mohou být strážníci omezeni při vykonávání svých povinností nárameníky, mají-li za úkol zastavovat vozidla?

Děkuji Vám a zůstávám s pozdravem,

xyz

Dne: 27.04.2007

Vážený pane Kotrouši,

se znepokojením zjišťuji, že již více než dva měsíce postrádám odpověď na svůj poslední email. Byl bych rád, kdybyste mi k němu zaslal nějaké vyjádření.

S pozdravem,

xyz

Bohužel představitelé MP Praha přestali komunikovat, nicméně bedlivě sledujeme tento případ a jakmile dostaneme nové zprávy, okamžitě je zde uveřejníme.

 
spacer
spacer