reklama
Nacházíte se ve staré neplatné sekci!

spacer
Lísteček za stěračem

POZOR NACHÁZÍTE SE VE STARÉ SEKCI - od 1.1.2009 platí nový zákon o obecní policii a může se stát, že text níže již není aktuální. Pro aktuální texty přejděte prosím na hlavní web!

Přicházíte ke svému vozidlu a máte za stěračem lísteček od strážníků s předvoláním "Výzva k podání vysvětlení dle paragrafu 11"?

Strážník městské (obecní) policie nemůže v současné době pro předvolání použít tzv. "lísteček za stěračem" ani pozdější upozornění či předvolání písemnou formou - dopisem. Zákon totiž jasně hovoří o tom, že předvolání je možné použít výhradně u osoby, která již podání vysvětlení podala (viz. slovní spojení "o podaném vysvětlení"), tj. byla na místě zachycena, řešena a pro upřesnění je předvolána.

Paragraf 11, odst. 1 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii:

Oprávnění požadovat vysvětlení
(1) Strážník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného správního deliktu, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení nebo předložila potřebné doklady.

Pokud nahlédneme do zákona o státní Policii ČR, která tuto možnost předvolávání má, hovoří se zde naprosto jasně o možnosti předvolání (srovnejte významy slovních spojení k sepsání protokolu o podání vysvětlení a k sepsání zápisu o podaném vysvětlení). Na tomto příkladu je jasně patrno, že i zákonodárce měl poměrně jasno v nepřidělení této pravomoci obecní policii.

Paragraf 12, odst. 1 zákona č.283/1991 Sb., o Policii ČR:

Oprávnění požadovat vysvětlení
(1) Policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele, jakož i pro vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání protokolu o podání vysvětlení.

Závěr:
Přijdete-li tedy ke svému vozidlu a máte-li lísteček za stěračem, v klidu jej vyjměte a vhoďte do koše. Upozorňujeme, že v některých lokalitách (typicky Praha, Brno, Olomouc, aj.) jsou strážníci obecní policie natolik aktivní, že ještě vysloveně zkusí své štěstí tím, že se pokusí dvakrát obeslat předvoláním daného majitele vozidla. Opětovně na takovéto jednání nemají nárok a dopisy můžete v klidu zahodit do koše. Doručujeme také vytisknout žádost o prošetření postupu strážníků (v sekci Ke stažení) a odnést ji či zaslat na adresu uvedenou ve "výzvě". Tato žádost už v sobě obsahuje také vyjádření majitele vozidla k přestupku, takže se nemusíte vůbec ničeho obávat.

Vzor používaný MP Praha:
Vzor používaný MP Pardubice:
Parkovací lístek - MP Praha
Parkovací lístek - MP Pardubice

Vzor používaný MP Brno:

Parkovací lístek - MP Brno
 
spacer
spacer