reklama
Chcete zde mít reklamu? Kontaktujte nás!

spacer

Měření rychlosti strážníky obecních policií


Jak je to s měřením rychlostí strážníky obecních policií?

Strážník městské (obecní) policie může měřit rychlost pouze za následujících podmínek.

Paragraf 79a, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů:

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.

Jak je patrno z citace zákona, byla k 1.8.2011 odstraněno nutnost používání přenosných dopravních značek IP 31a a IP 31b. V současné době tedy strážníci mohou měřit rychlost bez těchto značek!

(2) Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií 13a), jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.

Jak je patrno z citace zákona, je nutno dodržet nejenom součinnost s Policií ČR, ale především přenosné dopravní značky "MĚŘENÍ RYCHLOSTI" (IP 31a, vyobrazení viz. níže) a "KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI" (IP 31b, vyobrazení viz níže). Pokud nejsou dodrženy všechny požadavky, nelze měření uskutečnit a jakýkoliv důkaz takto získaný (například fotografie řidiče rychle jedoucího vozidla) je nepřípustný!

Zde bychom také chtěli upozornit, že v období mezi 1.1.2009 až 21.4.2009 nebyla stanovena grafická podoba dopravní značky a tudíž veškeré měření uskutečněné v tomto období lze z tohoto důvodu napadnout pro neplatnost!


Nyní již nepoužívané! Značka IP 31a - MĚŘENÍ RYCHLOSTI Nyní již nepoužívané! Značka IP 31b - KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI

 
spacer
spacer