reklama
Nacházíte se ve staré neplatné sekci!

spacer
Zastavování "STOP"kou

POZOR NACHÁZÍTE SE VE STARÉ SEKCI - od 1.1.2009 platí nový zákon o obecní policii a může se stát, že text níže již není aktuální. Pro aktuální texty přejděte prosím na hlavní web!

Velmi často je k vidění u MP Brno nešvar, kdy se Vás pokouší zastavit strážník z jedoucího vozidla pomocí blikajícího nápisu STOP.

Strážník městské (obecní) policie může pro zastavení z vozidla použít výhradně ruku nebo zastavovací terč. Rozhodně nemůže použít blikající/svítící nápis STOP. Nápis STOP může využít výhradně Policie ČR.

Paragraf 79, odst. 2 zákona č.361/2000 Sb. ve znění novely 411/2005 Sb.:

(2) Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby uvedené v odstavci 1 dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. Policista může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu "STOP" podle zvláštního právního předpisu.

Závěr:
Pokouší-li se Vás zastavit strážník z vozidla a bliká-li mu při tom pouze nápis STOP, naprosto na něj nereagujte a klidně pokračujte v jízdě. V každém případě, pokud zastavíte a bude-li s Vámi chtít cokoliv řešit, vyjádřete se zásadně písemně do protokolu s tím, že si přejete zahájit správní řízení a neopomeňte tam vepsat metodu, jak se Vás pokoušel strážník zastavit.


Světelná rampa s nápisem STOP

 
spacer
spacer