reklama
Nacházíte se ve staré neplatné sekci!

spacer
Kontrola dokladů

POZOR NACHÁZÍTE SE VE STARÉ SEKCI - od 1.1.2009 platí nový zákon o obecní policii a může se stát, že text níže již není aktuální. Pro aktuální texty přejděte prosím na hlavní web!

Jaké doklady má právo MP kontrolovat?

Strážník městské (obecní) policie může po řidiči motorového vozidla požadovat pouze tyto tři doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz a osvědčení o registraci (dříve OTP). Jiné doklady (jako například doklad o pojištění vozidla, doklad o zdravotní způsobilosti, apod.) není z hlediska zákona oprávněn požadovat.

Paragraf 6, odst. 8 a 9 zákona č.361/2000 Sb. ve znění novely 411/2005 Sb.:

(8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu,
d) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu,
e) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.

(9) Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavce 8 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odst. 8 písm. a) a b).

 
spacer
spacer